Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı
98. Birleşim 29 Nisan 2010 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 40 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
sorulamıyor, denetlenemiyor. Her şey "gizlilik" adı altında yürütülüyor. Bu, kamu idaresi açısından da geçerli, asker başta olmak üzere, güvenlik bürokrasisi açısından da aynen böyledir.

Askerin harcamaları denetlenemez. Neden? Gizlilik olduğu için. Görüşülmekte olan Sayıştay Kanunu'na itirazların nedeni budur. Bu denetime karşı bir itirazdır. Kapalı sistemin, mevcut statükonun sürmesi istenilmektedir. Hükûmetler de kendi iktidarlarını sağlamlaştırabilmek için bu bürokratik oligarşiyle uzlaşmakta, rant pastasını birlikte paylaşmaktadırlar. Yüce Divan yargılamalarına bakıldığında, mahkûm edilen bir yolsuzluk dosyasının bulunmaması dikkat çekicidir. Dolayısıyla yolsuzluk olayları karşısında etkili bir yargı mekanizması işletilememektedir.

Diğer yandan, yolsuzlukla mücadele yasası hâlen Mecliste beklemektedir. Başbakanlık Teftiş Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu gibi kurullar da işlevini yerine getirememektedir. Amiyane tabirle, kim kimi denetleyecek? Denetleyen devlet, denetlenen yine devlet. Böyle bir mekanizma karşısında yolsuzlukların önlenmesi, üzerine gidilmesi, yargı önüne getirilmesi olanaklı değildir.

Türkiye'nin yolsuzluk karnesi Avrupa Birliğinin yıllık ilerleme raporlarına da sürekli eleştiri konusu olarak güncelliğini korumaktadır. 2009 İlerleme Raporu'nda yolsuzlukla mücadele konusunda bir ilerleme kaydedilemediği, Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele stratejisi oluşturamadığı eleştirisi yer almaktadır. 2009 İlerleme Raporu'ndaki şu belirleme önemlidir: "Mal beyanlarının kontrol edilememesi ve doğrulanamaması Parlamento ve Hükûmette dürüstlük ilkesinin korunması açısından zayıf nokta teşkil etmeyi sürdürmektedir." Yine, siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanı konusunda şeffaflığı artırmaya yönelik herhangi bir yasal düzenlemenin henüz kabul edilmemesi, seçim kampanyalarının finansmanının denetlenmesinden sorumlu herhangi bir kamu kuruluşunun bulunmaması siyaset kurumunun, siyasi iktidarın, yolsuzluklar konusunda işi ağırdan alan, ayak sürüyen yaklaşımı ve tavrını açıkça ortaya koymaktadır. Bütün bunlar da göstermektedir ki hem bu alandaki yasal çerçeve eksiktir hem de yolsuzlukları önleme konusunda bir irade, cesaret ve kararlılık yoktur. En son Deniz Feneri olayında iktidarın işi ağırdan alan yaklaşımını bütün kamuoyu yakından izledi. Dolayısıyla bu gevşek yaklaşım bir hastalık hâline gelen yolsuzluk olaylarına kapı aralamakta, âdeta cesaretlendirmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle iktidar partisi tarafından uygulanan kayırmacılık giderek sistemli hâle gelmektedir. Yedi yılı aşkın bir süredir kesintisiz devam eden AKP Hükûmetinin rant yaratma ve çıkar dağıtma fonksiyonu 1990'ların kısa ömürlü Koalisyon Hükûmetine nazaran daha sistemli bir biçimde sürmektedir. Bu ayrımcılık ve kayırmacılık sadece toplum ve yandaş sermaye açısından değil siyasi partilere yapılan hazine yardımlarında da ortaya çıkmaktadır. Halktan alınan vergilerle toplanan gelirlerin sadece MHP, CHP ve AKP'nin lehine kullanılması ve milyonlarca insanın bu kamu faaliyetinden elde edecekleri faydanın sadece belli siyasal görüşlere aktarılması yolsuzluğun bir başka türü değil midir? Kendi belediyelerini kayırmak, iktidar olmanın olanaklarını sadece kendi siyasal çıkarları için kullanmak tam bir yolsuzluk örneği değil midir? Yolsuzluk yapan belediye başkanları kamuoyu baskısı sonucu sadece görevden el çektirilirken demokratik siyaset yapan belediye başkanlarının ellerine kelepçe vurulması, tutuklanması neyin tablosudur? Bu da siyasal bir yolsuzluk değil midir? Bu bile tek başına bu ülkede yolsuzluk yapanların nasıl korunduğu ve kollandığının açık bir kanıtıdır.

Yerel yönetimlerde son aylarda ortaya çıkan ve bir kısmı yargıya intikal eden yolsuzluk suçlamalarının parti ayrımlarını aştığını dikkate alarak bugün rakip siyasal partilerin yolsuzluk ekonomisini teşhir etmelerini riyakârlık olarak tanımlamak da mümkündür. 2001'den beri, bir kısmı DSP-MHP-ANAP koalisyonunda olmak üzere, üzerinde üst üste en fazla değişiklik yapılan Kamu İhale Yasası olması ve yapılan değişikliklerin Yasa'nın kapsamını her defasında daha da daraltması, kayırmacılık dinamiğinin atardamarının nerede olduğunu açıkça göstermektedir. Bunlar arasında en anlamlısı İstanbul Belediye Meclisinin imar düzenlemeleriyle ilgili kararıdır. Silivri'deki arsasına imar tadilatı yoluyla büyük rant sağladığı ortaya çıkan AKP'li Şaban Dişli'nin "Karar geçerken evet oyu veren CHP'lilere ben mi baskı yaptım?" demesi, böylece dört yıl zarfında İstanbul Belediyesinin 4 binden fazla imar tadilatı yaptığı ve muhalefet partisi temsilcilerinin de desteğiyle milyarlarca liralık servet yaratıldığının ortaya çıkması manidardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve seçim meydanlarında sergilenen hırçın ve saldırgan üslubun yerine, belediyelerin ihale ve imar komisyonlarında iktidar ve muhalefet partileri arasında yaşanan şaşırtıcı uyum ve iş birliğinin temelinde rant ilişkilerinin yatması oldukça dikkat çekicidir. Böylece konu rant ilişkileri olduğunda iktidar ve muhalefetin yerelde nasıl ittifak kurduğu ortaya çıkmış oluyor.

25

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki