Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
21. Dönem 2. Yasama Yılı
20. Birleşim 16 Kasım 1999 Salı

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 51 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla. 6.10.1999

Ahmet Sünnetçioğlu

Bursa

1. Tuğgeneral Yalçın Işımer'in "Ankara Vadisi Uyanış Muhterem Locası" adındaki mason locasının kayıtlı üyesi olduğu doğru mudur?

2. Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmetler yasasına ve yönetmeliğine göre bu tür kuruluşlara üye olunması yasak değil midir?

3. Türk Silahlı Kuvvetlerinde böyle sivil oda ve derneklere üye olmak bir üst makamdan izne tabi değil midir? İzne tabi ise böyle bir izin verilmiş midir?

4. İzin verilmeden üye olunmuş ise herhangi bir işlem düşünüyor musunuz?

T. C.

Millî Savunma Bakanlığı 15.11.1999

KAN. KAR. :1999/7036-GK

Konu :Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :a) TBMMBaşkanlığının 18.10.1999 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/633-2059/5524 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 22.10.1999 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-77-2/5197 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu tarafından sayın Başbakana tevcih edilen ve ilgi (a) üzerine ilgi (b) ekinde gönderilerek Millî Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılması tensip edilen, "Bir Tuğgeneralin Mason Locasında üye olup olmadığına ilişkin" 7/633 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te gönderilmiştir.

Arz ederim.

Sabahattin Çakmakoğlu

Millî Savunma Bakanı

Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu Tarafından Verilen 7/633 Sayılı

Yazılı Soru Önergesi Cevabı

Gülhane Askerî Tıp Akademisinin 27 Eylül 1999 tarihinde icra edilen 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılı açılış töreni sırasında, Prof. Diş. Tbp. Tuğg. Yalçın Işımer'in "Atatürk'üm ve Türkçem" konulu açılış dersine ilişkin olarak yapılan incelemede;

1. Tuğg. Işımer'in 1978 yılında "Ankara Vadisi Uyanış Muhterem Locası" adındaki derneğe üye olduğu, ancak kısa bir süre sonra istifa ederek ayrıldığına ve üyeliğinin sona erdiğine dair belgeyi Genelkurmay Başkanlığına ibraz ettiği anlaşılmıştır.

2. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının üye olmasına izin verilen dernekler arasında anılan derneğin adı bulunmamaktadır.

3. 1978 yılında bu derneğe üye olması konusunda kendisine izin verildiğine dair bir kayda rastlanmamıştır.

4. Dernekten ayrılınmış olması ve üye olunan tarih dikkate alındığında yürürlükteki mevzuat gereği bu safhada Tuğg. Yalçın Işımer hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı Genelkurmay Başkanlığınca bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Sabahattin Çakmakoğlu

Millî Savunma Bakanı

3.-Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Uşak İli Ulubey İlçesinde Ziraî Donatım Kurumuna ait tesislerde alım merkezi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/658)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 8.10.1999

Ahmet Derin

Kütahya

1. Uşak Ulubey İlçesi tahıl ambarı olmasına rağmen niçin alım merkezi kurulmamıştır?

2. Ziraî Donatım Kurumuna ait tesislerde alım merkezi kurmayı düşünüyor musunuz?

41

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki