Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DEVRE :5 İÇTİMA :1
T.B.M.M.
ZABIT CERİDESİ
CİLD : 1
Birinci İnikad
1.3.1935 Cuma
 
..............

Meclis başkanı intihabı.
 

BAŞKAN—And bitmiştir. Başkan intihabı yapılacaktır. İsimleri okunanlar reylerini versinler.

(İsimler okunmuş ve reyler verilmiştir.)

BAŞKAN—Reylerini vermiyenler versinler.

Rey toplama muamelesi bitmiştir.

Reylerin tasnifi için kura ile üç kişi ayıracağız. İsimleri okuyoruz :

HALİL MENTEŞE (İzmir)

SALÂH CİMCOZ (İstanbul)

EMİN SAZAK (Eskişehir)

 

BAŞKAN—Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Renda 377 reyle reisliğe seçilmiştir.

(Mustafa Abdülhalik Renda sürekli alkışlar arasında başkanlık kürsüsüne çıktı.)

 

MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA (Çankırı )—Sayın arkadaşlar; beni başkanlığa seçmek suretile gösterdiğiniz yüksek itimattan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu vazifeyi yaparken çok kıymetli yardımlarınızı benden esirgememenizi bilhassa dilerim. (Alkışlar)
 

................. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.