Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
113. Birleşim 08 Temmuz 2014 Salı

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 91 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
8 Temmuz 2014 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Muharrem IŞIK (Erzincan)

----- 0 -----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113'üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçeceğiz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Burdur'un güncel sorunları hakkında söz isteyen Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'a aittir.

Sayın milletvekilleri, lütfen sessizliğimizi koruyalım.

Buyurun Sayın Özkan. (CHP sıralarından alkışlar)

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; göller, güller ve gönüller diyarı Burdur milletvekili olarak hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.

Burdur'un 6 "T"sini sizlerle paylaşmak isterim.

Burdur ilimiz, tarım ve hayvancılığın başkentidir. Burdur ilimiz, taşta yani doğal taşta, mermerde, travertende öncü bir şehirdir. Burdur ilimiz, tarım alet ve makinelerinde öncü bir ildir; taşımada öncü bir ildir; turizm ve tarihte öncü bir ildir; ticarette, hayvancılık borsası, süt borsası anlamında da öncü bir ildir. Ancak, bunlarda sorunlar yaşanmaktadır.

Bizim 3 beyaz altınımız var. Bunlardan biri bir ilde var, birinde yok ama biz de bu güzellikleri paylaşıyoruz. Endüstri bitkilerinin en güzeli; haşhaşı, anasonu, tütünü, pancarı bizde yetişmektedir. Ancak, pancar üreticilerimiz kotalardan dolayı muzdariptir. Mermerimiz, Burdur beji…

BAŞKAN - Sayın Konuşmacı, bir dakika, Sayın Özkan…

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Efendim?

BAŞKAN - Bir dakika, sürenize ekleyeceğim.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Tabii.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, konuşmacı kürsüde. Lütfen, sessizlik içinde dinlemenizi rica ediyorum hepinizden.

Buyurun.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Türkiye'nin gelir ve getiri kaynaklarını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Bunlar Türkiye'nin beyaz altınları, bunlar Burdur'da var. Bej mermerimiz bugün Amerika'nın New York kentinde, havaalanında, yerlere ev sahipliği yapmaktadır. Burdur Şeker Fabrikası, pancarımız bir markadır ama pancar üreticisi muzdariptir. Pancar fiyatından, enerji girdisinden, mazot girdisinden, sulamadan yeterli gelir ve getiriyi elde edememektedir. Şeker pancarına ve şekere sahip çıkmamız gerekiyor.

Yine, hayvancılığımızda sütümüz bir markadır, 15 marka olarak. Sütümüz bir marka olmasına rağmen, süt üreticisi de şu anda mağdurdur. Şu anda Bakanlık et ithalatı yönünde bir girişimde bulunmuş, ona şiddetle karşıyız. Damızlık, besi olarak alınabilir, 250'ye 250 anlamında bir değerlendirmesi var ancak yurt dışından canlı hayvan getirilişine, besi ve düve anlamında, karşıyız. Popülasyonumuz vardır. Et ve Süt Kurumunu dengeli bir şekilde çalıştırmanız gerekiyor.

Bu, mermerimizdeki sorunlar… Burdur "MERİH" diye bir proje yaptı arkadaşlar. 353 hektarlık bir alanda OSB'miz var şu anda, MERİH, mermer ihtisas organize sanayi bölgesi olarak. Bu bölge yaklaşık 2,5 milyarlık bir yatırımla en az 30 iş adamımıza ev sahipliği yapacak, burada binlerce insanımız yaşayacak. İş adamlarımızı buraya davet ediyoruz. Ancak, Burdur'umuz OSB anlamında 3'üncü, kalkınma anlamında 4'üncü sırada.

Burdur çalışan bir yer. Burdur'a verilenleri zaman zaman duyuyoruz, Tarım Bakanlığı yetkililerinden duyuyoruz. Değerli arkadaşlarım, Burdur'a geçen yıl tarımsal anlamda destek 91 milyon ama sadece Burdur üreticisinin yemden ve sütten verdiği KDV 120 milyon. Yani, biz Burdurlu olarak, üretici olarak 30 milyondan, sadece süt ve yemden verdiğimiz KDV'den alacaklıyız. Mazotu saymıyoruz. Bakın, diğer, kumaşı, traktörü, vergileri saymıyoruz.

Taşıma dedim. Değerli arkadaşlarım, yollarımız, Burdur'umuzun yolları Çendik'ten başlayarak Karamanlı'ya kadar olan hattımızda Çendik var, Suludere'miz var, Kuruçay'ımız var, Akyaka'mız var, Yassıgüme'ümüz var, Hacılar'ımız var. Bu köylerde, bu yol üzerinde cenazesi çıkmayan bir köyümüz yok. Yine, aynı şekilde Düğer, Hacılar, Yarıköy, Yazıköy hatlarımız var. Bu hatlarda da duble yol yapılmadığı için her gün ölümlü kazalar oluyor. Burdur'da Ulaştırma Bakanlığının bir an önce bu konuya eğilmesi gerekiyor çünkü Burdur'dan günlük 10 bin araç geçiyor. Taşımacılarımız, kamyoncularımız 10 numara yağla ömür tüketiyor, onlar nakliye bulmakta, arabalarının R1, R2, K1, K2 belgelerini ödemekte güçlük çekiyorlar.

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki