Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
11. Birleşim 31 Ekim 2013 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 62 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergelerinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 30 Ekim 2013 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin ve gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak ve 102 milletvekilinin, Türk sporunda yaşanan doping vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve bu konuda verilmiş diğer Meclis araştırması önergelerinin Genel Kurulun 5 Kasım 2013 Salı günkü birleşiminde okunmasına ve önergelerin görüşmelerinin birleştirilerek aynı günkü birleşiminde yapılmasına; Genel Kurulun 12, 19 ve 26 Kasım 2013 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 5, 6, 13, 20 ve 27 Kasım 2013 günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 490 ve 477 sıra sayılı kanun tasarılarının İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında BDP Grubuna,

Van Milletvekili Özdal Üçer, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök'ün BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında BDP Grubuna,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök'ün BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin usul görüşmesiyle ilgili konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın BDP grup önerisi üzerinde ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmalardaki bazı ifadelerine,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın usul görüşmesiyle ilgili konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Geçici Başkanlığının Genel Kurulun bilgisine sunulan tezkeresinde belirtilen konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca bir işlem yapılmasına gerek olup olmadığı hususunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında yer alan, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/390) (S. Sayısı: 322) yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1'inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

4

2'nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3'üncü sırasına alınan, Nevşehir Milletvekili Ahmet Erdal Feralan ve Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ile 3 Milletvekilinin; Bir Üniversite Adı ile Bir İlçe Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1783) (S. Sayısı: 492) görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın 492 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun 492 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında BDP Grubuna,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 492 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki soru-cevap işlemi sırasında şahsına,

Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin yaptığı açıklama sırasında şahsına,

Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 492 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 492 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin 492 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Genel Başkanına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün 492 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, görüşülmekte olan 492 sıra sayılı Kanun Teklifi'yle aynı konuda kendisinin de bir kanun teklifi bulunduğuna ve bu teklifle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığına,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun 492 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün 492 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, sınır kapılarına duvar örülmesinden vazgeçilmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Alınan karar gereğince, 31 Ekim 2013 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere 23.31'de birleşime son verildi.

Meral AKŞENER

5

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki