Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 2. Yasama Yılı
68. Birleşim 21 Şubat 2012 Salı

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 86 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu

DÖNEM: 24 CİLT: 14 YASAMA YILI: 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

68'inci Birleşim

21 Şubat 2012 Salı

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Ç İ N D E K İ L E R

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMA

IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nin yaratmış olduğu çevre kirliliği ve kanser hastalıklarındaki artışa ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın, Ardahan ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 91'inci ve Ardahan Mebusu, Millî Mücadele Şark Komutanı Halit Paşa'nın vefatının 87'nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

3.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Hocalı katliamına ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bayburt ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 94'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, Kurtuluş Savaşı kahramanı Ali Çetinkaya'nın ölümünün 63'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hocalı katliamına ilişkin açıklaması

4.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Kocaeli Dilovası'nda yeni organize sanayi bölgeleri kurulması ve bölgedeki kömür depolarının insan yaşamı açısından tehlike arz ettiğine ilişkin açıklaması

5.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, birçok yerde çevre katliamı yapıldığına ve Sağlık Bakanlığının koruyucu hekimlikten uzaklaştığına ilişkin açıklaması

6.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Mersin'in Gülnar ve Çamlıyayla ilçelerinde yaşanan uzman hekim eksikliği sıkıntısına ve Emekli Sandığı mensupları için intibak çalışmasının yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklaması

7.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Libyalı muhalif direnişçilerle ilgili soru önergesine cevap alamadığına, haklarında çıkan haberler konusunda Hükûmet adına bir açıklama yapılmasını istediğine ilişkin açıklaması

1

8.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, bir Bakanın ana muhalefet partisiyle ilgili beyanı ile Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın gündem dışı konuşmasındaki bir ifadesine ilişkin açıklaması

9.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın haklarına sahip çıkılması gerektiğine ilişkin açıklaması

10.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in, Hocalı katliamına ilişkin açıklaması

11.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Meclis araştırması önergeleri üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmayla ilgili açıklaması

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÖNERGELER

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün (6/1067) ve (6/1069) esas numaralı sözlü soru önergelerini geri aldığına ilişkin önergesi (4/25)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün (2/30) esas numaralı, Emekliler ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/26)

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 milletvekilinin, özel hastanelerin problemleri ve bu problemlere neden olan etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 milletvekilinin, son yıllarda çocuk suçluluğundaki artışların çok yönlü değerlendirilmesi, suç profilleri oranlarının tespiti ve alınacak sosyal ve hukuki tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 milletvekilinin, şeker pancarı tarımının içinde bulunduğu olumsuz durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 21 milletvekilinin, ülkemizde çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından kontrolsüz ve yoğun şekilde oynanan online (çevrimiçi) oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin ve çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155)

5.- Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 20 milletvekilinin, çocuk ve gençlerimizin İnternet ve diğer bilgi iletişim teknolojilerini kullanırken karşı karşıya oldukları riskleri en aza indirmek ve güvenli bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak için yapılması gerekenlerin, uygunsuz ve/veya kanunsuz içerikleri barındıran İnternet sitelerine uygulanması gerekli müeyyidelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156)

6.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 20 milletvekilinin, ülkemizde İnternet kullanımının sosyal kesimler arasındaki durumu, kontrolsüz kullanımın meydana getirdiği sorunlar ve güvenlik tehditlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157)

7.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 28 milletvekilinin, bilişim sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158)

8.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 27 milletvekilinin, bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin beraberinde getirdiği imkân ve risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159)

9.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 milletvekilinin, başta sosyal paylaşım siteleri olmak üzere İnternet kullanımının aile yapısı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160)

VII.- ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- (10/108), (10/155), (10/156), (10/157), (10/158), (10/159) ve (10/160) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 21/2/2012 Salı günkü birleşiminde birleştirilerek yapılmasına ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

2

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, belediye iktisadi teşekküllerinde sözleşmeli olarak çalışanlara kadro verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sahte fatura düzenleyenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/33) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, emekliler arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/40) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, mücevher sektöründeki ÖTV uygulamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/90) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işçi ve memurlardan kesilen vergi oranlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/98) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, akaryakıt ürünlerinden alınan vergi oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/109) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/210) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

8.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'da köylüler tarafından kullanılan Hazine arazilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/235) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

9.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, akaryakıt ürünlerindeki vergi oranlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/248) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

10.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, taksici esnafına yeni taksi alımında ÖTV ve KDV istisnası getirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/264) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

11.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vakıf üniversitelerine kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan arazi ve bina tahsislerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/275) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

12.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, taksi esnafının sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/281) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

13.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, vakıf üniversitelerine kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan arazi ve bina tahsislerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/290) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu sektöründe çalışan iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/312) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnaf ve sanatkârların vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/316) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TOKİ ihalelerini alan firmalara ve ödedikleri vergilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/341) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamuda bazı unvanlarla çalışan personelin özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/344) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, serbest meslek mensuplarının tahsil etmedikleri alacaklar için vergi ödemek zorunda oldukları iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/346) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

19.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, çiftçinin kullandığı mazotta ÖTV'nin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/362) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

20.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vadeli ithalatta alınan kaynak kullanma fon oranının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/381) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

21.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, bir ABD firmasının Türkiye'de rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

22.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, akaryakıt ürünlerinden alınan vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

23.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından getirilen vergilerin gelirlerinin kullanım alanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/432) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, ÖTV zammının otomotiv sektörüne etkilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/439) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/441) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, otoyolların ve köprülerin özelleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

3

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işçilerin ve memurların brüt ücretlerine uygulanan vergi oranlarının eşitlenmesine ve emekli maaşlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/504) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, iktisadi ve idari ilimler fakültesi mezunlarının sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/610) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

29.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/646) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlıkta görev yapan bazı çalışanların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/693) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

IX.- MECLİS ARAŞTIRMASI

A) ÖN GÖRÜŞMELER

1.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, telif hakları konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 21 Milletvekilinin, internet üzerinden oynanan oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin ve çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155)

3.- Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 20 Milletvekilinin, çocuk ve gençlerin internet ve diğer bilgi-iletişim teknolojilerini kullanırken karşı karşıya kaldıkları risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156)

4.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 20 Milletvekilinin, kontrolsüz internet kullanımının yol açabileceği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157)

5.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 27 Milletvekilinin, bilişim sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158)

6.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 27 Milletvekilinin, bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin beraberinde getirdiği imkan ve risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159)

7.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, sosyal paylaşım siteleri başta olmak üzere, internet kullanımının aile yapısı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160)

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Akhisar Sigara Fabrikasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/1519) (Ek cevap)

2.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, üniversitelerin tıp fakültelerinde 2547 sayılı Kanun'un 38'inci maddesiyle görevlendirilen kişilere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2603)

3.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, AOÇ arazisi üzerine Başbakanlık kampüsü inşa edileceği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/2736)

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara,

Bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına,

İlişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın cevabı (7/2763), (7/2764)

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki esnafın durumuna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/2790)

6.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, özürlülerin sosyal ve kültürel her türlü yapılara erişimine ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in cevabı (7/2807)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in cevabı (7/2808)

8.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, eczanelerin ve vatandaşların kamu kurum iskontosu uygulamasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/2811)

9.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/2815)

10.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, kamu görevlilerinin toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/2816)

4

11.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in cevabı (7/2866)

12.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'deki bazı köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in cevabı (7/2870)

13.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın cevabı (7/2921)

14.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana ve ilçelerindeki ormanların bakımı ve yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/2934)

15.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan ve geçici personel olarak kamu kurumlarında istihdam edilen işçilerin sözleşmelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/2958)

16.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, sendikalar ve toplu sözleşmeyi düzenleyen mevzuatın uluslararası normlara uygun hale getirilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/2969)

17.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, asgari ücretin saptanmasına ve yapılan zam oranlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/2972)

18.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TOKİ'nin Trabzon Zağnos Vadisi Projeleri için yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın cevabı (7/3048)

19.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Yenimahalle TOKİ 2. Etapta yaşanan ısınma sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın cevabı (7/3134)

20.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik haklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3192)

21.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkez Müdürlüğü bilgisayar sistemi alt yapısının kurulumuna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3194)

22.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, emeklilerin bazı ilaç bedellerinin SGK tarafından ödenmemesiyle yaşanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3198)

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/3254)

24.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, veremle savaşta yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/3277)

25.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın; Çukurova, Aladağ, Kozan, Seyhan, Feke, Tufanbeyli, İmamoğlu, Karataş, Sarıçam, Yumurtalık, Pozantı, Saimbeyli, Karaisalı ve Yüreğir'de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin soruları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3328), (7/3329), (7/3330), (7/3331), (7/3332), (7/3333), (7/3334), (7/3335), (7/3336), (7/3337), (7/3338), (7/3339), (7/3340), (7/3341)

26.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın; Karaisalı, Saimbeyli, Pozantı, Yumurtalık, Sarıçam, Karataş, Tufanbeyli, Aladağ, İmamoğlu, Ceyhan, Kozan, Seyhan, Feke, Çukurova ve Yüreğir'de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/3363), (7/3364), (7/3365), (7/3366), (7/3367), (7/3368), (7/3369), (7/3370), (7/3371), (7/3372), (7/3373), (7/3374), (7/3375), (7/3376), (7/3377)

27.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ'ın, Suriye ile ilişkilerin ekonomiye etkisine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/3378)

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3554)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, idari para cezaları ve vergilerdeki artışa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/3594)

30.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, verem savaş dispanserleri tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/3621)

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak sekiz oturum yaptı.

Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Oturumlar

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 15/2/2012 tarihli 66'ncı Birleşimdeki bir beyanını düzeltmeye ve kendisine atılan lafların tutanaklara yansımadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

5

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu, tutanakların titizlikle tutulduğuna ve hiçbir baskının söz konusu olmadığına ilişkin bir konuşma yaptı.

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

Manisa Milletvekili Sakine Öz, Manisa ilinde faaliyet gösteren toprak sanayicilerinin sorunlarına,

İzmir Milletvekili Rıfat Sait, Kosova Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü ve Türkiye-Balkan ülkeleri ilişkilerine,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Türk hukukunda özel yetkili mahkemelerin yeri ve uygulamalarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 milletvekilinin, emeklilerin içinde bulundukları sıkıntıların, bazı uygulamaların yarattığı mağduriyetlerin ve bu sorunların çözüm yollarının (10/148),

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 milletvekilinin, uzman erbaş uygulaması sonucunda ortaya çıkan sorunların (10/149),

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 milletvekilinin, 29 Ocak olayları ve Batı Trakya Türk azınlığının durumu ile sorunlarının (10/150),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında ne kadar engelli personel çalıştığına ve engelli personel açığı var ise ne zaman alım yapılacağına,

Muş Milletvekili Sırrı Sakık, kötü hava koşulları nedeniyle Muş ve çevre illerde köy yollarının kapalı olduğuna ve devletin bu konuda daha duyarlı olmasını beklediklerine,

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, esnaf ve sanatkârlarla tarım kesiminin destek kredilerine ilişkin kararnamenin henüz Bakanlar Kurulunca imzalanmaması nedeniyle kredilerin kullandırılamadığına,

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, AK PARTİ'li bir milletvekilinin bir televizyon kanalında Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerini tehdit ettiğine ve özür dilemesi gerektiğine,

Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt, Porsuk su havzasının Kütahya'nın atıklarıyla kirlendiğine ve Kütahya'ya bir an önce arıtma tesisleri yapılması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

CHP Grubunun, 27/12/2011 tarihinde İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından, görevi yaptırmamak için direnme suçlarındaki artışın nedenleri ile işkence ve kötü muamele iddiaları arasındaki ilişkinin araştırılarak işkence ve eziyet suçlarının önlenmesi ve cezasız kalmaması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (185 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 16/2/2012 Perşembe günlü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına,

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin düzenlenmesi ile 164 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin kırksekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2'nci sırasına; 85, 76, 161 ve 119 sıra sayılı kanun tasarılarının ise bu kısmın 3, 4, 5 ve 6'ncı sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine,

İlişkin önerileri, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 arkadaşının, görevi yaptırmamak için direnme suçlarındaki artışın nedenleri ile işkence ve kötü muamele iddiaları arasındaki ilişkinin araştırılarak işkence ve eziyet suçlarının önlenmesi ve cezasız kalmaması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151), yapılan ön görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'in Cerattepe mevkisi ve Genya Dağı'ndaki madencilik faaliyetinin mahkeme kararıyla durdurulmasına rağmen yasal mevzuata aykırı olarak yeniden ihaleye çıkarıldığına ve bu ihalenin bir an önce durdurulması gerektiğine,

6

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Çukurkaya köyünde meydana gelen depremde can kaybı olmadığına ancak Malatya'nın olası bir depreme hazırlıklı olmadığına, devlet kurumlarının şimdiden tedbir alması gerektiğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, Genel Kurul salonundaki gürültü ve hareketten dolayı Meclis çalışmalarından yeterince verim alınamadığına,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana'nın Kozan ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bir yurdun ihalesinin ne zaman yapılacağına,

İzmir Milletvekili Hülya Güven, İzmir'de karakolda elleri bağlı olarak dayak yediği ve işkenceye maruz kalan Fevziye Cengiz'in mahkemesinde görevsizlik kararı verildiğine,

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair tasarının acilen Meclise gelmesi gerektiğine, ne zaman geleceğini öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının;

1'inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2'nci sırasına alınan, Isparta Milletvekili Recep Özel'in; Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu'nun (2/343) (S. Sayısı: 164), görüşmelerine başlandı.

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu,

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın partilerine;

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın partisine,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın partisine 2 defa,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın grubuna,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, 164 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin görüşmelerinin İçtüzük'ün 70'inci maddesine göre kapalı oturumda yapılmasına ilişkin önergesi üzerine kapalı oturuma geçildi.

Birleşime saat 23.10'da ara verildi.

Altıncı Oturum

(Kapalıdır)

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

Muhammet Bilal MACİT Fatih ŞAHİN

İstanbul Ankara

Kâtip Üye Kâtip Üye

Yedinci ve Sekizinci Oturumlar

Yedinci Oturum saat 23.50'de açıldı.

7

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2'nci sırasına alınan ve görüşmeleri yarım kalan, Isparta Milletvekili Recep Özel'in; Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu'nun (2/343) (S. Sayısı: 164), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylama sonucu kabul edildi.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum'un şahsına,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın şahsına ve partisine,

Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz'ın şahsına,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili Recep Özel'in şahsına,

Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz'ın şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz'ın Isparta Şarkikaraağaç Belediye Başkanıyla ilgili ifadelerine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in Isparta Belediye Başkanlığıyla ilgili ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın ifadelerine,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın ifadelerine,

Muş Milletvekili Sırrı Sakık, 1999 yılında görüşmeler yapıldığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Genel Kurulun 17/2/2012 Cuma günü toplanmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Alınan karar gereğince, 21 Şubat 2012 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 05.47'de son verildi.

Mehmet SAĞLAM

Başkan Vekili

Muhammet Bilal MACİT Fatih ŞAHİN

İstanbul Ankara

Kâtip Üye Kâtip Üye

II. - GELEN KÂĞITLAR

No: 89

20 Şubat 2012 Pazartesi

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/571) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu'nun; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/353) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

2.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/354) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/01/2012)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Uyuşturucu ve Psikotrop Madde, Bağımlılığı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Genel Müdürlüğü Teşkilat

8

ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/355) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

4.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in; 02.05.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun"un Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/356) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

5.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/357) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

6.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın; İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/358) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

2.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, İstanbul'da üretilen, taşınan ve depolanan kimyasallara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sosyal güvenlik reformuna ve sendikalı çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, OSB'lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Kura nehrine HES projesi yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, ABD Büyükelçiliğinde brifing verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Bakanlık Müsteşarlığına atanan kişiye ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, ev veya araç satan kişilerin resen geriye dönük 5 yıllık ticari mükellef yapıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, fizik tedavi rehabilitasyon hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, işçi sağlığı konusunda ülkemizdeki meslek hastalıkları hastanelerinin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, verem savaş dispanserlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, turizm potansiyelinde Anadolu'nun payının artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, mağara turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, aşırı yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyetine ve sebze fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

15.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'da don olayları nedeniyle zarar gören üreticilerin mağduriyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknisyen yardımcılarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

9

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, İtalya ile yapılan ithalat ve ihracata ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

18.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, 2011 yılında Fransa ile gerçekleşen ithalat ve ihracat oranına ve Fransa'nın soykırım yasasından sonraki dış ticaretimize ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, kamuda tek maaş düzenlemesi paralelinde engelli Kıbrıs gazilerinin maaşlarının kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, asgari ücretlinin brüt maaşı üzerinden kesilen vergi ve sosyal güvenlik primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, kamuda çalışan avukatların maaşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

23.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, öğretmen atamalarına ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının Devlet tarafından karşılanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, mübaşirlerin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, ihracat ve ithalat oranlarındaki artışlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, akaryakıtta vergi indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

28.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Osmaniye'deki bir köye yeni bir okul yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

29.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, şehit olan asker ve polis ailelerine ödenen tazminatlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da sık yaşanan internet arızasına ve arızanın giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan çevre ve köy yollarının etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sanatçılara verilen teşvik paralarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

33.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Çokal Barajının yapımı aşamasında zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

34.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Niğde-Tepeköy Çiftlik İl Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türkiye'nin Suriye'ye karşı Katar'dan para aldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3882) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

2.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, PKK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ihalelere katılan iş adamlarından haraç aldığı yönündeki iddialara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3883) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmen açığına ve atanamayan öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3884) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

10

4.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3885) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Doğu Karadeniz Bölgesinde yoksulluğun artmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3886) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Çaykur'un çalıştırdığı mevsimlik işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3887) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

7.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın, Devlet yurtlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3888) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

8.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, mezhep tartışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3889) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

9.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Başbakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3890) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

10.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl-Adaklı'daki ekonomik, altyapı, eğitim ve sağlık sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3891) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Merkez İnköy 2. Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında yaptırılan iş merkezine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3892) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

12.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 30 Mart 2007'de New York'ta imzalanan engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun kapsamındaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3893) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

13.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray'ın, Malatya'da Ermeni mezarlığındaki gasilhanenin belediye tarafından yıkılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3894) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

14.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, TOKİ tarafından yapılan konutlara ve ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3895) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

15.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Güney Akım Gaz Boru Hattı ve NABUCCO Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3896) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

16.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, elektronik belge yönetim sistemine geçiş ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3897) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

17.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3898) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

18.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin bağımsızlığını ilan edeceği iddialarına ve Hükümetin bu konudaki politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3899) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

19.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, 1938 Dersim olayları sonrasında evlatlık verilen kız çocuklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3900) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

20.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Ergenekon Soruşturması özel yetkili savcılarıyla özel görüşme yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3901) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

21.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3902) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

22.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, sokakta yaşamak zorunda olan kişilerin sorunlarına ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3903) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

23.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'deki Sülfürik Asit Üretim Tesisinin çevreye ve insan sağlığına etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3904) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

24.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürütülen çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3905) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

25.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Vanlı üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3906) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

26.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, ABD Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3907) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

27.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir milletvekilinin sağlıkta katkı payına ilişkin açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3908) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

11

28.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Kanal İstanbul Projesi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3909) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

29.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yabancılara toprak satışındaki kısıtlama oranının yükseltileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3910) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

30.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, 2002 yılından bu güne kadar açılan kilise sayısına ve kiliselere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3911) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

31.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Başbakanın eski Genelkurmay Başkanı ile Dolmabahçe çalışma ofisinde yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3912) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

32.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, tutuklu gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3913) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

33.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Gençliğe Hitabeyle ilgili milli eğitim politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3914) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

34.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu Belediyesindeki sözleşmeli işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3915) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

35.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Ankara'da valiler toplantısında yapmış olduğu açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3916) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

36.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un, Van depremi için toplanan yardım miktarına ve bu yardımların dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3917) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

37.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Sultanahmet'te bir tarihi kalıntının yıkıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3918) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

38.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Taksim meydanı ile ilgili yapılan plan değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3919) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

39.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3920) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

40.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, faili meçhul cinayetlere ve toplu mezarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3921) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

41.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3922) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

42.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3923) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

43.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, Kürtçe ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3924) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

44.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, bir yazar hakkındaki sözlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3925) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

45.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3926) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

46.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'da yaşanan çadır yangınlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3927) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

47.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Van deprem bölgesinde yapılan prefabrik konutlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3928) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

48.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3929) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

49.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay'ın, tüketici kredileri ve kredili mevduat hesabı borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3930) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

50.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, yabancı sermayeli bankalarca kullandırılan tarımsal kredilerin takibine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3931) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

51.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, sıfır faizli hayvancılık kredisi kullanımında Ziraat Bankasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3932) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

52.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3933) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

12

53.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, 2002 yılından bu güne kadar Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan cami sayısına ve verilen tamirat ödeneğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3934) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

54.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3935) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

55.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3936) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

56.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, sıkı yönetim mahkemeleri tarafından mahkum edilen ve şartlı salıverilen bir kişiye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3937) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

57.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Terörle Mücadele Kanunu'nun uygulanması ile ilgili sorunlar ile tutuklu ve hükümlü öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3938) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

58.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Demokratik Toplum Kongresine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3939) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

59.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, engellilerin adalete ve bilgiye erişimi hususundaki düzenlemelerin yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3940) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

60.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, AİHM'de Türkiye aleyhine açılmış davalara, bu davalardan kaynaklanan tazminatlara ve AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3941) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

61.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, Başbakan Yardımcısına suikast iddiasıyla açılan soruşturmanın akıbetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3942) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

62.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, tutuklu bulunan lise ve üniversite öğrencilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3943) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

63.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, özel yetkili ağır ceza mahkemelerin anayasal dayanağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3944) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

64.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, cezaevleri ile cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerden alınan bedellere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3945) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

65.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3946) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hasta bir mahkumun cezaevindeki sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3947) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlıkta hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3948) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

68.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Ceza İnfaz Kurumu personelinin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3949) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

69.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3950) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

70.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, cezaevlerinde yaşanan sorunlara ve cezaevlerinin denetimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3951) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

71.- Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar'ın, cezaevinde yaşamını yitiren bir hükümlüyle ilgili bazı iddialara ve cezaevindeki sağlık koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3952) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

72.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2004 yılında Sakarya Pamukova'da meydana gelen tren kazasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3953) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

73.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Mülga 765 Sayılı ve 5237 Sayılı Ceza Kanunları uyarınca açılan çek davası, sanık ve mağdur sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3954) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

13

74.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3955) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

75.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, engellilerin kamu hizmetlerine erişimi konusundaki düzenlemelere ve özürlü istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3956) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

76.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının dağıtımını yaptığı kömürlerle ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3957) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

77.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir kamu kurumunda mobbinge maruz kalan bir kadın çalışanın mağduriyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3958) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

78.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, oyuncak silah satışlarının ve şiddet içeren programların engellenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3959) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

79.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3960) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

80.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3961) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

81.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3962) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

82.- İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3963) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

83.- Muş Milletvekili Demir Çelik'in, sokak çocuklarının sorunlarının çözümüne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3964) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

84.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/3965) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

85.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/3966) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

86.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/3967) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

87.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3968) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

88.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3969) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

89.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3970) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

90.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Sungurlu Barajı Projesi'ne ve köylerin sular altında kalması nedeniyle yaşanacak mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3971) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

91.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarla özürlü personel istihdamına ve özürlülerin kamusal alanlara erişiminin kolaylaştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3972) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

92.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3973) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

93.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3974) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

94.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Bismil imar planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3975) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

14

95.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van Deprem Çalıştayı kapsamında yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3976) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

96.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3977) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

97.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Kuzey Ankara Projesi konut teslimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3978) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

98.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın, Adıyaman'da hava şartları nedeniyle kapanan yollardan dolayı yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3979) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

99.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları sınavının mahkeme kararıyla iptaline ve ortaya çıkacak mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3980) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

100.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3981) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

101.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2011 yılında yaşanan iş kazalarına ve işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3982) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

102.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3983) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

103.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, diyabet hastalarının şeker ölçüm çubuğu ve şeker ölçüm cihazlarına ödediği farka ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3984) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

104.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3985) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

105.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın, belediyelere bağlı kuruluşların ve mahalli idare birliklerinde geçici işçi olarak çalışanların mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3986) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

106.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, SGK'da vekaleten atanan müdür ve daire başkanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3987) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

107.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, taşeron firma ve işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3988) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İŞKUR'un meslek kurslarına ve işsizlik sigortasından faydalanmak için başvuranlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3989) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

109.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3990) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

110.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, kadın istihdamını artırmak için verilen teşviklere ve kadın istihdam oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3991) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

111.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu genelge kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3992) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

112.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Bulgaristan'da çalışıp emekli olan ve emekli maaşlarını Türkiye'den alanların sağlık hizmetlerinden yararlanamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3993) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

113.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3994) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

114.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3995) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

15

115.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Katar yönetimiyle ilişkilerle ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3996) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

116.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3997) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

117.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, BOP veya GODKA girişimi adını taşıyan projeyle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3998) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

118.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin ve Türkiye'deki çifte vatandaşların sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3999) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

119.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4000) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

120.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4001) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

121.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli'deki doğal gaz dağıtım şirketlerine ve elektrik faturalarındaki kayıp kaçak oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4002) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

122.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının dağıttığı kömürlerin kalitesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4003) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

123.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4004) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

124.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'a Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4005) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2012)

125.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'da şehir içi doğal gaz dağıtımını yapan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4006) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

126.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, elektrik üretim tesislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4007) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

127.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın, Adıyaman-Gerger'de elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4008) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

128.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Libya'da iş yapan Türk firmalarının mağduriyetine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4009) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

129.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4010) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

130.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4011) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

131.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4012) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

132.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Sivas'tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4013) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

133.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kastamonu'dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4014) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

134.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Osmaniye'deki üniversite ve yüksekokul öğrencilerinin barınma sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4015) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

16

135.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Kayseri'de bir spor karşılaşmasında İsrail aleyhine slogan atan gençler hakkında dava açıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4016) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

136.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4017) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

137.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Mezopotamya Kulüpler Birliği'nin statüsüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4018) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

138.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ve özürlülerin sportif ve sosyal faaliyet alanlarına erişiminin kolaylaştırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4019) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

139.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4020) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

140.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4021) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

141.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, Denizli İl Özel İdaresinde Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı levha-tablolarının çıkarıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4022) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

142.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, tarımsal maliyetin azaltılması suretiyle çiftçinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4023) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

143.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, TAR-GEL Projesi kapsamında çalışan personelin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4024) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

144.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, aşırı yağışlar nedeniyle tarım ürünlerinde oluşabilecek zararların TARSİM kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4025) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

145.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan'ın, Edirne İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünün hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4026) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

146.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, balıkçılık sektörünün sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4027) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

147.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4028) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

148.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4029) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

149.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, sağanak yağış nedeniyle Asi Nehrinin taşması neticesi yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4030) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

150.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Mersin'de yaşanan fırtına ve hortum felaketi neticesinde çiftçilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4031) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

151.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4032) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

152.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, Ukrayna yumurtasının Türk menşeine dönüştürülerek Irak'a gönderildiği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4033) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

153.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay'ın, AB tarafından kırsal kalkınma alanında 2011 yılı için Türkiye'ye yönelik hibe programına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4034) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

17

154.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, ihraç edilen yemeklik zeytinyağının uluslararası standarda getirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4035) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

155.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, Afyon Alkaloitleri Fabrikasının modernizasyonuna ve personelinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4036) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

156.- İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, hayvancılık teşvik ve desteklerinden yararlanan bölgelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4037) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

157.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4038) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

158.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4039) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

159.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, sınır ticaret merkezlerindeki mağazalar, ürün çeşitleri ve kotalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4040) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

160.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4041) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

161.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, teşkilat yapısındaki yenileme sonrasında Gümrük Muayene Memurlarının mağduriyetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4042) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

162.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, 2011 yılında yaşanan kaçakçılık olaylarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4043) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

163.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Zeytinbağı Beldesinin adının Tirilye olarak değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4044) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

164.- Antalya Milletvekili Arif Bulut'un, Manavgat-Ilıca Beldesi Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4045) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

165.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin yaptığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4046) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

166.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan kömür yardımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4047) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

167.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4048) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

168.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, çeşitli sebeplerle meydana gelen çocuk ölümlerinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4049) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

169.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Demokratik Toplum Kongresine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4050) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

170.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, eski vali konağının bulunduğu taşınmazın şartlı bağışla verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4051) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

171.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Emniyet Genel Müdürlüğünde yapılan bir atamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4052) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

172.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, soruşturma izni istenen ve soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4053) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

173.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4054) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

174.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, ABD Büyükelçiliğinde brifing verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4055) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

175.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, isimleri değiştirilen yerleşim birimlerine eski isimlerinin verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4056) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

176.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da bir camii imamının öldürülmesi ile ilgili bilgi ve belgelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4057) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

177.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili bilgi ve belgelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4058) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

18

178.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, isimleri değiştirilen yerleşim yerlerine eski isimlerinin verilmesi ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4059) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

179.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4060) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

180.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'daki mültecilere ve sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4061) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

181.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4062) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

182.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4063) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

183.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4064) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

184.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay'ın, yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında kanunun bazı maddelerinde yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4065) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

185.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 2010 yılında alınan üniversite mezunu polis memuru sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4066) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

186.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, belediyeler ve il özel idarelerinde görev yapan sözleşmeli personelin uygun kadroya atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4067) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

187.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, belediye ve il özel idarelerinin toplam borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4068) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

188.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un su sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4069) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

189.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, başka illere misafir olarak yerleştirilen Van'lı depremzedelerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4070) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

190.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4071) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

191.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, Denizli'de faaliyet gösteren bazı dernek ve lokallerin açma ve işletme izin belgelerinin iptaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4072) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

192.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Uludere'de meydana gelen olaylardan sonra bir komutanın görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4073) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

193.- İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, Bingöl'deki bazı köy yollarının yapımına ve bakımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4074) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

194.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, İSPARK AŞ'nin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4075) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

195.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, köy ve mahalle muhtarlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4076) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

196.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Suriye'deki muhaliflere eğitim verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4077) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

197.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verildiği iddia edilen brifinge ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4078) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

198.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, toplu gösteri ve yürüyüşlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4079) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

199.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Güroymak'ta bir parkın isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4080) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

19

200.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4081) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

201.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir kamu kurumunda cinsel tacize ve mobbinge maruz kalan bir kadın çalışanın mağduriyetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4082) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

202.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4083) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

203.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4084) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

204.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, AKM'nin bakım, onarım ve akıbetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4085) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

205.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay'ın, Antalya'da kiraya verilen ve tescil kaydı kaldırılan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4086) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

206.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Haydarpaşa Port Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4087) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

207.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4088) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

208.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4089) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

209.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4090) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

210.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Sivas'tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4091) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

211.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kastamonu'dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4092) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

212.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, kamu görevlilerinin kullandığı makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4093) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

213.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın, sivil toplum örgütleri tarafından Vanlı depremzedelere destek amacıyla yaptırılacak binalar için kullanılacak malzemelerden KDV alınmamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4094) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

214.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, sıkı yönetim mahkemeleri tarafından mahkum edilen ve şartlı salıverilen bir kişiden talep edilen iaşe bedeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4095) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

215.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4096) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

216.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, başta öğretmenler olmak üzere Van'da görev yapan kamu personeline deprem tazminatı ödenmemesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4097) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

217.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4098) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

218.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay'ın, 666 Sayılı KHK'de yer alan eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4099) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

219.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4100) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

220.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, kurum ve kuruluşların yönetim, denetim ve tasfiye kurulu gibi organlarında görev alan memur ve diğer kamu görevlilerine ödenen ücretlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4101) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

20

221.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesine tahakkuk ettirilen kurumlar vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4102) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

222.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4103) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

223.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, FATİH Projesi kapsamındaki tablet bilgisayar ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4104) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

224.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2000-2011 yılları arasında görev alan ücretli öğretmen sayısına, kadrolu öğretmen açığına ve hizmete giren eğitim fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4105) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

225.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4106) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

226.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un, Samsun ili ve ilçelerinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4107) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

227.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, okullarda uyuşturucu kullanımı ve satışlarının engellenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4108) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

228.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4109) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

229.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Dumlupınar Üniversitesi yerleşkesindeki bir heykele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4110) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

230.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay'ın, öğrencilerin okula devamsızlık sorununa ve okulu bırakan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4111) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

231.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, okullarında milli güvenlik dersi bulunan ülkelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4112) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

232.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4113) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

233.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Şubat döneminde gerçekleşen öğretmen atamalarında boş kalan kadrolara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4114) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

234.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da öğretmen ve derslik eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4115) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

235.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ilköğretim ve ortaöğretimde FATİH Projesi teknolojisinin kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4116) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

236.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Bakanlıkta ve bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen engelli personel ile engellilerin okullara ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4117) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

237.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4118) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

238.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4119) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

239.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, özel eğitim ve rehabilitasyon kursları ve öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4120) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

240.- İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, Bingöl-Adaklı'daki bir köye taşımalı eğitim aracı tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4121) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

241.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, bir denizcilik meslek lisesinde gemi simülatörü eğitimi olmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4122) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

242.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, andımızın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4123) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

21

243.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl şehir merkezinde bulunan askeri birliğin vatandaşların mağduriyetine sebep olduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4124) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

244.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4125) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

245.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, son on yıl içerisinde askeri okullardan ayrılan öğrencilerin sayısına ve okullardaki yönetimle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4126) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

246.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, TSK'da görev yapan astsubayların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4127) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

247.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4128) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

248.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Boğazköy Barajı ve Kocasu Çayındaki yüksek tuzluluk oranının yol açtığı sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4129) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

249.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4130) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

250.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4131) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

251.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Çokal Barajı'ndan Tekirdağ'a daha fazla sulama hizmeti verilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4132) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

252.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4133) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

253.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Kula-İbrahimağa köyünün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4134) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

254.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce bir taşınmazın bir vakfa kiralanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4135) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

255.- İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, Bingöl'de bir ormanlık alanın tahrip edildiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4136) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

256.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, AOÇ'nin toplam arazi miktarına ve Gazi yerleşkesinin bazı kurumlara tahsisi iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4137) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

257.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Gelibolu-Ağadere mevkiine Panorama Müzesi yapılacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4138) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

258.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4139) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

259.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2000-2011 yılları arasındaki zehirlenme vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4140) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

260.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alım yoluyla çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4141) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

261.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Şanlıurfa'da bir hastanede bir doktor ile idareciler arasında tartışma yaşandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4142) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

262.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan memurların özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4143) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

263.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin Ödemiş-Bozdağ'daki sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4144) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

22

264.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK ile yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4145) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

265.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Meslek Hastalıkları Hastanesi tarafından yapılan çalışmalara ve sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4146) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

266.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4147) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

267.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin-Midyat'daki 150 yataklı Devlet Hastanesinin hizmete girmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4148) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

268.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Güzelbahçe'de sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4149) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

269.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Van depremzedelerinin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4150) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

270.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yurt dışından getirileceği iddia edilen sağlık personeli ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4151) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

271.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4152) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

272.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, Isparta Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarının ekipman ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4153) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

273.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4154) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

274.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, başta Sağlık Bakanlığında görev yapanlar olmak üzere, GİH sınıfındaki memurların mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4155) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

275.- Kütahya Milletvekili Ali Işık'ın, Kütahya İl Merkezindeki Devlet Hastanesine yeni hizmet binası yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4156) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

276.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4157) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

277.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Karadeniz sahil yolundan kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4158) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

278.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4159) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

279.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, sağanak yağış neticesinde Hatay Havaalanının uçuş trafiğine kapatılmasının sorumlularına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4160) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

280.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4161) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

281.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Adana-Gaziantep arası demiryolu hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4162) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

282.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğrenci indirim kartlarının tüm illerde geçerli olması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4163) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

283.- Manisa Milletvekili Sümer Oral'ın, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında güzergâhta değişiklikler yapılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4164) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

284.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, hava şartları nedeniyle uçuşların iptal edilmesi sonucu yolcuların yaşadığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4165) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

23

285.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, Çardak havalimanı için DHM'nin imzaladığı taksi hizmetleri sözleşmesine ve Çardak taksicilerinin mağduriyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4166) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

286.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2004 yılında Sakarya-Pamukova'da meydana gelen tren kazası ile ilgili verilen idari cezalara ve kazazedelere yapılan yardımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4167) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

287.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, LPG'li araçların sızdırmazlık testi ve periyodik kontrol zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4168) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

288.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, 2004 yılında Sakarya-Pamukova'da meydana gelen tren kazasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4169) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

289.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Alanya-Silifke karayolunun yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4170) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

290.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Niğde-Ankara otobanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4171) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

291.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kastamonu-Sinop yolunun yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4172) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

II. - GELEN KÂĞITLAR

No: 90

21 Şubat 2012 Salı

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, özel hastanelerin sorunlarının ve bu sorunlara yol açan etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 21 Milletvekilinin, internet üzerinden oynanan oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin ve çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

5.- Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 20 Milletvekilinin, çocuk ve gençlerin internet ve diğer bilgi-iletişim teknolojilerini kullanırken karşı karşıya kaldıkları risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

6.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 20 Milletvekilinin, kontrolsüz internet kullanımının yol açabileceği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2011)

7.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 28 Milletvekilinin, bilişim sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/12/2011)

8.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 27 Milletvekilinin, bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin beraberinde getirdiği imkan ve risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2011)

9.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, sosyal paylaşım siteleri başta olmak üzere, internet kullanımının aile yapısı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin

24

belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevindeki koğuşların kapasitesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1920)

2.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, cinsel istismara uğrayanların sol koluna damga vurulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1924)

3.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tadilattan kaynaklanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1970)

4.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Başbakanın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1972)

5.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Hizbullah davası sanıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1981)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karşılıksız çek suçundan ceza alanlardan taahhütlerini yerine getirmeyenlerin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2009)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karşılıksız çek suçu nedeniyle açılan davalara ve verilen cezalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2010)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın başta İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2082)

9.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, obezite ile mücadelede ayran tüketiminin özendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2084)

10.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Bilecik'teki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2085)

11.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, tedavi amaçlı Türkiye'ye gelen Libyalılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2086)

12.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa ve çevresindeki hastanelerin depreme dayanıklı hâle getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2087)

21 Şubat 2012 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68'inci Birleşimini açıyorum.

III.- YO K L A M A

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Sayın milletvekilleri, gündem dışı söz vereceğim sayın milletvekillerinin hitaplarını hepimizin daha iyi takip edebilmesi için Genel Kuruldaki uğultuyu azaltabilirsek, mümkünse kesebilirsek çok mutlu olacağım.

25

Sayın milletvekillerinin dikkatine sunuyorum.

Gündem dışı ilk söz, Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nin yaratmış olduğu çevre kirliliği ve kanser hastalıklarındaki artış hakkında söz isteyen Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'a aittir.

Buyurun Sayın Türkkan. (MHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nin yaratmış olduğu çevre kirliliği ve kanser hastalıklarındaki artışa ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Başkanım, Meclis Genel Kurulundaki bu kahvehane görüntüsünün bir an önce düzelmesi için bir anons daha rica edeceğim, arka sıralardaki arkadaşların sesleri buraya kadar gelebiliyor.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

Sayın Türkkan, buyurun.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dilovası'nda sanayileşmenin yaratmış olduğu çevre kirliliği hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Dünyada geçerli olan ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek var: Sanayileşmenin insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını hiçe sayarak yaygınlaştığı yerleşim bölgelerine gerek ülkemizde gerekse dünyanın pek çok farklı bölgesinde sıkça rastlanmaktadır. Bunlardan biri de Kocaeli'nin Dilovası ilçesidir.

Dilovası, çevre açısından olağan dışı durum bölgesine dönüşen seçim bölgemde bir yerleşim yeridir. 1960'lı yıllardan itibaren sanayileşmenin başladığı Kocaeli'de yaklaşık 45 bin nüfuslu olan Dilovası sanayi havzasında kanserden ölümlerin oranı Türkiye ve dünya ortalamasının üstündedir. Türkiye genelindeki en büyük beş yüz fabrikanın yaklaşık yüzde 10'unun Dilovası'nda olması da gösteriyor ki bölgedeki sanayi yoğunluğu gelecekte daha da artacaktır. Dilovası'nda bu aşırı yoğun ve denetimsiz, üstelik demir çelik, boya ve kimya gibi ağırlıklı olarak çevreyi kirleten sektörlerden oluşan sanayileşme, bölgenin topoğrafik özellikleri ve trafik yoğunluğuyla da birleştiğinde tam bir çevre felaketine yol açmaktadır ki üstüne üstlük bir de Kömürcüler OSB kurulmuştur bu bölgede. Vatandaşlara âdeta "Kanser ol, erken öl." fermanı yazılmaktadır. Yaşayan halk "Dilovası" değil, "kanser ovası" ismini vermiştir. Hâl böyleyken devlet ne yapmıştır? Tüm gelişmelerin toplum sağlığı aleyhine gerçekleştiği bir süreçte sağlık hakkının temel koruyucusu olması gereken devletin sağlık ve çevre etkilerini ayrıntılı ve sürekli olarak izleyen, denetleyen ve gerektiğinde müdahale eden bir sistem kurmamış olması bizi üzüntüye sevk etmiştir. Dilovası ve benzeri bölgelerin sorunlarının ne kadar önemsendiği de buradan ortaya çıkmaktadır.

Dilovası'nın toprağının, havasının, suyunun sanayi kuruluşları nedeniyle kirlendiğini gösteren kanıtların sayısı her geçen gün artmaktadır. Dilovası'nda Kocaeli Üniversitesi profesörleri ve bilim insanlarının, ölüm kayıtlarına ilişkin çalışması ve ardından Sağlık Bakanlığının gerçekleştirdiği değerlendirmeler, kanser nedeniyle ölümlerin dikkat çekici bir şekilde ilk sırada yükseldiğini göstermektedir.

Türk Tabipler Birliği Dilovası 2011 Raporu'nda genişçe yer verildiği gibi birçok bilim insanı bu bölgedeki çevre kirliliğinin doğa ve insan üzerindeki tehlikeli etkilerini çalışmalarında göstermektedir. 2011 yılında Dilovası bölgesinde yapılan son araştırma sayesinde Dilovası, deyim yerindeyse, yeniden hatırlanmıştır.

Yine, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü, 1995-2004 yılları arasında Sağlık Bakanlığı verileri ve ölüm kayıtlarını tarayarak Dilovası'nda her 3 ölümden 1'inin yani ölümlerin yüzde 32'sinin kanserden olduğunu tespit etmiştir. Kocaeli Üniversitesinin 2006 yılında yayınladığı ön raporun ardından, Dilovası için, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu çatı altında kurulan araştırma komisyonu tespitten ve tavsiyeden öteye gidemedi yani geçen sürede, hava kirliliğinin önlenmesi konusunda bir ilerleme yaşanmamıştır.

Sanayileşmenin insan sağlığı üzerindeki etkisini değerlendiren çalışmalara duyulan gereksinim, 2011 yılının Ekim ayında Trabzon'da gerçekleşen 14'üncü Ulusal Halk Sağlığı Kongresi'nde de vurgulanmış ve kongrenin sonuç bildirgesinde bu araştırmaların önündeki engellerin kaldırılması gerektiği ifade edilerek Dilovası'nın içinde bulunduğu yürek burkan manzaraya dikkat çekilmiştir.

26

Gecikmiş olunmasına rağmen neler yapılmalıdır? Öncelikle toplumun sağlığının her türlü sanayileşme faaliyetinden, ulusal ve küresel sermayenin kazançlarından daha önemli olduğu ilkesinin tüm insanlarca benimsenmesi ve kabul edilmesinden sonra;

1) Dilovası'nın çevre kirliliği kaynaklı sağlık riskleri açısından Sağlık Bakanlığı tarafından pilot bölge ilan edilmesi şarttır.

2) Dilovası'na ön teşhis ve tedavi merkeziyle sağlık tarama merkezi ivedilikle kurulmalıdır.

3) Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan ve Dilovası'nda ikamet eden kişilerde kurşun, civa, kadmiyum, arsenik ve krom indikatör olarak kullanılarak biyolojik izlem gerçekleştirilmelidir.

4) Çalışma sonuçlarına göre bölgenin tıbbi yönden afet bölgesi ilan edilmesinin değerlendirilmesi ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Devamla) - Sayın Başkan, bir sayfam var, müsaade ederseniz...

BAŞKAN - Yok, çok teşekkür ederim, sağ olun.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Devamla) - Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Türkkan, sağ olun.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkan, kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN - Hükûmet adına Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ, buyurunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım, yüce Meclisimizin saygıdeğer üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Türkkan'ın gündem dışı konuşmasıyla ilgili olarak bir açıklama yapmak üzere, "Hükûmetimiz bu konuda neler yapıyor, neler düşünüyor?" bunlar konusunda kısaca bilgi vermek üzere huzurlarınızdayım.

Ayrıca Sayın Türkkan'a, Dilovası'nda yaşayan vatandaşlarımız adına, bu önemli meseleyi Meclis kürsüsünden dile getirdiği için de teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Dilovası, daha doğrusu Kocaeli, Gebze, bütün bu bölgeler Türkiye'de sanayinin en ziyade yoğunlaştığı yerler. Bunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten sanayi bir bölgede yoğunlaştıkça orada halk sağlığını tehdit edebilecek birtakım yan unsurlar ortaya çıkmaya başlayabiliyor. Dolayısıyla bütün sanayi kuruluşlarının Çevre Bakanlığımız tarafından dikkatle izlenmesi ve insan sağlığına zarar verebilecek unsurlar açısından gerekli tedbirlerin alınması da elzem hâle geliyor.

Şunu açıkça ifade etmek isterim ki Çevre Bakanlığımızla Sağlık Bakanlığımız öteden beri bu hususta çok ciddi bir çalışma içerisindedir. Bölgede hem Sağlık Bakanlığı olarak belirli çalışmalar yaptık hem de bunların sonuçlarını Çevre Bakanlığının çalışmalarıyla birleştirdik ve Çevre Bakanlığımız çok ciddi tedbirler aldı. Bölgedeki sanayi merkezlerinin izlenmesi, özellikle baca gazlarının yakından takip edilmesi, suların kirletilmesinin önlenmesi konusunda, özellikle kimyasal ürünler üreten ya da benzeri ürünler üreten fabrikaların atıklarının bir şekilde kontrol edilmesi hususunda ciddi tedbirler alındı, bundan sonra da ciddi tedbirler almaya devam edeceğiz. Ancak meselenin şu tarafına da dikkatlerinizi çekmek isterim: Küçük çalışmalarla, bir kısmı da bilimsel dayanaklardan yoksun çalışmalarla sağlam bir neticeye ulaşamayacağımızı da biliyoruz. Bu sebeplerle Sağlık Bakanlığı olarak Dilovası başta olmak üzere bölgede çok ciddi bir çalışmayı halk sağlığı uzmanlarıyla birlikte başlatmış durumdayız. Özellikle coğrafi bilgi sistemleri esas alınarak, belli bir merkez ve bunun etrafında belli hastalıklarda yoğunlaşma var mı, bir ciddi çalışmayı sürdürüyoruz. Bu yıl içerisinde bu çalışmayı sonuçlandıracağız ve bu çalışmayla birlikte, alınması gereken ek tedbirler varsa bölge için bunların da alınması hususunda gerekenleri mutlaka yapacağız.

Şunu biliyoruz: Bölgede daha önce, özellikle üniversitemizde, Kocaeli Üniversitemizde bazı bilim adamlarımızın, özellikle bir bilim adamının yaptığı çalışmalarla ya da iddia ettiği sonuçlarla ilgili olarak biz ilgili kişinin kendisinden ve üniversitesinden bilgi istedik ve maalesef bize bu bilgiler kamuoyuna yansıdığı biçimde ulaştırılamadı. Dolayısıyla güvenli bir çalışma yapmak ve bu güvenli çalışmanın sonuçlarını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmak, aynı zamanda da Çevre Bakanlığımızla birlikte bölgede alınması gereken yeni tedbirleri gözden geçirmek üzere, ifade ettiğim gibi bir çalışma yürütüyoruz. Bu sene içerisinde bu detaylı çalışmanın, bu etraflıca yapılan çalışmanın sonuçlarını alacağız ve inşallah gerekenleri yerine getirmeye devam edeceğiz.

27

Değerli Milletvekilimize tekrar teşekkür ediyor, yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akdağ.

Gündem dışı ikinci söz, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşu ve Ardahan Mebusu, Millî Mücadele Şark Komutanı Halit Paşa'nın vefatının 87'nci yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Ardahan Milletvekili Sayın Orhan Atalay'a aittir.

Buyurun Sayın Atalay.

2.- Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın, Ardahan ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 91'inci ve Ardahan Mebusu, Millî Mücadele Şark Komutanı Halit Paşa'nın vefatının 87'nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

ORHAN ATALAY (Ardahan) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 1829'dan 1920'li yıllara kadar yetmiş küsur yıl boyunca savaşın ve işgalin her türlüsünü yaşamış ama topraklarından ve istiklalinden asla vazgeçmemiş, küçük fakat güzel şehrimiz Ardahan'ın kurtuluşunun 91'inci yıl dönümü münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Değerli hemşehrilerimi ve heyetinizi saygı ile selamlıyorum.

Son olarak "93 Harbi" diye bildiğimiz Osmanlı-Rus Savaşı'nda Kars ve Batum ile birlikte Ruslara tazminat olarak bırakılmış olan Ardahan, kırk üç yıl aradan sonra 23 Şubat 1921 yılında bağımsızlığına kavuşmuştu. Bu vesile ile başta bu kurtuluşun komutanı ve aynı zamanda 2'nci Dönem Ardahan Mebusu olarak geldiği bu Mecliste esasında bugüne kadar meçhul kalmış bir cinayete kurban gitmiş, dindarlığı nedeniyle "veli", cesaretinden dolayı da "deli" lakaplı Halit Paşa olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu arada, Ahıskalı kardeşlerimizi de topraklarına bir an önce yeniden kavuşma temennisiyle hatırlayıp selamlamak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, bugün önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bildiğiniz üzere, 1699'dan itibaren toprak kaybı yaşayan Osmanlı İmparatorluğu 1918'lerin sonuna geldiğinde cephelerde yüz binlerce askerini kaybettikten sonra, geri kalan ordusu da Mondros Mütarekesi ile terhis edilmiş ve akabindeki o meşum Sevr ile de eldeki yurdumuz da galip devletlerce pay edilmişti. "Artık yolun sonu" denilen şartlarda Anadolu'nun Müslüman milleti tüm hesapları altüst eden bir ruh ile kurşundan perçinleşmiş yekpare bir güç hâlinde kıyam etmiş ve tarihte emsaline nadiren rastlanan destanlar yazmıştı.

O ruhtu ki "Ermeni çeteler Erzurum'da katliama başladılar." haberini alır almaz Dersim'den, Bingöl'den, Elâzığ'dan, Palu'dan binlerce milis, hem de şubatın son günlerinde kara tipiye aldırmadan atlarına binmiş, günlerce yol tepip Erzurum'a ulaşmışlardı. O ruhtu ki "Yunan ordusu Garbı, Anadolu'yu yakıp yıkıyor." haberini alan, Ardahan'dan Edirne'ye kadar, kimi bıyıkları henüz terlemiş çocuk yaşta, kimi henüz bir iki aylık evli, kiminin ilk bebeği daha altı aylık on binlerce yiğit bir daha geri dönmemek üzere yollara düşmüş, o yüce ruhlar düşmanlarının bir kısmını toprağa gömmüş, diğerlerini ise geldikleri yere gönderip, tarihe, emperyalizme ders niteliğinde notlar düşmüşlerdi. Ancak ne var ki, kurtuluştan sonra bu ruhun gittikçe zayıfladığını görmek gerekir. Birinci Meclisin feshinden sonraki süreçte hayata geçirilen totaliter uygulamalar sonucu yaşanan kırgınlıklar, kurulan darağaçları, ulus devlet hatırına ihanete uğradıklarını düşünen Kürtler, jakoben laiklik uğruna gadre uğrayan Sünniler, tek tip toplum hatırına ölüm fermanları yazılan Aleviler ve nihayet 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat süreçlerinde hepimizi içeren geniş daireyi çoğumuzu dışlayan küçücük bir kareye zorla dönüştürme çabalarının, kardeşlik çınarımızın köklerine ne denli ağır darbeler indirdiğini de görmek zorundayız.

Öyle ise Meclise düşen en asli ödev, bu fasit kavgalardan ve şuride siyasetten bir an önce kurtulup adalet ve merhametle tüm yaraları sardıktan sonra tarih ve coğrafyanın sırtına yüklediği sorumluluğu taşıyacak büyük Türkiye'yi inşa edecek o ruhu yeniden kazanmak zorundayız.

Bunun için yapmamız gereken, belki de, basit bir empatidir. Haydi diyelim ki Kutlu Peygamber'in "Hiç biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçekten mümin olamaz." öğretisini toplumsal hayata dönüştürme başarısını elde edemedik. Peki, kendisine çocuğunu öldüren bir Müslüman'dan intikam izni almak için gelen Hindu köylüye Gandhi'nin verdiği şu cevaptan da mı hicap duymayacağız? "Hayır, sizlere talimatım şudur: Bundan böyle çocuğu bir Müslüman tarafından öldürülmüş her Hindu, babası bir Hindu tarafından öldürülmüş Müslüman bir yetimi; çocuğu bir Hindu tarafından öldürülmüş her Müslüman ise babası bir Müslüman tarafından öldürülmüş Hindu bir yetimi kendi himayesine alacaktır. Bu kavgayı ancak böyle bitirebiliriz." demişti.

28

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gandhi'nin müştereklikleri bizden daha az olan iki halk için başardığını bizler neden ve niçin başaramıyoruz? İşe koyulmak için yoksa İsrafil'in surunu mu bekliyoruz?

Kesin olarak bildiğim bir şey vardır ki o da birbirimizi tanımadığımızdır. Yıllarca aynı çatı altında bulunan vekillerin bile birbirlerini tanıdıklarını sanmıyorum. Oysa farklılık tanışmak içindir. Bunu gerçekleştirdiğimiz gün bilinçaltı dünyamızda birbirimize ilişkin kemikleşmiş ön yargılardan da temizlenmiş olacağız. Tanımak, anlamayı, o da arınmayı getirir. Arınırken zaman zaman suya ve sabuna dokunmak mecburiyeti de hasıl olur ise, o zaman da aleyhimize de olsa adaletli olmak, adil olmak temel ahlaki ödevimizi hatırlamak yeterlidir. Ancak bilelim ki böylesi bir seçim, her özgür insanın taşlanarak yürüyeceği zorlu, fakat o oranda soylu bir yokuşu tırmanmayı gerektirir.

Dün düşmana karşı savaşa ve ölüme hep birlikte sefere çıkan bir milletin çocukları olarak biz, barışa ve kardeşliğe uzanan sefere de hazır olduğumuzu belirtir, hepinizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Atalay.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) - Hangi milletten bahsediyorsunuz, onu da söyleyin.

ORHAN ATALAY (Ardahan) - Ben Müslüman milletinden bahsediyorum, niye gocunuyorsun?

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) - "Türk milleti", onun adı "Türk milleti"!

ORHAN ATALAY (Ardahan) - Müslüman milletinden bahsediyorum.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) - Anayasa'yı aç, o yeminini bir daha oku!

BAŞKAN - Gündem dışı üçüncü söz, Hocalı katliamı hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Ali Özgündüz'e aittir.

Buyurun Sayın Özgündüz. (CHP sıralarından alkışlar)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Hocalı katliamına ilişkin gündem dışı konuşması

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, Hocalı katliamı ya da Hocalı soykırımı üzerine söz almış bulunmaktayım. Neresidir Hocalı? Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde bir kasaba. 92 yılında, yaklaşık 7 bin nüfuslu bu kasabada 3 bine yakın Azerbaycan Türk'ü yaşamaktadır. 25 Şubatı 26'sına bağlayan gece Hocalı'nın tüm giriş çıkışları tutulmuş, bugünkü Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanının komuta ettiği birlikler 366'ncı Motorize Piyade Alayının desteğiyle Hocalı'ya girerek katliamlara başlamıştı. Hocalı katliamı sırasında 160'ı kadın, 63'ü çocuk, toplam 613 kişi vahşice katledildi. O gece 200'e yakın kişi evlerinden kaçarak katliamdan kurtulmak isterken, saklandıkları ormanlık ve meşelik alanda soğuktan ayakları donduğu için kangren oldu, 160 kişi kayboldu. 154 çocuk o gece öksüz kaldı, 1.275 kişi Ermeni çeteciler tarafından esir edilerek işkencelere maruz kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre bu katliamı Ermenistan güçleri, askerî birlikleri gerçekleştirdi. Yine az önce dediğim gibi Karabağ savaşı boyunca Ermeni birliklerine komuta eden kişi şu anda Ermenistan'ın Cumhurbaşkanlığını yapmaktadır. Dolayısıyla, bu kişiyle el sıkışırken Hükûmet yetkilileri o günleri hatırlasınlar; nasıl Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanına "Senin komutanların, Başbakanın Gazze'ye girerken, eli kanlı kişiler Müslümanları öldürürken zevk almaktadır." diyorsa Sayın Başbakanımız, Ermenistan Cumhurbaşkanına ve yetkililerine de bu sözleri söylesin çünkü Karabağ bizim için en az Gazze kadar önem taşımaktadır diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, o gece Hocalı, Ermenilerin sözleriyle, mengeneye alınmıştı, Ağdam'la ilişkisi kesilmişti, Şuşa zaten yardıma gelecek durumda değildi. 2 Ermeni askeri, hamile bir Azerbaycan Türk'ünün, kadınının başında bahse giriyorlardı, yazı tura atıyorlardı bebek kız mı, oğlan mı diye. Birisinin tüfeğinin ucuna taktığı kasaturayla annenin karnına yaptığı hamle sonucu bebek yere düştü "Sen kazandın, erkekmiş." dedi. Öbürü "Ama bunun beslenmeye ihtiyacı var, emzirilmeye ihtiyacı var." diyerek, bebeğin karnına süngüyü batırarak annesinin göğsüne doğru ittirdi ve anneyle birlikte orada bebek de katledildi.

Bu vahşeti yapan Ermenistan'la ilişkilerimizi ona göre kurmalıyız. Sınır kapısı açmak isterken bunları düşünmeliyiz. Bugün her ne kadar karadan sınır kapısı açık değilse de aslında havadan sınır kapısı açık zaten. Sayın Başbakanın dediğine göre, 60 bin kaçak Ermeni yurttaşı ülkemizde çalışmaktadır. Yani hava yoluyla açık zaten. 1 tane Türk, 1 tane Azeri, Azerbaycan Türk'ü bugün Erivan'da, Karabağ'da yaşayabilir mi, çalışabilir mi?

29

Biz millet olarak, bu vahşeti yapan Ermenilere karşı bile hoşgörüyle, hümanistçe, iyi komşuluk ilişkileriyle yaklaşırken ne yazık ki Ermeniler "Karabağ'ı biz aldık, Ağrı da sizindir yeni nesil." diyerek -Ermeni Cumhurbaşkanı- hedef göstermektedir. Dolayısıyla Hükûmetimiz Kafkasya'da stratejik zorunlu ortağı olan Azerbaycan'ı kırmak, küstürmek adına Ermenilerle herhangi bir ilişkiye girmemeli diyorum.

Bu vesileyle Hocalı'da hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özgündüz.

60'ıncı maddeye göre 10 kişiye söz vereceğim. 10 kişi tamamlandı, başka arkadaşlar söz veriyorum diye devam etmesinler, 10'uncu kişiden sonrasına vermeyeceğim.

Şimdi başlıyorum:

Sayın Bayraktutan…

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bayburt ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 94'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Ülkemizin şirin diyarı Bayburt ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 94'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm Bayburtlu hemşehrilerimizin kurtuluş coşkusunu yürekten kutluyorum.

Kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Sayın Toptaş…

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, Kurtuluş Savaşı kahramanı Ali Çetinkaya'nın ölümünün 63'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Afyonkarahisar'ın gururu, ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcında emperyalistlere ilk kurşunu atan ulusal kahraman Ali Çetinkaya'nın ölümünün 63'üncü yılını idrak ediyoruz. Bu vesileyle ulusal kahramanımız Ali Çetinkaya'nın ölümünü anarken kendisini rahmet ve minnetle anıyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Sayın Doğru…

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hocalı katliamına ilişkin açıklaması

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sözde insani değerlerin çok olduğu 21'inci yüzyılda Azerbaycan'ın Karabağ ve yedi şehrinde bütün dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşanıyor. Ermenistan Azerbaycan'ın öz topraklarını işgal etmiş, binlerce insanı da öldürmüştür. 1 milyon insan öz vatanlarından zorla göç ettirilmiş ve çok zor şartlar altında çeşitli yerlerde yaşamaktadırlar. Bu insanların dramını neden sözde modern dünya duymuyor? Nerede her şeye karışan Birleşmiş Milletler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları?

Hocalı'da 26 Şubat 1992'de yüzlerce Azerbaycan Türk'ü hunharca öldürülmüştür. Hocalı katliamı unutulmamalıdır. Ermenistan işgal ettiği yerlerden bedelini ödeyerek çıkmalıdır. 26 Şubat tarihi de Meclisimizce soykırım günü olarak kabul edilmeli ve ilan edilmelidir.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Kaplan…

4.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Kocaeli Dilovası'nda yeni organize sanayi bölgeleri kurulması ve bölgedeki kömür depolarının insan yaşamı açısından tehlike arz ettiğine ilişkin açıklaması

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Dilovası'ndaki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması ve alınması gereken önlemler açısından 2006 yılında kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun aldığı karar gereği

30

"Çevre ve insan sağlığı ile ilgili birinci ilke olarak koruyucu önlemlerin alınması konusu bu bölgede göz ardı edildi." diye bir rapor beyan edilmiş olmasına rağmen, bu bölgede yeniden bir sanayi bölgesine izin verilmemesine rağmen, bu iktidar döneminde Dilovası'nda 4 tane yeni organize sanayi bölgesinin kurulması ve son dönemde de Sayın Türkkan'ın gündeme getirdiği Dilovası'nın kentsel yapılaşmasının üzerindeki kömür depolarının, tekrar, kuzeyinde, kuzey rüzgârlarına açık bir alana getirilmiş olması bölgede insan yaşamı açısından bir tehlike arz etmektedir, Sayın Bakana duyurulur.

BAŞKAN - Sayın Atıcı…

5.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, birçok yerde çevre katliamı yapıldığına ve Sağlık Bakanlığının koruyucu hekimlikten uzaklaştığına ilişkin açıklaması

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, AKP Hükûmeti maddi çıkarlar uğruna sadece Dilovası'nda değil Türkiye'nin birçok yerinde çevre katliamı yapmaktadır. Dilovası faciası için haykıran bilim insanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun bertaraf edilmesi için ciddi çabalar denenmektedir.

Benzer bir çevre katliamı Mersin'in Kazanlı bölgesinde yaşanıyor. Buraya sülfürik asit fabrikası yapılmak üzere Ekonomi Bakanı temel attı. ÇED raporu yok, belediye ruhsatı yok ve bir sülfürik asit fabrikası kuruluyor.

Sağlık Bakanlığı koruyucu hekimlikten uzaklaşmıştır; vatandaş hasta olsun, kanser olsun, astım olsun da tedavi edelim ve para kazanalım diye âdeta dua eder hâle gelmiştir. Bu durum asla kabul edilemez, ölümlere ortak olmak demektir.

Bilgilerinize sunarım.

BAŞKAN - Sayın Öz…

6.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Mersin'in Gülnar ve Çamlıyayla ilçelerinde yaşanan uzman hekim eksikliği sıkıntısına ve Emekli Sandığı mensupları için intibak çalışmasının yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklaması

ALİ ÖZ (Mersin) - Teşekkür ederim.

Mersin'in Gülnar ve Çamlıyayla ilçeleri merkeze en uzak olan ve uzman hekim eksikliği sıkıntısı çeken ilçelerimizdir. Gülnar'da hem çocuk hem de kadın doğum uzmanı ve Çamlıyayla'da da hiç uzman hekim yoktur. Atama yapmayı düşünüyor musunuz?

Bir diğer sorum da, SSK ve BAĞ-KUR intibak yasaları gündemde ancak Emekli Sandığı mensupları hekimler ve sağlık çalışanlarının diğer Emekli Sandığı hâkim, kaymakam, savcı, üst düzey bürokratlarla intibakı için çalışmanız var mıdır?

Üçüncü bir sorum da Van depremi için…

BAŞKAN - Sayın Öz, soru sormak için söz almadınız ki bir bilgi beyanında bulunmak için söz aldınız. Cevap veremez Sayın Bakan size.

Buyurun, devam edin.

ALİ ÖZ (Mersin) - Bilgilendirme olsun.

BAŞKAN - Peki.

Sayın Kuşoğlu…

7.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Libyalı muhalif direnişçilerle ilgili soru önergesine cevap alamadığına, haklarında çıkan haberler konusunda Hükûmet adına bir açıklama yapılmasını istediğine ilişkin açıklaması

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, daha önce, 14 Aralık tarihinde Libyalı muhalif direnişçilerin başta İstanbul, Ankara, Samsun, Adana olmak üzere çeşitli illerimizde hastanelerde tedavi gördüğüyle ilgili bir haber üzerine bir soru önergesi vermiştim Bakanlığınıza. Bununla ilgili cevap alamadım ama geçen hafta içerisinde Libyalı direnişçilerin Antalya'da bir otelde kaldıklarını, bunların masraflarının da devlet tarafından üstlenildiğini ve bir düğünü basarak olay çıkardıklarını öğrendik, gazetelere yansıdı. Bu konu nedir? Bununla ilgili Bakanlar Kurulu adına, Hükûmet adına bir açıklama yapabilir misiniz lütfen?

31

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Sayın Kuşoğlu, 60'ıncı maddeye göre söz almış arkadaşların yapması gereken şey, acil bir bilgiyi Meclisle paylaşmaktır. Dolayısıyla Sayın Bakan sorduğunuz sorulara cevap veremez, talep etse de ben ona o cevap verme hakkını tanımam, İç Tüzük'e göre doğru değildir. Yani onun için soruya cevap veremeyecek.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) - Kendisine sormuştum.

BAŞKAN - Anladım da yani buraya cevap veremez.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) - Kimseye cevap vermiyor zaten.

BAŞKAN - Sayın Türkoğlu…

8.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, bir Bakanın ana muhalefet partisiyle ilgili beyanı ile Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın gündem dışı konuşmasındaki bir ifadesine ilişkin açıklaması

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) - Sayın Başkanım, öncelikle geçtiğimiz birkaç gün içerisinde bir kabine üyesi sayın bakanın ifadelerinden bahsetmek istiyorum.

Sayın bakanlardan bir tanesi bir konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk faşist partisi filan partidir." diye ana muhalefet partisinin ismini zikrettiler. Ben Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. Diğer faşist partiler ve sonuncu faşist parti hangisidir? Bu bir.

İkincisi, Türk milleti önünde Anayasa'da yazılı yemini eden milletvekillerinin maalesef Türk milleti mensubu olduğunu ifade edemediklerini üzülerek görmekteyiz. Bugün de "Müslüman milleti" diye bir kavram ortaya attı bir konuşmacı arkadaşımız. Ben onun anlayacağı dilden konuşayım: Hucurat Suresi'nde Cenabı Allah "Biz sizleri bir kadın ve bir erkekten yarattık. Birbirinizi daha iyi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere böldük. Akıl sahipleri için bunda bir hikmet vardır." diye buyuruyor. O sayın vekile akıl sahibi olmasını tavsiye ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Şandır…

9.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın haklarına sahip çıkılması gerektiğine ilişkin açıklaması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Çok teşekkür ederim.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bugünlerde ülkemizi Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın Jinping ziyaret etmektedir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu misafirle görüşmelerde bulunacak Sayın Başbakanımıza ve diğer devlet yetkililerimize bir hususu hatırlatmak için söz aldım.

Biliyorsunuz, 2009 yılı Temmuz ayında Doğu Türkistan'da gerçekten çok büyük bir katliam yaşanmıştır, çok sayıda Doğu Türkistanlı soydaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu insan hakları ihlallerinin devletimizin yöneticileri tarafından Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısına hatırlatılmasını ve bu Türkistanlı, Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın hakkına, hukukuna Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak sahip çıkılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi sayın üyelerinin dikkatine de sunarak, özellikle devletimizi yönetenlerin, Sayın Cumhurbaşkanının dikkatine sunmak istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Sayın Metiner…

10.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in, Hocalı katliamına ilişkin açıklaması

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN - 10'uncu kişi tamamlanmıştır.

Buyurun Sayın Metiner.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Bundan on yıl önce Hocalı kasabasında bir katliam gerçekleşti. Rus askerlerinin desteğiyle Ermeni çeteler binlerce Azeri kardeşimizi, çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden katletmişlerdir; korkunç bir terör eylemidir. Tıpkı Hama gibi, Humus gibi, Gazze gibi Karabağ da bizim bir parçamızdır. Hocalı katliamı içimizde kanayan bir yaradır elbette. Bu katliamda yaşamını yitiren Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum, Allah'tan rahmet diliyorum.

Biz şehirlerimiz arasında elbette ki ayrım yapamayız, bizim için Gazze neyse Karabağ da odur. Yeryüzünün neresinde olursa olsun, sadece din kardeşlerimize değil, insan kardeşlerimize yapılan her türlü mezalime karşı çıkmak zorundayız. Aziz milletimize yakışan duruş da budur. Bunun üzerinden siyaset üretmenin aziz milletimizin büyüklüğüne yakışmayacağını söylemek istiyorum.

32

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 1, 13, 17, 42, 45, 51, 126, 142, 152, 163, 169, 173, 179, 195, 198, 221, 223, 225, 238, 254, 268, 283, 291, 296, 298, 334, 343, 416, 448, 483, 516, 518, 519, 527, 529, 530, 560, 564 ve 572'nci sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir; Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÖNERGELER

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün (6/1067) ve (6/1069) esas numaralı sözlü soru önergelerini geri aldığına ilişkin önergesi (4/25)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(6/1067) ve (6/1069) sayılı soru önergelerimi geri çekiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Ensar Öğüt

Ardahan

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum:

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 milletvekilinin, özel hastanelerin problemleri ve bu problemlere neden olan etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Özel hastanelerin problemleri ve bu problemlere neden olan etkenlerin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

1) Mehmet Şandır (Mersin)

2) Ali Uzunırmak (Aydın)

3) Mehmet Erdoğan (Muğla)

4) Enver Erdem (Elazığ)

5) Alim Işık (Kütahya)

6) Ali Öz (Mersin)

7) Seyfettin Yılmaz (Adana)

8) Yusuf Halaçoğlu (Kayseri)

9) Bülent Belen (Tekirdağ)

10) Sümer Oral (Manisa)

11) Zühal Topcu (Ankara)

12) Kemalettin Yılmaz (Afyonkarahisar)

13) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir)

14) Necati Özensoy (Bursa)

15) D. Ali Torlak (İstanbul)

16) Emin Haluk Ayhan (Denizli)

17) Oktay Öztürk (Erzurum)

18) Erkan Akçay (Manisa)

19) Atila Kaya (İstanbul)

20) Celal Adan (İstanbul)

33

21) Mesut Dedeoğlu (Kahramanmaraş)

22) Emin Çınar (Kastamonu)

Gerekçe:

Sağlık hizmetleri, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren devamlı, sürekli ve ertelenemez hizmetler arasında birinci sırada yer almaktadır. Bütün dünya ülkeleri bu gerçekten hareketle insanlarının sağlığını koruma yolunda büyük çaba harcamaktadır.

Devletin en önemli ve asli görevleri arasında bulunan sağlık hizmetleri, toplumumuzun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Tedavi hizmetlerine zamanında ulaşma, doğru ve kaliteli tedavi veya cerrahinin zamanında yapılması veya ilacın eczaneden temini, insan sağlığını doğrudan ilgilendirmektedir.

Bu nedenle, sağlık hizmeti ve sağlık malzemesi ile ilacı; kamu, tedarikçi özel sektör ile paylaşmaktadır. Şüphesiz sağlık sektörünün kamu ve özel aktörleri toplumun ve insanın menfaatleri doğrultusunda verimli ve etkin bir işbölümü yapmalıdır.

Ülkemizde özel hastanelerle, hükümet arasında hizmet sunumu konusunda önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Özel hastaneleri, Tıp Merkezleri ve Dal Merkezleri başlangıçta teşvik eden Hükûmet şimdi onların çalışma verimini bozmaktadır. Maalesef sağlık sektörünün aktörleri arasında görev ve işbölümü, sorumluluk ve haklar dağılımında yapısal sorunlar devam etmektedir. Bu sorunlar sürdürülebilir bir sağlık politikasının oluşmasını engellemektedir. Hükûmetin tercih ve kararları bu konuda istikrarı engelleyici niteliktedir.

Bugün gelinen noktada özel hastanelerimizin büyük sıkıntıları vardır. Hizmetin sürekliliği ve devamlılığı açısından bu sıkıntıların aşılması gerekmektedir. Son gelişmelerle iyice su yüzüne çıkan problemler, toplumun tüm kesimlerini yakından etkiler hale gelmiştir. 15 Şubat 2008 tarihinde yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği, özel hastaneleri finansal ve sağlık hizmetleri bakımından olumsuz yönde etkilemiştir. Yönetmelikte, sektör temsilcilerine belli bir geçiş süresi dahi tanımayan düzenlemelere gidilmiştir. Yeni bölüm ve klinik açılmasına izin verilmemekte, hekimi ayrılan bölüm bir daha açılamamaktadır.

Bu düzenlemelerle; ayrılan sağlık personelinin yerine yenisi alınamamakta, bu nedenle SGK ile yapılan sözleşmeler feshedilmektedir. Yatırımın başlangıcında kredi ya da diğer yollarla temin edilen ya da sipariş verilen tıbbi cihazlar yayınlanan bu yönetmeliklerle kullanılamaz hale gelmiştir. Yüksek maliyetlerle alman cihazlar çürümeye terk edilmiştir.

Yeni açılacak sağlık kurumlarına kura usulü ile izin verilmesi, yönetmeliklerin dayanağını oluşturan 3359 sayılı Kanunda yer alan hükümlere aykırı olarak sadece özel hukuk tüzel kişilerine uygulanmakta, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının yatırım kararı yine Sağlık Bakanlığının tek taraflı kararına bırakılmıştır.

Bu gelişmelerin Sağlık Kurumlarını nereye götüreceği, sonuçlarının ne olacağı kestirilememekte ve toplumumuz tarafından gelişmeler kaygı ile izlenmektedir. Bir varsayıma göre, yayınlanan yönetmelikler ve Bakanlar Kurulu kararı özel hastaneleri geriletecek, büyük bir kısmının kapanmasına neden olacaktır. Bir diğer varsayıma göre ise özel sağlık kurumları hizmetin kalitesini düşüreceklerdir. Kimilerine göre de hedef sağlığı tam bir piyasa malı hâline dönüştürmek ve kar maksimizasyonu esas kılmak; böylece hastaneler zinciri şeklinde bir mülkiyet dönüşümü sağlayarak uluslararası sermayenin alanı hâline dönüştürmektir.

Şüphesiz bütün bunların maliyetini vatandaşlarımız ödeyecektir. Hükümet, Sağlıkta dönüşüm Projesi kapsamında özel sağlık sektörüne, "Kamu hastalarına özel sektörün kapısını açacağız. Yatırım yapın" şeklinde verdiği mesajları unutmuştur. Özel hastanelerimizde kalitenin düşmesi vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atacak, yıllardır ülkemize önemli bir katkı sağlayan sağlık turizmini de olumsuz yönde etkileyebilecektir.

Bugün kamuda alınan kararlar sağlık sektörünün verimli ve etkin işlemesini risklere maruz bırakmakta ve sektörün iflasına ve huzursuzluğuna yol açmaktadır. Bu olumsuz gelişmeler halk sağlığını tehdit edebilecektir.

Bu sebeplerle özel hastanelerin yaşadığı problemlerin sebeplerinin belirlenmesi, çözüme kavuşturulması, sağlık sektöründe yer alan kamu ve özel aktörlerin vatandaşın lehine çalışmasını sağlamak için alınması gereken önlemler konusunda Yüce Meclisimize büyük görev düşmektedir.

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 milletvekilinin, son yıllarda çocuk suçluluğundaki artışların çok yönlü değerlendirilmesi, suç profilleri oranlarının tespiti ve alınacak sosyal ve hukuki tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153)

34

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gerekçesini ekte arz ettiğimiz Son Yıllarda Çocuk Suçluluğundaki Artışların çok Yönlü Değerlendirilmesi, Suç 'Profilleri Oranlarının Tespiti ve Atılacak Sosyal ve Hukuki Tedbirler'" konusunda Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması Komisyonunun kurulmasını arz ve teklif ederiz

1) Mehmet Şandır (Mersin)

2) Ali Uzunırmak (Aydın)

3) Mehmet Erdoğan (Muğla)

4) Alim Işık (Kütahya)

5) Ali Öz (Mersin)

6) Seyfettin Yılmaz (Adana)

7) Zühal Topçu (Ankara)

8) Yusuf Halaçoğlu (Kayseri)

9) Emin Çınar (Kastamonu)

10) Sümer Oral (Manisa)

11) Necati Özensoy (Bursa)

12) Bülent Belen (Tekirdağ)

13) Oktay Öztürk (Erzurum)

14) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir)

15) Kemalettin Yılmaz (Afyonkarahisar)

16) D. Ali Torlak (İstanbul)

17) Atila Kaya (İstanbul)

18) Celal Adan (İstanbul)

19) Emin Haluk Ayhan (Denizli)

20) Mesut Dedeoğlu (Kahramanmaraş)

21) Erkan Akçay (Manisa)

Gerekçe:

Suç olgusu tüm toplumların muzdarip olduğu yaygın bir problemdir. Suçun yetişkin, kadın ve çocuk suçluluğu gibi değerlendirildiği günümüzde çocuk suçluluğu özel bir öneme sahiptir ve üzerinde mutlaka durulması gerekir.

Toplumsal kuralların, ahlaki ilişkiler ve değerler sisteminin, kamu düzeni fikrinin ve hayat disiplininin tam olarak algılanamadığı yaşlarda olan çocukların, suça yönelmiş olmalarından onları sorumlu tutmadan önce, toplumun ve yöneticilerin kendini sorgulaması ve nelerin ihmal edildiğini, hangi gerekçelerin bu çocukları suça yönelttiğini tespit etmesi gerekir.

Çocuk suçluluğu sosyal bir uyumsuzluğun belirtisidir. Çocuktaki anti-sosyal eğilimlerin, yasanın müdahalesini gerekli kılacak hale gelmesiyle çocuk suçluluğu ortaya çıkar.

Türk hukuk sistemine göre suçlu çocuk, yürürlükteki ceza kanunlarına göre 18 yaşını doldurmamış ve suç sayılan bir davranışı işleyen kişidir.

31 Ocak 2010 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında; 2.721 çocuk bulunmaktadır. Bunlardan 1.113 çocuğun çocuklara özgü ceza infaz kurumlarında, 1.606 çocuğun ise yetişkinlerin İnfaz kurumlarının çocuklar için ayrılmış bölümlerinde kaldığı bilinmektedir.

Hem çocuk mahkemelerinde hem de Ağır cezada açılan davalar göz önüne alındığında yıllara göre Önemli artışın sebepleri irdelenmelidir.

35

Adalet Bakanlığının hazırladığı rapora göre; mahkemeler tarafından 2006 yılında 3.773, 2007 yılında 7.453, 2008 yılında 8.080, 2009 yılının 1. ayında ise 9.022 çocuk hakkında denetimli serbestlik kararı verildiği bilinmektedir.

Bu rakamlara bakıldığında; çocukların suç işleme potansiyelinin artışı dikkat çekicidir.

Yapılan araştırma sonuçlarına bakıldığında genellikle suça itilen çocukların sosyo ekonomik durumları düşük ailelere mensup olduğu görülmektedir.

Kötü ve zor yaşama şartları, fakirlik kalabalık ve eğitimsiz aile ve beraberinde gelen göçün çocuk suçluluğundaki rolü yadsınamaz. Ama meseleyi sadece bu şekilde açıklamak da mümkün değildir.

Küçük yaşlarda suç işlemiş olan çocukların, gerekli rehabilitasyon verilemediğinden, ilerleyen yaşlarda da suç işleme potansiyelinin yüksek olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu yüzden son yıllardaki artış dikkate alınıp ileride daha büyük problemler yaşanmasının önüne geçebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulacak bir Araştırma Komisyonu tarafından konu çok yönlü ele alınmalıdır. Emniyet ve jandarma bölgelerinde çocukların işlediği, adının karıştığı suçların nitelikleri, çeşitleri, sebepleri aile yapılarının değerlendirilmesi ile suçlu çocuk profillerinin ortaya konulması ve konunun çözümünde sosyal ekonomik ve hukuki tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 milletvekilinin, şeker pancarı tarımının içinde bulunduğu olumsuz durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde bitkisel üretimin önemli bir parçası olan şeker pancarı tarımı, insanımızın temel besin maddelerinden olan şekerin temini yanında hayvancılık ve sanayimiz için de önemlidir. Şeker pancarı tarımının içinde bulunduğu olumsuz durumun incelenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98, İç tüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını için gereğini arz ve talep ederiz.

1) Mehmet Şandır (Mersin)

2) Ali Uzunırmak (Aydın)

3) Mehmet Erdoğan (Muğla)

4) Ali Öz (Mersin)

5) Alim Işık (Kütahya)

6) Enver Erdem (Elazığ)

7) Seyfettin Yılmaz (Adana)

8) Zühal Topcu (Ankara)

9) Yusuf Halaçoğlu (Kayseri)

10) Mehmet Günal (Antalya)

11) Sümer Oral (Manisa)

12) Kemalettin Yılmaz (Afyonkarahisar)

13) Bülent Belen (Tekirdağ)

14) Necati Özensoy (Bursa)

15) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir)

16) Oktay Öztürk (Erzurum)

17) Mesut Dedeoğlu (Kahramanmaraş)

18) D. Ali Torlak (İstanbul)

19) Emin Çınar (Kastamonu)

20) Erkan Akçay (Manisa)

21) Atila Kaya (İstanbul)

36

22) Celal Adan (İstanbul)

23) Emin Haluk Ayhan (Denizli)

Gerekçe:

Şekerpancarı tarımı ve pancar şekeri sektörü en fazla istihdam yaratan, yan sektörlere büyük katkı sağlayan, en fazla çiftçi geliri sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Şeker pancarı, üretiminden fabrikalara taşınmasına, elde edilen ürünlerin insanlarımız, sanayimiz ve hayvancılığın hizmetine sunulmasına kadar geçen süreçlerde yaklaşık 10 milyon insanımıza istihdam sağlamaktadır. İstihdama olan bu katkısı yanında yaklaşık 3 milyar dolar katma değer yaratmaktadır.

Şekerpancarı tarımı, tarımda ana itici gücü ve Örnek üretim kolunu oluşturur. Münavebeli tarıma imkân vermekte, ülkenin tarım tekniğini geliştirmekte, yetiştirildiği alanlarda toprağın verimini arttırmaktadır. Şeker pancarı tarımı, bol miktarda ve ucuz hayvan yemi sağlamakta, böylece hayvan besiciliğini de teşvik etmektedir.

Şeker pancarı; geleceğin yakıtı olarak bilinen biyoetanol üretiminde kullanılabilecek temel hammaddelerden birisi olması yanında, yüksek oranda endüstriyel girdiler (gübre, ilaç, mekanizasyon v.b.) kullanımı gerektiren bir bitkidir. Bu nedenle yan sektörlerin gelişmesi açısından da en fazla destek sağlayan, önemli tarımsal üründür. Şeker sanayii taşıma sektörüne de yılda yaklaşık 25-30 milyon ton iş hacmi yaratmaktadır,

Ülkemizde son yıllarda kırsal kesimden kentlere yaşanan göç olaylarının temel nedenlerinden bir tanesi de şeker pancarı tarımında yaşanan olumsuzluklardır. Bu olumsuzluklar çiftçilerimizin şeker pancarı tarımından vazgeçmesine neden olmaktadır.

Üretiminden tüketimine kadar en fazla istihdam sağlayan şeker sektörü ülkemizde son yıllarda yeterince desteklenmemektedir. Üretimde kullanılan girdi fiyatlarında enflasyonun kat kat üzerinde artış olurken, şeker pancarı alım fiyatının bir önceki yıldan daha düşük seviyelerde kalması sektörde yaşanan önemli olumsuzluklardır.

Kırsal alanları terk ederek şehirlere gelen vatandaşlarımız yaşamını güç şartlarda sürdürmektedir. Ülkemizde alt yapısı hazır olmadan ve istihdam alanları yaratılmadan ortaya çıkan göç dalgası kentlerimizi köyleştirme yanında, işsizliğin giderilememesi nedeniyle asayiş olaylarının artışını da tetiklemiştir.

Ülkemizde son yıllarda artan nişasta bazlı şeker üretimi ve kotalarının artırılması yanında şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınması da şeker pancarı tarımını olumsuz yönde etkilemektedir. Türk şekere ait kamu hisseleri özelleştirme programına alınmıştır. Özelleştirmeler nedeniyle ülkemizde yaşanan daha önceki olumsuzluklar da olduğu gibi şeker fabrikalarının da özelleştirme sonrası kapanarak arsaların değerlendirileceği muhakkaktır. Bu durum; şeker pancarı tarımının bitmesine, ülkemizin dev şeker şirketleri için pazar olması yanında, şeker pancarı tarımına girdi sağlayan yan sanayimizi ve hayvancılığımızın da olumsuz etkilenmesine sebep olacaktır.

Kırsal alanda yaşayan insanımızın en önemli gelir kaynağını ve insanımızın temel besinini oluşturan üç beyazdan birinin üretimini oluşturan şeker pancarı tarımının sorunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisince araştırılarak gerekli önlemlerin alınması yerinde olacaktır.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Şimdi de biraz sonra okutup işleme alacağım Danışma Kurulu önerisinde yer alan bilişim sektöründeki gelişmeler ve yaşanan sorunlar hakkındaki Meclis araştırması açılmasına ilişkin altı önergeyi ayrı ayrı okutuyorum.

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 21 milletvekilinin, ülkemizde çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından kontrolsüz ve yoğun şekilde oynanan online (çevrimiçi) oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin ve çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından kontrolsüz ve yoğun şekilde oynanan "online (çevrimiçi) oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin tespiti, çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasamızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet

37

Meclisi İç Tüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 17.11.2011

Gerekçe:

Günümüzde, internet üzerinden oynanan online (çevrimiçi) oyun sektörü, bütün dünyada önlenemez bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Oyunların çoğunluğu ücretsiz üyelik sistemi ile ücretsiz olarak oynanabilmekte, fakat bu oyunların aşırı şiddet içeren bazılarında ise kahramanların daha başarılı olması ya da seviye atlayarak silah veya eşya sahibi olması için para ödenebilmektedir. Bu işlemler sonucu oluşan kayıt dışı sanal ticaretin ülkemizde yılda 1 milyar $'ın üstünde bir meblağa sahip olduğu tahmin edilmektedir.

İnternet üzerinde çocuklar ve gençler arasında büyük rağbet gören bu oyunları oynayanların, kahramanlarını satışa çıkartması, sanal alemde kayıt dışı olarak büyük bir sanal ticaretin yaşanmasına neden olmaktadır. Online olarak oynanan internet oyunlarının sadece ülkemizde 2 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğu ve bu oyunların dünya genelindeki yıllık cirosunun 55 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiği göz önüne alındığında, bu sektörün büyüklüğü daha da iyi anlaşılabilmektedir.

Anılan oyunlarda seviye atlanması, yani bir üst aşamaya geçilebilmesi için oyuncunun ya internet üzerinden belli bir ücret ödemesi ya da internet başında saatlerce bekleyerek vaktini harcaması gerekmektedir. Dolayısıyla bu tür oyunları oynayanlar, 6 ay veya 1 yıl sonra süper bir kahraman sahibi olabilmekte, ancak daha kısa sürede buna sahip olmak isteyenler ise süper kahraman satın almak zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca, oyunda kullanmak üzere eşya ve silah alınması amacıyla para talep edilmekte, bu paralar değişik kanallarla tahsil edilebildiği gibi cep telefonundan kontur transferi ile çok basit ve kayıtsız bir şekilde de tahsil edilebilmektedir.

Bu konulardan haberdar olan pek çok internet korsanı (hacker), süper kahraman sahibi olan oyuncuların şifrelerini kırarak süper kahramanı çalarak yine internet üzerinden belirli bir ücret karşılığında arzu edenlere satmaktadırlar. İnternet korsanları, süper kahramana sahip olmak için her türlü yolu denemekte ve şiddeti gösterebilmektedirler. Bu kayıt dışı sanal ticaretin vergilendirilememesi ve paraların yurt dışına gitmesinin yanında çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin mutlaka önlenmesi gerekmektedir.

Bu tür online oyunlar sadece çocuklar ve gençler arasında değil, yetişkinler arasında da çok yaygın olarak oynanmaktadır. Genellikle evlerde veya internet kafelerde oynanan bu tür oyunların özellikle ilköğretim çağındaki çocukların psikolojilerini ve sosyal yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir. Online oyunlar nedeniyle saatlerce bilgisayar başında kalan çocuklarımızın; kendilerini yeterince derslerine veremedikleri için eğitimleri aksamakta, sağlıksız ve sosyal iletişimden yoksun büyümeleri sonucunda aileleri ve arkadaşlarıyla sık sık sorunlar yaşamaktadırlar.

Evlerinde bilgisayarı veya internet bağlantısı olmayan çocuklar ve gençler, çocuklara yasak olmasına rağmen, yeterli denetim yapılmadığından dolayı, bu oyunları oynamak için internet kafelere gitmek zorunda kalmaktadırlar. Bu da güvenlik başta olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Bilgisayar oyunlarına aşırı düşkünlük, evlilikleri de sarsmaktadır. Ekran karşısından kalkamayan erkeklerin, eşleriyle ilgilenmek yerine bilgisayar oyunlarını tercih etmeleri, eşler arasında sorunların büyümesine ve boşanmaya kadar giden sonuçlara yol açabilmektedir.

Yukarıda özetlenen nedenlerle "ülkemizde oynanan online (çevrimiçi) oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin tespiti, çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir.

1) Alim Işık (Kütahya)

2) Mehmet Şandır (Mersin)

3) Ali Halaman (Adana)

4) S. Nevzat Korkmaz (Isparta)

5) Lütfü Türkkan (Kocaeli)

6) Emin Çınar (Kastamonu)

7) Ali Uzunırmak (Aydın)

8) Hasan Hüseyin Türkoğlu (Osmaniye)

9) Seyfettin Yılmaz (Adana)

10) Enver Erdem (Elazığ)

11) Celal Adan (İstanbul)

38

12) Kemalettin Yılmaz (Afyonkarahisar)

13) Bülent Belen (Tekirdağ)

14) Ali Öz (Mersin)

15) Yusuf Halaçoğlu (Kayseri)

16) Mehmet Erdoğan (Muğla)

17) Necati Özensoy (Bursa)

18) Mesut Dedeoğlu (Kahramanmaraş)

19) Sinan Oğan (Iğdır)

20) Adnan Şefik Çirkin (Hatay)

21) Oktay Öztürk (Erzurum)

22) Özcan Yeniçeri (Ankara)

5.- Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 20 milletvekilinin, çocuk ve gençlerimizin İnternet ve diğer bilgi iletişim teknolojilerini kullanırken karşı karşıya oldukları riskleri en aza indirmek ve güvenli bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak için yapılması gerekenlerin, uygunsuz ve/veya kanunsuz içerikleri barındıran İnternet sitelerine uygulanması gerekli müeyyidelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Çağımızın en önemli buluşlarından olan internet ve diğer bilgi iletişim teknolojilerinin hayatımıza kattığı kolaylıklar şüphesiz önemlidir. Ancak çocuk ve gençlerimizin bu bilgi iletişim teknolojilerini ve interneti kullanırken bazı risklerle karşı karşıya oldukları da bir gerçektir. Bu risklerin en önemlileri; çocukların cinsel istismarı, çocukların yaşlarıyla uyumsuz görüntü ve içeriklere muhatap bırakılması, aşırı şiddet içeren oyunlar nedeniyle çocukların şiddete karşı duyarsızlaşması, sanal kumar siteleri aracılığıyla çocukların kumara özendirilmesi, uyuşturucu maddelerin özendirilmesi ve temin edilmesinin kolaylaştırılması, sosyal paylaşım sitelerinde kurulan yanlış arkadaşlıklar, uzun süre bilgisayar başında kalmaktan dolayı çocuk ve gençlerin asosyalleşmesi, bedensel ve ruhsal hastalıklara maruz kalmasıdır.

Çocuk ve gençlerimizin internet ve diğer bilgi iletişim teknolojilerini kullanırken karşı karşıya oldukları riskleri en aza indirmek ve onların güvenli bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak için alınması gereken önlemleri tespit etmek, uygunsuz ve/veya kanunsuz içerikleri barındıran internet sitelerine gerekli müeyyidelerin uygulanması ve bu müeyyidelerin sınırlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 23/11/2011

1) Cevdet Erdöl (Ankara)

2) Tülay Selamoğlu (Ankara)

3) Azize Sibel Gönül (Kocaeli)

4) İdris Şahin (Çankırı)

5) Öznur Çalık (Malatya)

6) Recep Özel (Isparta)

7) Ramazan Can (Kırıkkale)

8) Tülay Kaynarca (İstanbul)

9) Enver Yılmaz (İstanbul)

10) Sıtkı Güvenç (Kahramanmaraş)

11) Hilmi Bilgin (Sivas)

12) Yusuf Başer (Yozgat)

13) Pelin Gündeş Bakır (Kayseri)

14) Kemalettin Aydın (Gümüşhane)

15) Tülay Babuşcu (Balıkesir)

16) Muzaffer Yurttaş (Manisa)

17) Mehmet Doğan Kubat (İstanbul)

18) Zeyid Aslan (Tokat)

39

19) Hakkı Köylü (Kastamonu)

20) Mustafa Kemal Şerbetçioğlu (Bursa)

21) Nevzat Pakdil (Kahramanmaraş)

6.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 20 milletvekilinin, ülkemizde İnternet kullanımının sosyal kesimler arasındaki durumu, kontrolsüz kullanımın meydana getirdiği sorunlar ve güvenlik tehditlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde İnternet kullanım oranı (penetrasyonu) gün geçtikçe dramatik olarak artmaktadır. Toplumumuzun önemli bir bölümü sosyal çılgınlık şeklinde bu teknolojiyi kullanmaktadır. TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım İstatistiklerine göre ülkemizde internet kullanım oranı 2004 yılında % 13,3 iken 2010 yılında % 37,6'ya yükselmiştir.

Dünya genelinde, fevkalade faydaları olan ve geçen yüzyılın en önemli icadı kabul edilen internet teknolojisinin, kontrolsüz kullanımı halinde özellikle çocuklar ve aileler üzerinde olumsuz etkileri de görülmeye ve tartışılmaya başlamıştır. Yine suç için kullanıldığında sınır aşan, kural tanımayan, durdurulması çok güç olan bu teknoloji, bağımlılık yapmakta, çocukların ruh ve bedensel gelişimini olumsuz etkileyecek bir araç hâline gelebilmektedir. Özellikle "İnternet cafe"lerde çocukların ve gençlerin suça yönelimini teşvik edecek birçok unsur ve güvenlik tehdidi bulunmaktadır. İnternet dünyasının hızla geliştiği ve ilerlediği düşünüldüğünde "cafe"lerde her geçen gün yeni yeni güvenlik problemlerinin ortaya çıkması, dolayısıyla da bunlar için tedbirler alınması ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca "İnternet cafe"lerde ve oyun salonlarında çocuklarımızın bilgisayar başında çok fazla zaman kaybetmesi ve geçen bu zaman içerisinde aynı zamanda yağlı ve tuzlu yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi neticesinde başta obezite olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açmaktadır.

Ülkemizde İnternet kullanımının, sosyal kesimler arasındaki durumu, kontrolsüz kullanımın meydana getirdiği sorunlar, güvenlik tehditleri ve bunlarla ilgili alınması gerekli önlemler ve geliştirilmesi gereken projelerin araştırılması için, Anayasanın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Gerekçe:

İnternet deyince aklımıza gelen ilk sorulardan bir tanesi güvenliktir. Güvenlik kavramı her kesim için ayrı önem taşıyan ama olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Anne ve babalar için çocukların hangi sitelerde gezindiği tereddüdü, İnternetten alışveriş yapan biri için kredi kartı bilgilerinin gizliliği, şifrelerimizin kopyalanıp çalınması, İnternet bankacılığına hâlâ alışamamış ve kullanmayan insanların haklı sebepleri ya da kişisel verilerin farklı amaçlarla kullanılması tereddütleri İnternetin olduğu bir dünyada sürekli karşımıza çıkan güvenlik problemleridir.

2010 yılında TÜİK'in yapmış olduğu bir araştırmaya göre ülkemizde İnternet kullananların 72,8'i e-posta alıp gönderiyor, %22,6'sı seyahat, konaklama ve bilet satın alma gibi işlemler yapıyor, %10,2'si iş başvurusu yapma amacıyla bilgilerini İnternet ortamında paylaşıyor, %16,8'i İnternet bankacılığını kullanıyor, %4,1'i mal veya hizmet satın alma işlemi yapıyor. Görüldüğü gibi bu işlemlerin hepsinde kişisel verilerimizin kaybolması, çalınması ya da kötü amaçla kullanılmasını doğrudan etkileyen birçok neden bulunmaktadır. Özellikle de bu tür güvenlik problemlerinin ana merkezini İnternet cafe'ler oluşturmaktadır. Evde ebeveynlerine yakalanma korkusu yaşayan çocuklar, IP adresinin bilinmesini istemeyen hacker'lar yasadışı ve işlemler için İnternet cafeleri tercih etmektedirler. Ayrıca, oyun salonlarında bolca vakit geçiren çocuklar ve gençlerimizin bu bağımlılığa kendilerini kaptırmaları dolayısıyla sağlık problemleriyle karşılaşmaktadırlar.

Gelişen teknoloji sayesinde bir yanda bir buluş hayatımızı kolaylaştırırken, diğer yanda onu tehdit eden unsurlar kendisini göstermektedir. İnternetin hayatımıza getirmiş olduğu kolaylıklar ve güzelliklerin yanı sıra böyle tehditlerin de var olduğunun bilinmesi ve önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu sebeple böyle bir Araştırma Komisyonunun kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Necdet Ünüvar (Adana)

2) Nevzat Pakdil (Kahramanmaraş)

3) Ruhi Açıkgöz (Aksaray)

4) Erol Kaya (İstanbul)

5) Nesrin Ulema (İzmir)

6) İhsan Şener (Ordu)

40

7) Alev Dedegil (İstanbul)

8) Muhammet Bilal Macit (İstanbul)

9) Fatih Şahin (Ankara)

10) İsmail Tamer (Kayseri)

11) Öznur Çalık (Malatya)

12) Ünal Kacır (İstanbul)

13) Gökçen Özdoğan Enç (Antalya)

14) İlknur Denizli (İzmir)

15) Yüksel Özden (Muğla)

16) İlhan Yerlikaya (Konya)

17) Mehmet Şükrü Erdinç (Adana)

18) Abdulkerim Gök (Şanlıurfa)

19) Ertuğrul Soysal (Yozgat)

20) Ahmet Öksüzkaya (Kayseri)

21) Mehmet Müezzinoğlu (Edirne)

7.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 28 milletvekilinin, bilişim sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Dünyada bilişim sektörü çok büyük bir hızla gelişiyor ve inanılmaz büyüklükte pazarlar oluşturuyor. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini, o ülkenin bilişim sektörünün dünyadaki yeri belirlemektedir. Ülkemiz için çok hayati önem taşıyan bilişim sektöründe özellikle son yıllarda yeterli gelişme gösterilememiştir.

Connectivity Scorecard değerlendirmesine göre Türkiye'nin gelişmekte olan 25 ülke arasında 2009 yılında 2. sırada iken 2010 yılı değerlendirmesinde Malezya, G. Afrika, Şili, Arjantin, Rusya ve Brezilya'nın ardından 7. sıraya gerilemiştir. Bizden öndeki ülkeler bu alanda bizden daha hızlı gelişme göstermişlerdir. Bir yıl içinde 6 ülkenin bizim önümüze geçmesi bu alanda yarışın ne boyutta olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından hazırlanan ve 2009-2010 dönemini kapsayan son çalışmaya göre Bilgi Toplumuna Hazır Olma (Networked Readiness) indeksinde Türkiye'nin 133 ülke içinde 69. sırada yer alması; 2007-2008 indeksinde 127 ülke içinde 55., 2008-2009 indeksinde 61. sırada olan Türkiye'nin yerinin göreceli olarak son üç dönemdir sürekli gerilemesi yine bir önceki çalışmada olduğu gibi ülkemizin "Bilgi Toplumu" olma yarışında geriye düşmekte olduğunun bir diğer göstergesidir.

Ayrıca, bununla beraber, Birleşmiş Milletler Elektronik Devlet Gelişim İndeksi (EGDI) değerlendirmesinde gerek alınan 0.4780 puan ve gerekse 183 ülke arasında 69. sırada yer almış olması Türkiye'nin vizyonu, iddiası ve diğer alanlardaki hedefleri ile karşılaştırıldığında, ülkemiz açısından gelecekte ciddi sorunların yaşanmasına sebep olacaktır.

Her üç çalışma da Türkiye'nin "Bilgi Toplumu" olma yarışında son bir kaç yılda diğer ülkelerin gerisine düşmeye başladığını ve bunun tersine çevrilebilmesi için Bilişim alanında mevcut devlet politika ve uygulamalarının mutlaka gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Bilgi toplumu olma yolunda ülke olarak hak ettiğimiz seviyede ve hedeflediğimiz yerde olabilmemiz, bilişim sektörünün gelişmesi ve sektörde yaşanan sorunların çözümü ile ilgili olarak Anayasanın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 29.11.2011

1) Erdal Aksünger (İzmir)

2) Veli Ağbaba (Malatya)

3) Mahmut Tanal (İstanbul)

4) Mustafa Sezgin Tanrıkulu (İstanbul)

5) Namık Havutça (Balıkesir)

6) Faik Tunay (İstanbul)

7) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)

41

8) Dilek Akagün Yılmaz (Uşak)

9) Gürkut Acar (Antalya)

10) Ahmet Toptaş (Afyonkarahisar)

11) Turgut Dibek (Kırklareli)

12) Hurşit Güneş (Kocaeli)

13) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)

14) Doğan Şafak (Niğde)

15) Sedef Küçük (İstanbul)

16) Binnaz Toprak (İstanbul)

17) Recep Gürkan (Edirne)

18) Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli)

19) Ayşe Nedret Akova (Balıkesir)

20) Sakine Öz (Manisa)

21) Haydar Akar (Kocaeli)

22) Mehmet Hilal Kaplan (Kocaeli)

23) Muharrem Işık (Erzincan)

24) İlhan Demiröz (Bursa)

25) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)

26) Aylin Nazlıaka (Ankara)

27) Bülent Tezcan (Aydın)

28) Osman Aydın (Aydın)

29) Aykan Erdemir (Bursa)

8.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 27 milletvekilinin, bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin beraberinde getirdiği imkân ve risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye'de başta internet olmak üzere Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımı çocuklar ve gençler arasında giderek artmaktadır. Ülkemizde yapılan araştırmalar, bilgi iletişim teknolojilerinin haberlerin izlenmesi, sosyal medya kullanımı ve eğlence amacıyla kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca e-devlet uygulamaları çerçevesinde, nüfusun her kesiminin giderek yaygınlaşan ve yoğunlaşan oranda internet ara yüzünü ve çeşitli mobil uygulamaları kullanması bir gereksinim hâline gelmiştir. Bilgi İletişim Teknolojilerinin gündelik yaşamın vazgeçilmez bir öğesi olduğu günümüzde tartışılmaz bir hâl almıştır. Bilgi İletişim Teknolojilerinin getirdiği imkânlar beraberinde bir takım da riskleri barındırmaktadır. Bilgi İletişim Teknolojilerinin getirdiği imkânlar ve risklerin tespiti ve bu tespit sonucunda imkânların ve risklerin araştırılması, risklerin belirlenerek sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının araştırılması amacıyla anayasamızın 98'inci maddesi, iç tüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince ekte sunulan gerekçe çerçevesinde Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Genel Gerekçe:

Türkiye'de başta internet olmak üzere Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımı çocuklar ve gençler arasında giderek artmaktadır. Ülkemizde yapılan araştırmalar, bilgi iletişim teknolojilerinin haberlerin izlenmesi, sosyal medya kullanımı ve eğlence amacıyla kullanıldığını göstermektedir.

Ayrıca e-devlet uygulamaları çerçevesinde, nüfusun her kesiminin giderek yaygınlaşan ve yoğunlaşan oranda internet ve çeşitli mobil uygulamaları kullanması bir gereksinim hâline gelmiştir. Bilgi İletişim Teknolojilerinin gündelik yaşamın vazgeçilmez bir öğesi olduğu, günümüzde tartışılmaz bir hâl almıştır. Bilgi çağında teknolojideki süratli değişimin bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığı da aşikârdır.

Bilgi İletişim Teknolojilerinin getirdiği imkânlar yanında bir takım da riskleri bulunmaktadır. Asıl önemli olan hangi bilgiye ulaşılacağı, ulaştığımız bu bilgiyi nasıl kullanacağımızda. Muhakkak ki her bilginin iyiye ve

42

kötüye kullanımı, istismarı söz konusudur. Bu istismarlardan kaynaklanan bir kısım pazar ve çok büyük parasal imkânların da olduğu rantlar oluşmaktadır.

Yararları yanında bir takım riskleri de beraberinde getiren Bilgi İletişim Teknolojileri uzun süreli kullanımlarda bağımlılık ve dikkat dağınıklığı gibi psikolojik, göz bozukluğu gibi fiziksel rahatsızlıklara da neden olmakta zaman kaybını da beraberinde getirmektedir. Bir diğer olumsuz tarafı da internet oyunlarından sanal para alabilmek maksadı güdülerek maddi kayıplara neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların asgariye indirilmesi konusunda uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

İnternet kullanımı, bilgiye ulaşım, bunun istismarı, kötüye kullanımı gibi konuların ceza hukukuyla ilgili boyutu bulunmakta ve bu konu üzerinde ciddiyetle durulması gerekmektedir.

Bilgi İletişim Teknolojileri öncelikle eğitim kurumlarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru kullanımı konusunda yönlendirme ve bilgilendirmenin düzgün yapılması, web sitelerinin yaş sınırına uygun olarak gerekli kurumlar tarafından denetlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra gerekli yaptırımların da uygulanması gerekmektedir.

Türkiye çapında kentsel ve kırsal bölgelerde, seçkisiz tabaka yöntemiyle seçilen 9-16 yaş arası yapılan araştırmaya katılan tüm çocuklar İnternet'i kullanmakta olup, % 40'ı kendi bilgisayar veya dizüstü bilgisayarına sahip ve diğer % 39'u bilgisayarını diğer aile fertleri ile paylaşıyor olmasına rağmen, ebeveynlerin sadece % 29'u İnternet'i kullanmaktadır. Erkek ve kadın ebeveynlerin İnternet kullanım oranları arasında oldukça büyük bir fark vardır; % 29'luk dilim içerisinde erkek ebeveynlerin %49'u ve kadın ebeveynlerin sadece % 24'ü İnternet'i kullanmaktadır. Avrupa ülkelerinde erkek ebeveynlerin % 87'si ve kadın ebeveynlerin ise % 82'si İnternet kullanıcısıdır.

İnternet'i kullanmaya yetecek kadar bilgiye sahip olan çok az sayıdaki ebeveyn, ne çocuklarının teknoloji kullanımı sırasında elde edeceği imkânları ve karışılabileceği riskleri anlamakta ne de İnternet'te onları rahatsız edecek durumlarla başa çıkmalarını sağlayacak yardımı sağlayabilmektedirler.

Sorun Bilgi Teknolojilerinin kendisi değil bunların nasıl kullanıldığıdır.

Bütün bu konuların araştırılmasıyla ilgili olarak işin ceza hukuku boyutu, müeyyideler boyutu, eğitim boyutu, psikolojik boyutu, teknolojik boyutu incelenmeli ve bunların getireceği sıkıntıların, alınacak tedbirlerin bir devlet politikası hâline dönüşebilmesi bakımından gündelik yaşamın vazgeçilmez bir öğesi olan Bilgi Teknolojilerinin daha geniş kapsamda imkânlarının ve risklerinin araştırılması, bu teknolojilerinin daha faydalı bir biçimde kullandırılmasının sağlanması ve konu ile ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılarak doğru bilgiye kısa zamanda ulaşmanın altyapısının oluşturulması gerekmektedir.

1) Mehmet Erdoğan (Gaziantep)

2) Orhan Karasayar (Hatay)

3) Murat Yıldırım (Çorum)

4) Ayşe Türkmenoğlu (Konya)

5) Mehmet Erdem (Aydın)

6) Mehmet Sarı (Gaziantep)

7) Mehmet Ersoy (Sinop)

8) Enver Yılmaz (İstanbul)

9) Halil Mazıcıoğlu (Gaziantep)

10) Fikri Işık (Kocaeli)

11) Ali Aşlık (İzmir)

12) Metin Külünk (İstanbul)

13) Safiye Seymenoğlu (Trabzon)

14) Mehmet Kasım Gülpınar (Şanlıurfa)

15) Canan Candemir Çelik (Bursa)

16) Derya Bakbak (Gaziantep)

17) Ali Şahin (Gaziantep)

18) Mehmet Akyürek (Şanlıurfa)

19) Osman Boyraz (İstanbul)

20) Muhammed Murtaza Yetiş (Adıyaman)

43

21) Erol Kaya (İstanbul)

22) Ahmet Yeni (Samsun)

23) Türkan Dağoğlu (İstanbul)

24) Nureddin Nebati (İstanbul)

25) Sevim Savaşer (İstanbul)

26) Nihat Zeybekci (Denizli)

27) Mehmet Yüksel (Denizli)

28) Nevzat Pakdil (Kahramanmaraş)

9.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 milletvekilinin, başta sosyal paylaşım siteleri olmak üzere İnternet kullanımının aile yapısı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

"İnternet Kullanımının (Sosyal Paylaşım Sitelerinin) Aile Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri"nin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasamızın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Gerekçe:

Teknolojinin önemli parçalarından biri olan bilgisayar, modern yaşamın ve eğitimin vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir. 1995'li yıllardan sonra internet hızla yayılmaya başlamış ve 2000'li yıllardan sonra bilgisayarda yazışarak sohbet, bilgisayarın evlere girmesine ivme kazandırmıştır. Yanlış internet kullanımı, Türk aile yapısı üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Sanal dünyada duygusal arkadaşlıklar, yaşanmaya başlanmıştır. Kadınlar ve erkekler internet aracılığıyla hakkında doğru bilgi vermeyen kişilerle tanışıp, onlar tarafından yasal ve sağlıklı olmayan ortamlara çekilebilmekte ve kandırılıp kullanılabilmektedir. Ayrıca bazı kadınlar bir takım duygu avcılarının eline düşmekte, yuvalarının yıkılmasına kadar geçen bir sürece maruz kalmakta ve hatta bazen şiddetle karşılaşabilmektedirler.

DPT tarafından 16-74 yaş grubu üzerinde hanelerde BİT erişimini ve vatandaşların söz konusu teknolojilere ilişkin eğilimlerini saptamak amacıyla yapılan "Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011" başlıklı araştırma sonuçları çarpıcıdır:

2010 yılında, herhangi bir zamanda internet kullananların oranı %41,6'dır.

Bilgisayar kullanıcılarının %69,7'si bilgisayar kullanımı konusunda hiçbir kursa katılmamıştır.

İşgücüne dâhil olmayan 15 yaş ve üstü ev işleriyle meşgul olan kişilerde internet kullanım oranı %11,9'dur.

İnternet kullanım amacı olarak birinci sırada e-posta gönderme (%72,8), ikinci sırada ise sohbet odalarına, haber gruplarına veya çevrimiçi tartışma forumlarına mesaj gönderme, anlık ileti gönderme yer almaktadır (%64,2).

Bilgisayarı herhangi bir konuda eğitim almak amacıyla kullananlar %6,3'tür.

Yine istatistiklere göre, Türkiye, kullanıcı sayısı bakımından dünya üzerinde 500 milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook'ta tahmini 28 milyon kullanıcı hesabıyla ABD, Endonezya ve Birleşik Krallık'tan sonra 4. ülke konumundadır. Başka bir araştırmaya göre, Türkiye'deki ortalama bir kullanıcının Facebook üzerinde harcadığı süre, yaklaşık olarak haftada 29,7 saattir. 2011 itibarıyla, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve tamamına yakını 'gelişmekte' olan 14 ülkede en çok ziyaret edilen internet sitesi Facebook'tur.

Bu verilerden yola çıkarak, sosyal medyanın etkilerinin toplumsal hayatta her geçen gün daha fazla hissedildiği, bilgisayar kullanıcılarının çoğunun bilgisayar kullanımı konusunda eğitimsiz olduğu, ev işleriyle meşgul olan kişilerde internet kullanım oranının arttığı, çoğunluğun sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçirdiği söylenebilir. Ancak elimizde internet kullanımı nedeniyle bozulan yuvalara ve bunun doğurduğu şiddete dair istatistikler bulunmamaktadır.

Yanlış internet kullanımı hem kadınlar, hem de erkekler arasında mevcuttur. Ancak evliliklerde yanlış internet kullanımına bağlı yaşanan sorunlardan en çok kadınlar zararlı çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden en çok kadınlar etkilenmekte ve namus kavramında kadına biçilen rol erkeğinkinden ağır olmaktadır. Bu nedenle öncelikle kadınlar üzerindeki etkilerini araştırmak hedeflenmiştir. Erkeklerin, sosyal

44

paylaşım sitelerinde biriyle tanıştığında yaşadıkları aile içi problemler örtbas edilirken, kadınlar ağır bedeller ödeyebilmektedir. Hatta, namus adına işlenen cinayetler bu sebeple gerçekleşebilmektedir. Toplumda kadına yönelik şiddete önlem alabilmek için bu araştırmaya ihtiyaç vardır. Kadınların, yanlış internet kullanımı nedeniyle yaşadığı zararlar tespit edilmeli ve çıkan sonuçlara göre önlemler geliştirilmelidir. Bu çalışma toplumda kadına ve kadın üzerinden namusa bakış açısına değişiklik getirilmesinde öncü olacak niteliktedir.

Araştırmanın genel amacı; yanlış internet kullanımının aile birliği üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın alt amaçları:

1. İnternet nedeniyle bozulan aile sayısını, bozulmanın eşlerden hangisinden kaynaklandığını tespit etmek.

2. İnternette manevi, maddi, cinsel zarar gören kadınların sayısını belirlemek.

3. İnternet nedeniyle kaç kadının şiddete maruz kaldığını belirlemek.

4. İnternet nedeniyle zarar gören kadınların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek.

5. İnternette biriyle tanışarak kaç kadının ailesini terk ettiğini belirlemek.

6. Biriyle tanışıp ailesini terk eden kadınların illere ve bölgelere göre dağılımını belirlemek.

1) Ruhsar Demirel (Eskişehir)

2) Lütfü Türkkan (Kocaeli)

3) Enver Erdem (Elâzığ)

4) Mehmet Şandır (Mersin)

5) Mustafa Erdem (Ankara)

6) Mehmet Günal (Antalya)

7) Alim Işık (Kütahya)

8) Ali Öz (Mersin)

9) Reşat Doğru (Tokat)

10) Emin Çınar (Kastamonu)

11) Mesut Dedeoğlu (Kahramanmaraş)

12) S. Nevzat Korkmaz (Isparta)

13) Mustafa Kalaycı (Konya)

14) Yusuf Halaçoğlu (Kayseri)

15) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir)

16) Sinan Oğan (Iğdır)

17) Yıldırım Tuğrul Türkeş (Ankara)

18) D. Ali Torlak (İstanbul)

19) Bahattin Şeker (Bilecik)

20) Sümer Oral (Manisa)

21) Cemalettin Şimşek (Samsun)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VII.- ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- (10/108), (10/155), (10/156), (10/157), (10/158), (10/159) ve (10/160) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 21/2/2012 Salı günkü birleşiminde birleştirilerek yapılmasına ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

No: Tarih: 21/2/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 21/2/2012 Salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

Cemil Çiçek

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

45

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi

Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili

Ahmet Aydın M. Akif Hamzaçebi

Milliyetçi Hareket Partisi Barış ve Demokrasi Partisi

Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili

Mehmet Şandır Pervin Buldan

Öneri:

Genel Kurulun,

10/108 esas nolu Meclis Araştırması Önergesi ile aynı konuda biraz önce okunan 10/155, 10/156, 10/157, 10/158, 10/159 ve 10/160 esas nolu Meclis araştırması Önergelerinin görüşmelerinin birleştirilerek 21/02/2012 Salı günkü (bugünkü) Birleşiminde yapılması,

21/02/2012 Salı günkü Birleşiminde Meclis Araştırması Önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi

önerilmiştir.

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisi hakkında söz talebi? Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

A) ÖNERGELER (Devam)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün (2/30) esas numaralı, Emekliler ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/26)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2/30 Esas Numaralı Kanun Teklifim 45 gün içinde Komisyonda görüşülmediğinden İç Tüzüğün 37. Maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 24.11.2011

Ensar Öğüt

Ardahan

BAŞKAN - Teklif sahibi olarak Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt…

Kendisi yok mu?

Bir milletvekili, Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; ben sözlerime başlarken, öncelikle kanun teklifi sahibi Sayın Ensar Öğüt'e bu konuya duyarlılık gösterdiği için özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de son derece önemli bir konu ancak tabii sözlerime başlarken bir üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Şimdi, biz, yaklaşık 9 milyon emekliyi ilgilendiren bir konuda burada konuşma yapıyoruz. Sayın Ensar Öğüt kanun teklifi vermiş. Ben yönetmen arkadaştan rica ediyorum, şu AKP sıralarını bir göstersinler. 9 milyon emeklinin 6 milyonunun yaklaşık oyunu alarak iktidara gelen ve 326 milletvekiline sahip olan AKP'nin şu anda içeride 40 tane milletvekili var yaklaşık.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Öneri sahibi yok ya!

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) - Ensar Öğüt'ün kendisi yok.

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Bunların da değerli arkadaşlar, sadece bir iki tanesi bu konuşmayı dinliyor, diğerleri bu konuşmayla ilgilenmiyor bile. Roman okuyanlar var, telefonla konuşanlar var, kendi arasında yaylada sohbet edenler var, her şey var ancak Çalışma Bakanı dâhil şu konuyla ilgili herhangi bir ilgi duymadığını gösteriyor.

Geçen hafta burada kişiye özel bir MİT düzenlemesi yapıldı, tek bir kişiyi yargıdan kurtarmak için. Hepinizin gözleri fal taşı gibi açıktı, kulaklarınız açıktı, cankulağıyla dinliyordunuz bir kişi için.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Emeklilere gel.

46

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Ama 8,5 milyon emekliyi ilgilendiren bir konuda maalesef hiçbiriniz şu anda hatibi bile dinlemiyorsunuz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Tamam, gel oraya.

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon emekli var, az önce söyledim. Bunun yaklaşık 5,7 milyonu SSK emeklisi, 1.783 bini BAĞ-KUR emeklisi, yine yaklaşık 1 milyon 900 bini de Emekli Sandığı emeklisi.

"Türkiye'de 9 milyon emekli var." dedim. Bunlar maalesef Türkiye'de yaşamaya çalışıyorlar, hayat mücadelesi veriyorlar. Halk tabiriyle söylüyorum: Türkiye'deki 9 milyon emeklinin, neredeyse açlıktan ağzı kokuyor. Bu noktadayız. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de en son TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre açlık sınırı 958 TL olmuş, yoksulluk sınırı da 3.100 TL civarına gelmiş ancak Türkiye'deki ortalama emekli maaşına baktığınızda 900 liranın altında olduğunu görüyorsunuz. Yani Türkiye'de ortalama bir emekli, ailesiyle birlikte açlık sınırının altında yaşıyor. Şimdi, bu şartlarda emeklinin herhâlde niçin zor durumda olduğunu daha detaylı olarak izah etmeye gerek yok. Tarım BAĞ-KUR emeklisi olanlar Türkiye'de -bilmem biliyor musunuz- aylık ortalama 450 lira gelir elde ediyor, BAĞ-KUR emeklileri ortalama 550-600 lira gelir elde ediyor, SSK emeklileri ortalama 720 lira ile 730 lira arası emekli aylığı alıyor, Emekli Sandığı emeklileri de ortalama 900 lira-bin lira civarında gelir elde ediyor.

Şimdi ben buradan sayın milletvekillerine sormak istiyorum: Türkiye'deki 8,5-9 milyon emeklinin yaklaşık 7,5-8 milyonu açlık sınırının altında yaşarken, yüzde 99'u yoksulluk sınırı altında yaşarken buradaki milletvekillerinin bu durumdan memnun olabilmesi veya bu konuşmaya ilgi duymaması düşünülebilir mi? Ben bunu soruyorum.

Bakın değerli milletvekilleri, on yıldır bu ülkeyi AKP yönetiyor. Az önce söyledim, Türkiye'deki emeklilerin 8 milyonu açlık sınırının altında, yüzde 99'u da yoksulluk sınırı altında yaşıyorsa, Türkiye'deki emekliler akşamları pazar yerinden çürük meyve sebze toplayarak hayatını idame ettirmeye çalışıyorsa, öğle yemeğini sadece bir simit ile geçiştirmeye çalışıyorsa, çıktığı kahvede içeceği bir bardak çayın hesabını yapıyorsa, kırmızı etin tadını unuttuysa, "Bayramda torun eve geldiğinde 3 kuruş cep harçlığını nasıl veririm?" diye düşünüyorsa, ömrünün son döneminde "Yarın kapıma icra memuru gelirse ben ne yaparım?" diye düşünüyorsa, kusura bakmayın ama Türkiye'yi on yıldır yöneten AKP İktidarının bu tablodan utanması gerekir diye düşünüyorum.

Değerli milletvekilleri, emeklinin çok ciddi sıkıntısı var. Emeklinin gelirini artırmak lazım. Bakın, hep buralarda rakamlarla arkadaşlarımız izah ediyorlar. Türkiye'de, bir yılda, AKP Hükûmetinin yandaşlarına sağladığı haksız kazancın yarısı emekliye verilse inanın emekli rahat bir nefes alacak.

O yüzden, ben -birazdan, teklif sahibi Sayın Ensar Öğüt teklifin özünü anlatacak- bu teklife destek vermenizi sizden istiyorum ve şu emeklinin uzun süredir özlemle beklediği intibak yasasının çıkartılması için de, tam, net, anlaşılabilir bir intibak yasasının çıkartılabilmesi için de lütfen elinizi taşın altına koymaktan çekinmeyin diyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özcan.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt… (CHP sıralarından alkışlar)

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; emeklilerin sendikalaşma hakları için vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, ülkemizde yaklaşık 8,5-9 milyon civarında emekli var. Bu emekli insanların aile sayısı ise ortalama 25 milyon insan, yani Türkiye'nin üçte 1'i. Bu insanların yüzde 50'si ise açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor, yani emeklilerin. Şu anda hakikaten çok perişan bir durumdalar. Emeklilerin sendikalaşması, kendi haklarını savunarak insanca yaşamaları için Büyük Millet Meclisinde bu kanun teklifinin kabul edilmesi lazım.

Şimdi, 1994'ten 2004'e kadar -bunu lütfen AK PARTİ'li arkadaşlar iyi not alsın- on yıl emekliler sendikası vardı. Sonra ne oldu? O dönemin İçişleri Bakanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisinin İçişleri Bakanlığı dava açtı ve sendikayı kapattı; bakın, on yıl sonra. Yani referandumda Sayın Başbakan da, hepimiz de, herkes de, sizler de özgürlüklerden, örgütlenmeden, sendikal haklardan bahsettik ama ne oldu sonradan? Tamamen tersine dava açıldı ve 2004'te kapatıldı değerli arkadaşlar. Yani insanın özgürlük hakkını, yani örgütlenme hakkını biz nasıl elinden alıyoruz? Hani referandumda herkese özgürlükler verecektik?

Şimdi, burada, değerli arkadaşlar, bakın, örneklerini söyleyeceğim. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de ve daha birçok ülkede emeklilerle ilgili sendikalar var ve bu sendikalarda insanlar haklarını arıyorlar. İşçilerin nasıl

47

sendikası varsa, memurların varsa onlar da haklarını arıyorlar ve savunuyorlar, o haklarıyla da daha iyi geçinecek şekilde bir ücret alıyorlar. Bunu Türkiye niye yapmıyor?

Bakın, İçişleri Bakanlığının açmış olduğu dava iptal edildi. O davayı emekliler sendikası İnsan Hakları Mahkemesine götürdü. Şu anda İnsan Hakları Mahkemesinde ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinde uyum yasalarına göre İnsan Hakları Mahkemesinde bu emeklilerin hakları verilirken biz bunu burada iptal ediyorsak, yarın, öbür gün İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hakkında bir tazminat davası kararı verirse de lütfen buna şaşırmayalım.

Değerli arkadaşlar, Türkiye olarak imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmenin 22'nci ve 3'üncü maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11'inci maddesi herkesin sendika kurma hakkını güvence altına almıştır ancak şimdi "Anayasa'ya aykırı." diyorlar, Anayasa'ya aykırı değil. Anayasa'mızın 90'ıncı maddesi milletlerarası anlaşmasına uygundur ve orada da "Anayasa Mahkemesine götürülemez." diyor.

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de gelen emekliye vuruyor, giden emekliye vuruyor, herkes de emekliden oy bekliyor. Biz de "8,5-9 milyon emekli var. Siz kendiniz bir parti kurar, oy verirseniz iktidar olursunuz." dedik ama onlar dağıtıyorlar. Emekliye hak verildi… Elektriğe, suya, doğal gaza yüzde 100 zam geldi; emekliye 1,83; 4,5 gibi komik zamlar yapılarak âdeta emekliyle alay ettik.

Şimdi, Büyük Millet Meclisinde umut bekleyen insanlarımız yani bizden medet bekleyen 9 milyon emekli -25 milyon ailesiyle beraber- bu kanun teklifinin kabul edilerek yeniden yasalaşmasını bekliyor. Bu konuda hem AK PARTİ'den hem Cumhuriyet Halk Partisinden hem de MHP ve BDP'den istirham ediyorum bunu kabul edin -zaten İnsan Hakları Mahkemesi yarın öbür gün bu kanunu gönderecek bize- ve Türkiye rahatlasın, emeklilerimiz haklarını daha rahat kazansın diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öğüt.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri, sunuşlar bölümünde belirttiğim Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini okutuyorum:

VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, belediye iktisadi teşekküllerinde sözleşmeli olarak çalışanlara kadro verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.07.2011

Ensar Öğüt

Ardahan

4.06.2011 tarih ve 7954 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğü kondu ve anılan Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan bu düzenlemeye göre kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/b maddesi kapsamında ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personellerin kadroya alınacağı belirtilmiştir.

1- 5393 ve 5302 sayılı kanunlar ile aynı koşullarda ve şekilde işe alınmış olan 4924'lere kadro hakkı tanınırken BİT'lerin kapsam dışında bırakılması Anayasa'nın "eşitlik" ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu Kanun'da yer alanların kadroya alınması sağlanacak mı?

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sahte fatura düzenleyenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/33) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.19.7.2011

Ensar Öğüt

Ardahan

48

Kamuoyunda bilinen adıyla Torba Yasa ile Maliye Bakanlığı etkin bir vergi denetimi başlatacak. Özellikle naylon fatura düzenleyenler ve alanlara kaçırdıkları verginin 3 katı para cezası kesileceği gibi ayrıca hapis cezası da uygulanacak.

1- 2002 yılından 2010 yılı yılları arasında ne kadar naylon fatura yakalandı? Türk Lirası olarak tutarları ne kadardır? Kaç kişi naylon faturadan dolayı mahkûm oldu ve ne kadar ceza kesildi?

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, emekliler arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/40) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 19.7.2011

Ensar Öğüt

Ardahan

Eski yeni emekliler arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar kaynak yok denildi ancak istenildiği zaman kaynak bulunabiliyor. Son yapılan sadaka zamlar asla emeklinin mağduriyetini gideremez.

1- Aynı şartlarda emekli olan insanların bir kısmının düşük maaşa talim etmesi bir kısmının ise diğerlerinin iki katı maaş alması vicdanları sızlatıyor. Bu durum daha ne kadar sürecek? Emekliler arasındaki maaş farkı ne zaman düzelecek?

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, mücevher sektöründeki ÖTV uygulamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/90) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımı Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22.7.2011

Ensar Öğüt

Ardahan

Mücevher üretiminin ham maddesi sayılan pırlanta ithalatındaki % 20 Özel Tüketim Vergisi kaldırılmalı, dünyanın hiçbir yerinde ham hâldeki pırlantaya vergi uygulanmıyor. Türkiye'de bir inat uğruna pırlantaya %20 ÖTV uygulanıyor. Bu durum da sektörün gelişmesini engellemektedir. Bugün dünyada 250 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış çok büyük ve önemli bir sanayi dalı olan mücevher üretimi Türkiye'de ne yazık ki ışıltılı vitrinler ve zenginlerin ilgi alanı olarak görülüyor.

1- Mücevher sektörü 2023 yılında bütün dünyada 650 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak, sektörün önü açılmazsa Türkiye bu sektörden milyarlarca lira zarar edecek. Sektörün önünün açılması için çalışmanız var mıdır?

2- Mücevher sektöründe ÖTV uygulamasına son verilmesi durumunda 700 bin kişiye iş sahası açılacak. Bunun için ÖTV kaldırılacak mı?

3- Hiçbir dünya ülkesinde ham maddeden vergi alınmamaktadır. Mücevher satışından vergi alınması için bir çalışma var mıdır?

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işçi ve memurlardan kesilen vergi oranlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/98) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 21.7.2011

Ensar Öğüt

Ardahan

İşçi ve memur ikisi de ücretli olmasına rağmen işçi her ay memurdan daha fazla vergi ödüyor. Müsteşar, Genel Müdür Denetim elemanları ve üst düzey her türlü yöneticilerin brüt ücretlerinin % 3 veya 4 ile 5-6 sı

49

kadar gelir vergisi ödüyorlar. Oysa aynı yöneticilere hizmet eden Odacı, Bekçi, Şoför gibi daha düşük gelirli işçiler ise % 10-11 civarında vergi ödüyorlar.

1- İşçi ve memur arasında kesilen vergi oranları yanlış olduğu bilinmektedir. Bu yanlışın devam etmemesi ve daha hakkaniyet ölçülerinde vergi kesilmesi için yeni bir çalışma yapacak mısınız?

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, akaryakıt ürünlerinden alınan vergi oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/109) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Reşat Doğru

Tokat

Soru: Akaryakıt ürünlerinden alınan KDV ve ÖTV oranlarını düşürmeyi düşünüyor musunuz?

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/210) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

07.10.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Alim Işık

Kütahya

Ülkemiz, Hükümetinizce uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle dünyanın en pahalı benzin ve motorinini tüketen bir ülke haline gelmiştir. Her yıl yükselen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili olarak;

1. Halen hangi akaryakıt türlerinden ne türde ve ne oranlarda vergi alınmaktadır? Bu vergiler 2002 yılı ile karşılaştırıldığında nasıl değişmiştir?

2. Alınan vergilerin azaltılarak akaryakıt fiyatlarının normal düzeylere indirilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır?

3. Ham petrol ortalama fiyatları ile ülkemizdeki akaryakıt fiyatları arasında bir ilişki var mıdır?

4. "Vatandaşlardan alınan dolaylı vergilerle cari açığın kapatılmasına" yönelik politikanızın akaryakıt fiyatlarının yükselmesindeki etkisi nedir?

5. Bu politikanın değiştirilmesi düşünülmekte midir?

8.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'da köylüler tarafından kullanılan Hazine arazilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/235) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.10.2011

Ali Halaman

Adana

1. Adana ilimizde çok sayıda köylülerimiz işledikleri arazilerin Hazineye ait olması dolaysıyla Devlet desteklerinden yararlanamamaktadır. Köylülerimizin bu desteklerden yararlanabilmesi için ne gibi çalışmalarınız vardır?

2. Adana ilimizde köylülerin ecrimisil ödeyerek işledikleri arazileri İşleyene vermeyi düşünüyor musunuz?

9.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, akaryakıt ürünlerindeki vergi oranlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/248) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

50

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Gürkut Acar

Antalya

Akaryakıt ürünleri üzerindeki vergi yükü nedeniyle vatandaşlar, bir litre yakıt için yakıt maliyetinden daha fazla vergi ödemektedir.

1- Hükümetiniz, akaryakıt ürünlerini vergi kaynağı olarak mı görmektedir?

2- Son 5 yılda ve yıllara göre, akaryakıt ürünleri üzerinden ne kadar ÖTV ve KDV toplanmıştır? Aynı akaryakıt üzerinden toplanan bu vergilerin, toplam vergi gelirleri içindeki payı nasıl gerçekleşmiştir?

3- Akaryakıt üzerindeki vergi yükünü azaltarak, vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak mısınız? Gelir dağılımında büyük adaletsizliğinin yaşandığı ülkemizde, gelir üzerinden vergi almak yerine, dolaylı vergilerle, alt gelir grubundaki vatandaşları mağdur etmeye devam mı edeceksiniz?

10.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, taksici esnafına yeni taksi alımında ÖTV ve KDV istisnası getirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/264) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu

İstanbul

İstanbul'da 18 bin ticari taksi olmasına karşın, korsan taksi sayısı 30 binleri geçmiştir. Ayrıca, mevcut taksi plakalarının çok önemli kısmı taksi şoför ve esnafının değildir.

Bu nedenle;

Geçimini taksicilikten sağlayan ve ruhsatı taksi esnafı adına olan taksilerin yerine yeni bir modele geçmeleri halinde bir defalık satın alımlarda ÖTV ve KDV istisnası getirmeyi düşünüyor musunuz?

11.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vakıf üniversitelerine kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan arazi ve bina tahsislerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/275) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu

İstanbul

Son yıllarda sayıları hızla artan Vakıf Üniversitelerinin bir kısmı kendi imkan ve olanakları ile kurdukları kampüslerde eğitim vermektedirler. Bazı Vakıf üniversiteleri ise kamu kurum ve kuruluşlarından kiraladıkları binalarda ve kiralanan arazilerde yapılan dersliklerde eğitim vermektedirler.

Bu nedenle;

1. Hangi Vakıf üniversitelerine Milli Emlak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından arazi ve bina tahsis edilmiştir?

2. Hangi Vakıf Üniversitelerine bina ve arazi satışı yapılmıştır?

3. Kamu kurum ve kuruluşlarından arazi ve bina tahsis veya satışı istemesine rağmen hangi Vakıf Üniversitelerine tahsis ve satış yapılmamıştır. Talep edilmiş ise bu talepleri neden yerine getirilmemiştir?

12.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, taksi esnafının sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/281) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

51

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Süleyman Çelebi

İstanbul

İstanbul'da 18 bin ticari taksi olmasına karşın, korsan taksi sayısı 30 binleri geçmiştir. Ayrıca, mevcut taksi plakalarının çok önemli kısmı taksi şoför ve esnafının değildir.

Bu nedenle;

Geçimini taksicilikten sağlayan ve ruhsatı taksi esnafı adına olan taksilerin yerine yeni bir modele geçmeleri halinde bir defalık satın alımlarda ÖTV ve KDV istisnası getirmeyi düşünüyor musunuz?

13.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, vakıf üniversitelerine kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan arazi ve bina tahsislerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/290) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Süleyman Çelebi

İstanbul

Son yıllarda sayıları hızla artan vakıf üniversitelerinin bir kısmı kendi imkân ve olanakları ile kurdukları kampüslerde eğitim vermektedirler. Bazı vakıf üniversiteleri ise kamu kurum ve kuruluşlarından kiraladıkları binalarda ve kiralanan arazilerde yapılan dersliklerde eğitim vermektedirler.

Bu nedenle;

1. Hangi vakıf üniversitelerine Millî Emlak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından arazi ve bina tahsisi yapılmıştır?

2. Hangi vakıf üniversitelerine bina ve arazi satışı yapılmıştır?

3. Kamu kurum ve kuruluşlarından arazi ve bina tahsis veya satışı istemesine rağmen hangi vakıf üniversitelerine tahsis ve satış yapılmamıştır? Talep edilmiş ise bu talepler neden yerine getirilmemiştir?

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu sektöründe çalışan iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/312) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

14.10.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Alim Işık

Kütahya

Bilindiği gibi ülkemizde, iki yıllık Meslek Yüksek Okulları (MYO) mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları hâlinde karşılaştıkları kadro, yetki ve unvan kargaşası yıllardır çözülememiştir. Lise mezunlarıyla hemen hemen aynı statüde çalıştırılan MYO mezunlarının özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla ilgili olarak;

1. İki yıllık MYO ön lisans programlarını bitiren gençlerimizin kadro, yetki ve unvan belirsizliklerinin giderilmesi konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

2. Varsa çalışmanın içeriği ve uygulama takvimi nasıldır?

3. Yoksa Bakanlığınızın bu konudaki görüşü nasıldır? Böyle bir çalışma başlatılabilir mi?

52

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnaf ve sanatkârların vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/316) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

14.10.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Alim Işık

Kütahya

Ülkemizde 2008 yılında başlayan ve etkileri hâlâ devam eden ekonomik krizin de etkisiyle her kesimden vatandaşımızın önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. Özellikle küçük esnaf ve sanatkârlarımızın son iki yıldır ödeyemez hâle geldikleri vergi borçlarıyla ilgili olarak;

1. Vergi borçlarını zamanında ödeyemeyen esnaf ve sanatkârlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik olarak Bakanlığınızca yürütülen bir çalışmanız var mıdır?

2. Varsa çalışmanın içeriği ve uygulama takvimi nasıldır?

3. Esnaf ve sanatkârlarımızın vergi borçlarının faizlerinin silinerek yeniden yapılandırılmaları sağlanabilecek midir?

4. Bu konuda Bakanlığınızın 2012 yılı programı nasıldır?

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TOKİ ihalelerini alan firmalara ve ödedikleri vergilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/341) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

24.10.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Alim Işık

Kütahya

Ülkemizin değişik il ve ilçelerinde yapılan TOKİ ihalelerinin genellikle AKP'ye yakınlığıyla bilinen belirli firmalara verildiği ve bu firmaların sembolik sayılabilecek vergi ödemelerinde bulunduğu iddialarıyla ilgili olarak;

1- 2003-2011 yıllarında TOKİ tarafından yapılan inşaat ihalelerinin toplam tutarı ve ihale bedellerinin yıllara göre değişimleri nasıldır?

2- Aynı dönemde TOKİ ihalelerini alan firmaların devlete ödedikleri toplam vergi miktarları nasıl değişmiştir?

3- Yapılan TOKİ ihalelerinden en büyük ihale bedelli ilk 100 ihaleyi alan firmalar hangileridir? Bu ihalelerin toplam bedeli ne kadardır?

4- Bu firmaların bazılarının devlete olan vergi borçlarını ödemedikleri ya da sembolik sayılabilecek küçük miktarlarda ödemeler yaptıkları iddiaları doğru mudur?

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamuda bazı unvanlarla çalışan personelin özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/344) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı

24.10.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Alim Işık

Kütahya

53

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki