Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı
98. Birleşim 29 Nisan 2010 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 40 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
amacıyla, toplam 43 bin dolar değerinde bilgisayar, buzdolabı, büro mobilyaları ve benzeri şekilde ayni ve bir kısmı da nakdî rüşvet verdiği iddiasıdır, iddia bu. 2001-2006 yılları arasında toplam 43 bin dolar ve önemli bir bölümü ayni olarak, ayn olarak; bilgisayar alımı, büro mobilyası alımı, buzdolabı alımı, klima alımı gibi, ayni olarak rüşvet verildiği iddiası, iddia bu.

Şimdi, önergede deniliyor ki: "Bu konu Türkiye'de ve dünyada basında yer aldı ancak Hükûmet bunun üzerine gitmedi, gereğini yapmadı." Ve buradan yola çıkarak, Sayın Başbakanın sorumluluğundan bahsederek bir gensoru önergesi veriliyor.

Gerçekten öyle mi bakalım değerli arkadaşlar: Bu konu Türkiye'nin gündemine geldiğinde bir sivil toplum örgütü, bir dernek başkanı, Sayın Kemal Özer, 14/12/2009 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunuyor, bir ihbarda bulunuyor. Tarih 14/12/2009. Belge de burada değerli arkadaşlar. O raporda belirtilen iddiaları aynen tekrarlayarak ve o raporların hem İngilizcesini hem de Türkçesini de ek yaparak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulunuyor. Biraz önce söylediğim iddiaları aynen tekrarlıyor yani 2001-2006 yıllarında, bu şirket, Tarım Bakanlığına önemli bir bölümü ayn olarak, bir kısmı nakit olarak 43 bin dolar rüşvet vermiştir, iddia bu. Başka detay yok zaten iddiada, sadece bu kadar. Orijinal belgelerde de iddianın tamamı bu, 2001-2006 yılı. İsim yok, olay yok, bütün iddia bu. İngilizce metinlerdeki iddia da bu. Bunun üzerine…

Ha, önce şunu söyleyelim: Demek ki burada konu yargıya intikal etmiş. Soruşturacak olan merci, nihai kararı verecek olan merci neresidir? Yargıdır. Hele iddia rüşvet olunca, biliyorsunuz memurlara dahi dayansa izin alınması gerekmiyor, savcılık ve yargı bunu doğrudan soruşturabiliyor; herhangi bir kurumdan, herhangi bir makamdan, herhangi bir bakanlıktan izin alması gerekmiyor, doğrudan, resen bu soruşturmayı savcılık yapabiliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ihbar üzerine, 9 Ocak 2010'da bir karar veriyor. Kararın sonuç bölümünde aynen: "Müştekinin şikâyetine konu dilekçesinde belirttiği rüşvet alma ve verme iddiasıyla ilgili olarak somut olay, olgu ve kişilerden bahsedilmediği, genel nitelikte, Tarım Bakanlığı çalışanlarının kurum içerisinde buzdolabı, ofis mobilyaları ve bilgisayar malzemeleri adı altında ödemeler aldıklarından bahsedildiği anlaşılmakla, müştekinin zan ve gazete haberi üzerine dilekçe verdiği, -tabii, bu gazete haberini sadece bazı arkadaşlar vermiyor, başkaları da veriyor, dışarıda da gazete haberlerini yoğun bir şekilde kullanan insanların olduğunu buradan anlıyoruz- soyut iddia dışında olayın gerçekleştiğine dair somut bilgi ve belge içermediği anlaşıldığından savcılığımızca, olay nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir." Bunu söyleyen kim? Yargı.

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Onu yargı vermiş, Bakanlık ne yapmış?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Yargı son nokta değerli arkadaşlar, yargı.

Burada önemli olan şu: Bir, yargıya intikal etmiş, bakın, yargıya.. Çünkü gensoru önergesinde "Yargıya intikal ettirilmedi." deniliyor. Etmiş ve orijinal belgeler, yani Amerikan Sermaye Piyasası Kurulunun -ki esas dayanak odur zaten- raporu orijinal olarak ve Türkçe çevirisi de savcılığa suç duyurusunda eklenmiş, eksik hiçbir belge söz konusu değil değerli arkadaşlar. Bunlar belgeler, bakın hiç, biz öyle gazete haberleriyle konuşmuyoruz, biz mahkeme kararlarıyla konuşuyoruz, hepsi sabit, kesin belge. Aradaki fark bu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GÜROL ERGİN (Muğla) - Kılıçdaroğlu aynı şeyleri söyledi!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Şimdi, bakın, bu kadarla kalınmamış, mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu takipsizlik kararının bir örneğini ilgisi nedeniyle -muhtemelen ilgisi nedeniyle- Tarım Bakanlığına gönderiyor. Tarım Bakanlığı, nasıl olsa mahkeme bir karar vermiş, artık üzerine gitmeye gerek yok demiyor, ne yapıyor? Derhal bir soruşturma başlatıyor değerli arka-daşlar. 19 Ocak 2010 tarihli olur ile Teftiş Kuruluna talimat veriyor. Teftiş Kuruluna olayın bütün yönleriyle araştırılması, soruşturulması, üzerine gidilmesi için Sayın Bakanın oluruyla bir talimat veriliyor ve soruşturma başlatılıyor. Kime veriliyor? Tarım Bakanlığı Teftiş Kuruluna. Elbette, Tarım Bakanının yapabileceği bu kadar. Yargıya talimat verme, kimsenin, imkânı olmadığına göre ya da böyle bir yönlendirme söz konusu olamayacağına göre, ancak kendi ekibine, kendi Teftiş Kuruluna talimat veriyor soruşturulması için. Daha sonra birtakım araştırmalar yapıyorlar. Firmanın kapandığı ve saire resmî kanaldan, elçilik kanalıyla, nisan ayında dosyaların orijinalleri -elbette böyle bir soruş-turma için mutlaka, bu dosyaların gayriresmî belgeleri elimizde var ama orijinal kanaldan, resmî kanaldan gelmesi gerekir belge niteliğini, delil niteliğini taşıyabilmesi için- o belgeler isteniyor ve hâlen soruşturma devam ediyor değerli arkadaşlar.

Firmalardan bir tanesiyle ilgili gereken her şey yapılmış, yargı karar vermiş ve Bakanlığımız da Hükûmetimiz de o konuda bir soruşturma başlatmış.

27

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki