Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
53. Birleşim 09 Ocak 2017 Pazartesi

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 101 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
82 bunu aynen kabul etti. Peki, rahmetli Özal Cumhurbaşkanı oldu; Anavatan Partisini kurdu, iktidar etti, sonra Cumhurbaşkanı oldu, partililiği onun kalbinden, zihninden yok oldu mu? E, Sayın Süleyman Demirel de onca mücadeleden geldi rahmetli, Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi, Cumhurbaşkanı olunca, kâğıt üzerinde ilişiği kesilince siyasal görüşleri imha mı oldu?

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Genel Başkan ya, Genel Başkan oldu ya.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Sezer de bir siyasal görüşten geliyor, Cumhurbaşkanı olunca görüşleri yok mu oldu?

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Bakan, onlar namus, şeref sözü üzerine yemin etmişlerdi; durdular.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Konuştukça batıyorsun Sayın Bakan, batıyorsun.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Yani birbirimizi aldatmaya gerek yok.

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Genel Başkan oluyor, Genel Başkan.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Cumhurbaşkanlarının ilişiği kesilse de siyasal görüşleri var, kesilmese de.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Böylece, soru-cevap işlemi tamamlanmıştır.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Altay, buyurun.

Açıldı, bir dakika, buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

34.- İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, ana muhalefet partisi olarak 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'yle ilgili yapılacak oylamaların İç Tüzük hükümlerine uygun ve tam bir gizlilik içinde yapılması konusunda hassas olduklarına ve oylamanın bu şekilde yapılmasının teklifle ilgili çıkacak kararın kamu vicdanındaki meşruiyeti bakımından son derece önemli olduğuna ilişkin açıklaması

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, önemli bir görüşme yapıyoruz. Her vesileyle söylediğimiz gibi, bu Mecliste yapılan bütün iş ve işlemlerde -hiç şüphesiz biraz sonra siz de okuyacaksınız, geçmiş uygulamalardan biliyorum- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'ne ve yürürlükteki Anayasa'ya uymak mecburiyetimiz var. Elbette, milletvekillerimizin özgür iradelerine saygılıyız, bütün bu iradenin başımızın üstünde yeri var. Ama, her şeyin kurallar ve kaideler içinde geçmesi de Parlamentomuzun itibarı bakımından, çıkacak kanunun sağlıklı bir şekilde şekillenmesi bakımından önem ve değer taşımaktadır.

Sayın Başkan, ana muhalefet partisi olarak, bu biraz sonra yapılacak oylamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri ve geçmiş uygulamalar çerçevesinde tam bir gizlilik içinde yapılması…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - …bizim yüksek hassasiyetimizdir. Zatıalinizin de ve oylama işleminde görev alacak Başkanlık Divanının kıymetli kâtip üyelerinin de oylamanın İç Tüzük'ün…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Müsaade ederseniz, mikrofonu…

BAŞKAN - Sesiniz gayet iyi duyulduğu için Sayın Altay, mikrofona dahi ihtiyaç duymuyorsunuz, davudi bir sesle…

Mikrofonunuzu açıyorum, bir dakikada tamamlayınız Sayın Altay.

Buyurun.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Oylamanın İç Tüzük'ün öngördüğü çerçevede ve tam bir gizlilik içinde yapılması teklifle ilgili buradan çıkacak kararın kamu vicdanındaki meşruiyeti bakımından son derece önemlidir. Bu bakımdan özellikle kâtip üye arkadaşlarımızın tutumunun ve görevlerinin ifası sırasındaki disiplininin son derece değerli olduğunu düşünmekteyiz. Kabinlerde yığılma olmaması oylama güvenliği ve gizliliğinin sağlanması açısından bence yeterlidir. Bu yığılmanın olmaması için kâtip üyelerin zarf ve oy pusulası verirken kabin önünde yığılma olmayacak bir ayarlama yapmaları ve sizin nezaretinizde oy verme kabinlerinin ve oy kupasının bulunduğu bölgede gereğinden fazla…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Yani kabinin alacağı sayı kadar milletvekilini bulundurmanız büyük önem taşımaktadır. Bu kurallar çerçevesinde bu oylamanın gerçekleştirilmesi -demin de söylediğim gibi- bizim açımızdan yüksek bir hassasiyet ifade ederken, altını tekrar çiziyorum, bu oylamanın kamu vicdanındaki meşruiyeti açısından son derece önemlidir.

Takdirlerinize arz ediyorum.

BAŞKAN - Hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum Sayın Altay. Aynı hassasiyetle, hiç şüpheniz olmasın, Başkanlık Divanı olarak bizler de hareket edeceğiz.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, buyurun.

35.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'yle ilgili yapılacak oylamalarda gizli oy açık tasnif uygulamasının İç Tüzük gereği olduğuna, bunu sağlamanın Başkanlığın sorumluluğunda olduğuna ve 11 HDP milletvekilinin oy

96

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki