Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :8 TOPLANTI:O.
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
CİLT : 1
Birinci Birleşim
5.8.1946 Pazartesi
................

Meclis Başkanı seçimi

 

BAŞKAN— Şimdi Meclis Başkanı seçimine başlıyacağız. Sıra ile sağ taraftan kürsüye gelip oylarınızı sepete atarsınız.

Efendim; oyları ayıracak üç kişinin adını çekiyorum:

Kâmil Coşkunoğlu (Manisa), Kemal Özçoban (Afyon Karahisar), Gl. Kâzım Özalp (Balıkesir) .

Bu üç kişi oyları ayıracaktır.

(Adçekme suretiyle Konya seçim çevresinden başlanarak oylar toplandı)

 

BAŞKAN— Seçim için oy vermiyenler varsa lûtfen oylarını versinler. Oy toplama muamelesi bitmiştir, oylar tasnif edilecektir.

Başkanlık için yapılan seçim neticesinde İstanbul Milletvekili General Kâzım Karabekir 379 oy... (Soldan C.H.P.Milletvekilleri tarafından alkışlar).

Sinob Milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk 58 oy... (Sağdan D.P. Milletvekilleri tarafından alkışlar) almışlardır.

Binaenaleyh, yerimi General Kâzım Karabekir’e bırakıyorum.

(Soldan C.H.P. Milletvekilleri tarafından sürekli alkışlar ve bravo sesleri arasında General Kâzım Karabekir Başkanlık makamına geldiler):

Sayın arkadaşlarım,

Bana karşı gösterdiğiniz sevgi ve güvene bütün ruhumla teşekkür ederim.

Başkanlık görevini tam bir tarafsızlıkla ve İçtüzüğümüze uygun olarak göreceğimi arzederken; sizlerin kıymetli yardımlarınızı Başkanlıktan esirgememenizi rica ederim.

Herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek varlığını bütün cihana göstereceğimizden eminim. (Soldan C.H.P. Milletvekilleri tarafından bravo sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar).

Aziz vatanımıza, sevgili milletimize mutluluk ve esenlik dilerken büyük huzurunuzda saygı ile eğilirim. (Soldan, C.H.P. Milletvekilleri tarafından; bravo sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar)

...................

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.