Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
72. Birleşim 19 Mart 2014 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 76 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 107'nci maddelerine göre işleme tabi tutulacağı, bu gibi başvuruların belirtilen şartlar oluşmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına intikal ettirileceğine dair yasal bir dayanak bulunmadığı ve Başkanlığımızca da yapılacak bir işlem olmadığı cihetle bu tür evrakın Bakanlığımıza gönderilmemesi, doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmesi hükmünü ifade ediyor. Bizim yaptığımız buna uygun davranmaktır. Bakanlıkta bizim bir inceleme yetkimiz yok, dosyanın içerisine bakma yetkimiz yok.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Kim inceleyecek Sayın Bakan? Senin yetkin yok, benim yetkim yok, kimin yetkisi var?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bakanlığın buradaki görevi sadece postacılıktır.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) - Niye elinin altında tutuyorsun o zaman, neden? Elinin altında neden tutuyorsun o zaman postacı, postacı Bakan? Postacı Bakan mısınız siz?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Üst yazının dışında Bakanlığın bu evrakın içerisine bakması mümkün değildir.

FARUK BAL (Konya) - "İnceledik." diye beyanın var Sayın Bakan.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Biz bunu iade ettik genelgeye uygun davranması için.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - 45 gün sonra.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bakarsanız esasında Cumhuriyet Savcılığının yazısına, 2006'daki genelgeye atıf yaparak gönderiyor. 2011'de genelge değiştirilmiş ama buna rağmen, savcılık, 2006 tarihli genelgeye atıfla bunu gönderiyor. Burada usule aykırı bir işlem yok.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Kaç gün tuttunuz Sayın Bakan? Sadece bu genelgeden dolayı kaç gün tuttunuz? 45 gün.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - İkincisi: Biz geldiği gibi göndermiş olsaydık bu sefer de başka şeyler söylenecek: Niye geldiği gibi gerisin geriye gönderdiniz? Niye onu yapmadınız? Niye bunu yapmadınız? Bu tartışmaların kimseye bir faydası yok. Doğru olan şey şu: Yapılan işlem doğru mu, yanlış mı?

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Yanlış! Yanlış Sayın Bakan!

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Yürürlükteki mevzuata uygun mu, değil mi?

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Olayın ahlak boyutu var Sayın Bakan.

FARUK BAL (Konya) - Bakanların yaptığı yanlış mı, doğru mu; ona bak.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Baktığınızda, bizim yaptığımız işlem doğrudur, yürürlükteki mevzuata da uygun bir işlemdir.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Ahlaki boyutu var.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Bakanın, bakanların yaptığı doğru mu? Doğru mu onlar?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Diğer bir husus: Bakın, bakanlarla ilgili...

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Niye bir ay beklettiniz?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - ...Bakanlık göreviyle alakalı hususlarda Meclisi harekete geçirme görevi savcılara ait değildir. Bununla ilgili çok önemli tartışmalar yapılmış. Anayasa hukukçuları... Doktrinde pek çok tartışmalar var, onlardan bir tanesi: Meclis soruşturması usulünün kabul edilmiş olmasının tek amacı, Başbakan veya bakanların cezai sorumluluklarını tahrik etmek olamaz. Eğer tek amaç bu olsaydı genel hükümlerden ayrı bir usule gerek olmazdı. O hâlde, görevleriyle ilgili suçlarından dolayı Başbakan veya bakanlar genel hükümlere tabi tutulabilecek iken Meclis soruşturması ve Yüce Divanda yargılanma gibi bir usule tabi tutulmalarının özel bir anlamı olmalıdır. Kemal Gözler söylüyor bunu. "Nedir bunun özel anlamı? Bir, Meclis soruşturması usulü Başbakan ve bakanları yargı organları tarafından tahrik edilebilecek düzmece suç soruşturmalarına karşı koruma fonksiyonuna sahiptir." diyor. Bunun bir defa, böyle bir yönü var, bir koruma fonksiyonu var. Meclis burada harekete geçirecek, ne yapacaksa… Öte yandan da bunun siyasal bir denetim fonksiyonu var. Hükûmeti denetleme yetkisi kime ait? Parlamentoya ait. Parlamento bu denetim fonksiyonu yetkisini kullanacaktır.

39

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki