Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
55. Birleşim 11 Ocak 2017 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 106 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Parlamento yetkilerini azaltan ve Parlamentonun yürütme üzerindeki denetim görevini neredeyse elinden alan bu düzenlemenin tasarı metninden çıkarılması elzemdir. Milletvekillerini işlevsiz kılarak halk iradesinin gerçek anlamda tesisinin engellenmesine dönük diğer değişiklik hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde tek kişinin hâkimiyetine dayalı bir sistemin inşa edileceği açıktır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Böylece görüşmeler tamamlanmıştır. (CHP sıralarından gürültüler)

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 03.27

DOKUZUNCU OTURUM

Açılma Saati: 03.55

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN

KÂTİP ÜYELER: Ömer SERDAR (Elâzığ), Özcan PURÇU (İzmir)

----0----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55'inci Birleşiminin Dokuzuncu Oturumunu açıyorum.

447 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Bir önceki oturumda madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı.

Şimdi 5'inci maddenin gizli oylamasına başlayacağız.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, başladınız işleme.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Altay.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, biz bu maddeyi Parlamentonun kendisini fesih ve yok etmesi olarak algılıyoruz. Bu nedenle, bu maddenin gecenin üçünde değil, gündüz gözüyle milletin gözünün önünde görüşülmesini arzu ediyoruz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Bu sebeple, bu tura mahsus, Parlamentonun feshedilmesine imkân veren bu tura mahsus bu oylamaya katılmıyoruz. [AK PARTİ sıralarından alkışlar (!)]

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz.

Sayın milletvekilleri, şimdi gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Elitaş, lütfen bitirelim artık, oylamaya başladık.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Az önceki yapılan iş, on beş yıldır parlamenterim, bugüne kadar böyle bir şiddeti görmedim.

Anayasa'nın bu değişiklik maddesi Cumhuriyet Halk Partisinin veya bir başka partinin diyeceğiyle değil, millî irade ne derse o olacak. Parlamento feshedilmiyor, Parlamento güçleniyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz.

Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükûmet sıralarını boşaltıyoruz, sadece görevli arkadaşlarımız ve Başkanlık Divanı üyelerimiz olacak.

Şimdi ad okumak suretiyle sayın milletvekillerine biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere üç yuvarlak pul ve bu madde için hazırlanmış olan özel bir zarf verilecektir. Milletvekilleri Başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oy kullanmayacaklardır. Bu pullardan hangisinin ne anlama geldiğini çok tekrar ettik, biliyorsunuz, tekrara kaçmayacağım.

Dolayısıyla, oylamanın sıhhati için bütün milletvekillerinden istirham ediyoruz, şu alanı boş tutacaklar.

Şimdi gizli oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BÜLENT TEZCAN (Aydın) - Sayın Başkan, bakın, yine bir önceki oylamadan tamamen ayrılındı. Böyle bir şey yok. Yani kavga oldu diye usul değişecek mi? Böyle bir şey yok. 4,4 çağıracaksınız, arka arkaya niye okunuyor? (Gürültüler)

BAŞKAN - Arkadaşlar...

BÜLENT TEZCAN (Aydın) - Arka arkaya okuma yok, demin siz ilan ettiniz; dörder dörder çağıracaksınız.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, usulüne uygun gizli oylamaya gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Lütfen oylamayı usulüne uygun bir şekilde devam ettirelim. Teşekkür ediyorum.

105

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki