Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Geçmiş Dönem Meclis Araştırması Komisyonları Sonuç Formu
Görüntülenen Kayıt Aralığı : 101 - 120
Toplam Kayıt Sayısı : 137
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Önergenin Özeti
20. Dönem
20 / 1 10 / 1,14 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
19. Dönem
19 / 5 10 / 246 Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenleri ile Sorumlularını ve Mevcut Eski Eserlerin Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Komisyon üye seçimi aşamasında Diğer Bilgiler...
19 / 4 10 / 189, 238 Van Gölü'nün Su Seviyesinde Meydana Gelen Yükselmenin Nedenini ve Yükselme Sonucu Vatandaşların Uğradığı Kayıpları Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
19 / 4 10 / 212 Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1983 Yılı Kasım Ayından Bu Yana Gerçekleştirilen İhalelerle İlgili Olarak İleri Sürülen İddiaları Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşülmedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
19 / 4 10 / 218, 219 Bosna-Hersek'te Son Günlerde Yoğunlaşan Sırp Saldırıları ve Katliamları Konusunda Araştırmalar Yaparak Millî Siyasetimizin Uygulanmasında İcra Makamlarına Destek Sağlamak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
19 / 3 10 / 123, 132 İSKİ Yolsuzluğunda Yaşanan ve Genel Müdür Dışında Kalan İdarî ve Siyasî Bütün Boyut ve Parasal İlişkileri İstanbul Belediyeleri ile İlgili Yolsuzluk, Partizanlık ve Savurganlık Yapıldığı İddialarını Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
19 / 3 10 / 169 Esnaf ve Sanatkârların Sorunlarını ve Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşülmedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
19 / 3 10 / 198 1983 Yılı Başından İtibaren Kurulmuş ve TBMM'de Temsil Edilmiş Tüm Siyasî Partilerin Genel Başkanlarının Kendilerine, Eşlerine, Çocuklarına ve Kardeşlerine Ait Bulunan Taşınmaz Malları, Para, Hisse Senetleri ve Tahvilleri İle Altın, Mücevher ve Diğer Taşınır Malları, Hakları, Alacakları ve Gelirleri İle Diğer Tüm Mal Varlıklarının Kaynaklarını, Borçlarını ve Sebeplerini ve Bu Siyasî Partilerin Bütün Mal Varlıkları İle Taşınmazların İktisap Şekilleri ve Yurtiçinde ve Yurtdışında, Gerek Kendi Partileri İçin, Gerekse Sair Amaçlarla Topladıkları Her Türlü Aynî ve Nakdî Yardımları Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
19 / 3 10 / 31, 98, 128 Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Nedenlerinin, Alınması Gerekli Tedbirlerin ve Uygulanacak Politikaların Tespiti Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşülmedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
19 / 3 10 / 53, 57, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 149, 158 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Meydana Gelen Olayları Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşülmedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
19 / 2 10 / 10 Ülkemizde Görülen Sığır Vebası Hastalığının Yaygınlaşma Sebeplerini Tespit Etmek Ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün İdari Yapısını ve Bu Husustaki Çalışmalarım İncelemek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
19 / 2 10 / 107, 108, 109, 111, 114 2 Temmuz 1993 Günü Sivas'ta Meydana Gelen Olayların Sebep ve Sorumluları ile Olayların Oluş Şeklinin Ortaya Çıkarılması ve Maddi Zararların Tespiti Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
19 / 2 10 / 11 Ülkemizde Star-1 Adı Altında Televizyon Yayını Yapmakta Olan Magıc-Box İnternational Şirketi ile İlgili İddiaları Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
19 / 2 10 / 116 Güneydoğu'da Uzun Süreden Beri Cereyan Eden Olayları Yerinde İncelemek ve Alınması Gerekli Tedbîrleri Türkiye Büyük Millet Meclisine ve İlgili Mercilere İletmek ve Memleketimizin Birlik ve Beraberliğinin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak Üzere Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
19 / 2 10 / 12 İstanbul İlinin Sorunlarını Tespit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen İçerisinde Yasamasını Temin Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
19 / 2 10 / 21, 47 Yurtdışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurttaşlarımızın Karşılaştıkları İdari, Mali, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sorunlarını Tespit Etmek ve Gerekli Önlemleri Almak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşülmedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
19 / 2 10 / 38, 43, 44, 46 Maden Ocaklarında ve Enerji Üretim Alanlarında Meydana Gelen Can Kaybını Önlemek, Ocakların Verimli ve Güvenli Çalışmalarını Sağlamak, Olayların Nedenleriyle İş Güvenliği Konularını Araştırmak ve Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporunu Vermedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
19 / 2 10 / 77, 78, 82, 84 Çernobil Faciasının Türkiye'deki Etkilerini Araştırmak, Faciayla İlgili Gerçekleri ve Sorumlularını Ortaya Çıkarmak, Zararların Tespiti ve Giderilmesi İçin Alınacak Önlemleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
19 / 2 10 / 90 Ülkemizin Çeşitli Yörelerinde İslenmiş Faili Meçhul Siyasal Cinayetler Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşülmedi (Hükümsüz) Diğer Bilgiler...
19 / 1 10 / 6 Ülkemizin Halen Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunlarının Sebep ve Sonuçlan ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rapor Durumu : Raporu Görüşüldü Diğer Bilgiler...
1 2 3 4 5 6 7
Sorgu Ekranına Git

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki