Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :8 TOPLANTI : 3
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
CİLT : 13
Birinci Birleşim
1.11.1948 Pazartesi
........

Meclis Başkanı seçimi

 

BAŞKAN—Şimdi Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimine geçiyoruz.

Arkadaşlarımız lûtfen adları okundukça, görüşme kürsüsünün solundan çıkarak oylarını verdikten sonra sağdan insinler.

Şimdi tasnif heyetini ayırıyoruz:

Reşit Turgut (Kayseri), Muhittin Baha Pars (Bursa), Salih Avgın (Kayseri).

Şimdi, başlanacak seçim çevresinin adını çekiyoruz: İçel

İçel seçim çevresinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı).

BAŞKAN— Oy vermiyen arkadaşımız var mı efendim?

Oy toplama muamelesi bitmiştir.

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan seçimin tutanağı gelmiştir. Okutuyorum:

 

Yüksek Başkanlığa

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan seçime (308) zat katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı zatlar karşılarında gösterilen oyları almışlardır.

Arz olunur.

..................
 

Şükrü Saracoğlu 303

Celâl Bayar 1

Feridun Fikri Düşünsel 1

Boş 3

Toplam 308

 

BAŞKAN— Bu suretle, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılmış olan seçimde, yeter sayı vardır. Muamele tamamdır. İzmir Milletvekili Şükrü Saracoğlu 303 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiştir. (Alkışlar). Arkadaşımızı tebrik eder kendilerine muvaffakiyet dilerim.

(Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen İzmir Milletvekili Şükrü Saracoğlu alkışlar arasında kürsüye geldi).

BAŞKAN— Arkadaşlar; beni Büyük Millet Meclisimize bir yıl için Başkan seçtiniz. Gösterdiğiniz bu büyük teveccühe lâyık olmaya çalışacağım. Hemen söylemeliyim ki; beni bu yüksek makama kadar, arkadaşlarımın sevgileri canlandırıyor. Bu sevgilerin yaratacağı yardımlardır ki bende yeni işler başarmak kanaatini yaşatıyor ve böylece Türk Milletinin ve Türk Devletinin temeli ve sahibi olan Büyük Meclisin yeni işlerinde de el birliği ile çalışarak verimli ve hayırlı neticeler elde edeceğimize inanıyorum.

Arkadaşlar; yeni vazifeme başlarken hakkın ve adaletin yolcusu, hürriyet ve inkılâbın bekçisi olan Büyük Meclisimizin huzurunda saygı ile eğilir ve hepinizi candan ve yürekten selâmlarım. (Alkışlar).

..........

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.