Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Geçmiş Dönem Meclis Araştırması Komisyonları Sonuç Formu
Görüntülenen Kayıt Aralığı : 121 - 137
Toplam Kayıt Sayısı : 137
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Önergenin Özeti
19. Dönem
19 / 1 10 / 1 Öğretmenlerin İçinde Bulundukları Sıkıntıların Çarelerini ve Bu Meslek Mensuplarını Toplumda Layık Oldukları Statüye Kavuşturmak İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
19 / 1 10 / 2 Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
19 / 1 10 / 3 Ülkemizdeki Özürlülerin Problemleri ile Bu Konuda Alınacak Tedbirleri ve Uygulamaya Konulacak Yeni Politikaları Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
19 / 1 10 / 4 Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda, Geçen Sekiz Yıllık Dönemde Yapıldığı İddia Edilen Suiistimalleri Ortaya Çıkarmak ve Bundan Sonra Yapılmasını Önlemek İçin Gerekli Tedbirleri Almak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
19 / 1 10 / 5, 8 1990 Yılına Kadar Hayali İhracat Yoluyla Hangi Firmaların Ne Kadar Haksız Kazanç Sağladıkları, Bu Suretle Yapılan Ödemelerin Usulüne Uygun Olarak Geri İstenip İstenmediğini ve Geri İstenilen Paralardan Ne Kadarının Tahsil Edilebildiğini Tespit Etmek; İhracatın Dünkü ve Bugünkü Yapısı ile Sorunlarını ve Hayali İhracat İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
18. Dönem
18 / 3 10 / 56 Horzum Olayı ve Türkiye Emlak Bankası Eski Genel Müdürü ile İlgili İddiaların Gerçeklik Derecesini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşülmedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
18 / 3 10 / 64 Tıp Fakültelerinden Mezun Olan Öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları İddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Nedenlerini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
18 / 3 10 / 72 25 Mart 1984 Tarihinden Bugüne Kadar Belediyelerde ve İl Genel Mec-lislerinde Yapıldığı İddia Edilen Kanunsuz, Usulsüz ve Yolsuz Eylem ve Uygulamaları Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
18 / 2 10 / 36 Pamuk Üreticilerinin Sorunları, Avrupa Topluluğuna Yapılan Tekstil İhracatının Kısıtlanması ve Dokuma Sektöründeki Yatırımlar ile İzlenen Politikalar Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
18 / 2 10 / 37 Belediyelerce Yapılan İmar Planı Düzenleme Çalışmalarının İmar Kanununa Aykırı Olduğu İddiasını ve Vatandaşların Bu Uygulamalardan Kaynaklanan Mağduriyetlerini Önlemek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
18 / 2 10 / 38 Para ve Kredi Kurulunun 88/1 Sayılı Tebliğinin 43 üncü Sırasındaki Mamuller İçin Yapılacak Ödemelerin Yüksek Tutulmasının Nedenlerini ve Söz Konusu Tebliğden Kimlerin Yararlandığını Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
18 / 2 10 / 42 Konut Sorunu Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
18 / 1 10 / 15 Ülkemizin Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak ve Mevcut Çevre Sorunlarını Gidermek İçin Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek ve Bir Çevre Politikası Oluşturmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşülmedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
11. Dönem
11 / 1 10 / 1 Kromit Limitet Şirketi ile Bu Şirketin Kurucusuna Ziraat Bankası Tarafından Verilen Kredi Dolayısıyla Açılan Meclis Tahkikatı (Bu tahkikatın yürütülmesi görevi, Adliye Encümenine verilmiştir.)
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
11 / 1 10 / 2 C. H. Partisinin Yıkıcı, Gayrimeşru ve Kanun Dışı Faaliyetlerinin Memleket Sathında Cereyan Tarzı ve Bunların Mahiyetinin Nelerden İbaret Olduğunu Tahkik, Tespit ve Memleketin Her Tarafında Yaygın Bir Halde Görülen Kanun Dışı Siyasi Faaliyetlerin Muhtelif Sebeplerine İntikal Etmek, Matbuat Meselesi ile Adli ve İdari Mevzuatın Ne Suretle Tatbik Edilmekte Olduğunu Tetkik Eylemek Üzere Kurulan Meclis Tahkikatı Komisyonu
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
10. Dönem
10 / 1 10 / 1 Van Vilayetinin Özalp Kazasından 32 Vatandaşın Bilâmuhakeme Öldürülmesi Hâdisesinde Dahli Olanların Suç Derecelerini Tespit Etmek ve Bu Suçların Mahiyetine Göre Zamanaşımı Olup Olmadığını Anlamak İçin Açılan Meclis tahkikatı (Bu tahkikatın yürütülmesi görevi, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene verilmiştir.)
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
9. Dönem
9 / 1 10 / 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bağlanıkları ile Millî Saraylar, Kasırlar ve Köşklerdeki Eşya Hakkında Açılan Meclis Tahkikatı (Bu tahkikatın yürütülmesi görevi, Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonuna verilmiştir.)
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
1 2 3 4 5 6 7
Sorgu Ekranına Git

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki