Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

Dönem: 22    Cilt: 1    Yasama Yılı: 1

TBMM
TUTANAK DERGİSİ

2 nci Birleşim
19.11.2002    Salı


BİRİNCİ OTURUM


       
   BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan birinci tur oylamaya 546 üye katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar, karşılarında gösterilen oyları almışlardır.

Saygıyla arz olunur.

                         Üye                                                   Üye                                                   Üye

                   Recep Özel                                      Halide İncekara                                  Mehmet Sevigen

                       Isparta                                              İstanbul                                             İstanbul

 

                         Üye                                                   Üye                                                     

              Sabahattin Cevheri                                Mahmut Kaplan

                     Şanlıurfa                                            Şanlıurfa


Bülent Arınç            :           369

Önder Sav                :           173

Boş                         :           3

Geçirsiz                   :           1

Toplam                    :           546


BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Manisa Milletvekili Sayın Bülent Arınç birinci oylamada Anayasanın istediği çoğunluğu sağlamış ve 369 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiş bulunmaktadır. Kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim. (Alkışlar)

Sayın Başkan teşekkür için söz İstemişlerdir.

Buyurun efendim. (Alkışlar)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI BÜLENT ARINÇ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli misafirler, aziz milletimiz; sizlerin şahsında Türkiye’yi en derin saygılarımla selamlıyorum.

Egemenlik hakkını elinde tutan ve bu en temel hakkın hakkaniyetle kullanılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin her bir üyesine vekâlet veren milletimizi minnetle, saygıyla, şükranla selamlıyorum.

Meclisimizin Geçici Başkanı Sayın Şükrü Elekdağ’a ve Divan Heyetine özellikle teşekkür ediyorum.

23 Nisan 1920’den bugüne Meclis başkanlığımızı yapmış başta Büyük Atatürk olmak üzere, tüm Meclis başkanlarımızın ölenlerine rahmet, hayatta olanlarına sağlık ve mutluluklar diliyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlığı gibi şerefli bir mevkie beni layık gören Meclisimizin bütün milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum. Beni layık gördüğünüz bu mekânın önemi, Türkiye’nin derin hatıralarına yaslanan ve hiç unutulmaması gereken bir şerefi temsil etmesidir. Özellikle, destansı millî mücadelemiz bu kürsüden yönetilmiş, bu Meclisten idare edilmiştir. Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz bu Meclis, ateş ve barut dumanlarının, top ve gülle seslerinin arasında, bozkırın ortasında milletimizi yeniden var eden büyük iradenin anıtlaşmış halidir. Bu büyük anıtın temeline ilk harcı koyan ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ilk Meclisimizin fedakâr milletvekillerine minnetlerimizi ve şükranlarımızı hassaten ifade ediyorum.

Bu makam, millet iradesine yaslanan, milletin kendi yönetimi olan demokrasimizin en önemli sembolüdür.

Bana gösterilen bu itimada ve bu şerefe, yine milletimiz adına layık olmak için elimden gelen çabayı esirgemeyeceğim. Bu büyük makamın gerektirdiği büyük sorumluluğu tam bir tarafsızlıkla ifa edeceğimin bilinmesini isterim. Anayasamızın, İçtüzüğümüzün ve hukuk kurallarının sıkı sıkıya uygulanması konusunda en büyük hassasiyeti göstereceğim. Anayasamızda ifadesini bulan cumhuriyetimizin temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olma noktasında, elbette, elimden geleni yapacağım. Bu şerefi bana bahşeden milletimizin hukukunu korumak için, bu yüce makamda şahsıma gösterilen itimada sonuna kadar layık olmaya çalışacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin itibarı milletimizin itibarını temsil ediyor. Cumhuriyetimizin demokrasiyle ve devletimizin hukuk temelleri üzerinde gelişmesi, Büyük Millet Meclisinin toplumun hukukunu titizlikle korumasına bağlıdır. Bu Meclisin itibarı milletimizin itibarıdır. Zira, bu Meclis, milletimizin yegâne istinatgâhıdır, devletimizin ve demokrasimizin teminatıdır.

Bu şerefli mevkie seçilmiş olan değerli milletvekilleri, çok kıymetli arkadaşlarım; şahsıma gösterdiğiniz teveccühün zirvesine beni ulaştırarak, bu yüce makama tensip buyurmanızın bahtiyarlığını ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Bizi buraya anamızın ak sütü gibi helal oylarıyla seçip gönderen milletimize hizmet borcumuz vardır. Aziz milletimizin hassasiyetlerine, ortak değerlerine, taleplerine çare bulduğumuz oranda borcumuzu da ödemiş olacağız; bu kürsüde en büyük hedefim bu olacaktır.

Artık, partimizin değil bütün Meclisin, dolayısıyla, bütün milletimizin temsilcisi olmam lazım geldiğini, bunun gereğinin ifası için bütün gayretimi kullanacağımı bilmenizi ve bana güvenmenizi temin ederim. Benim de sizlerden ricam, Meclisin itibarını millet adına korumanız ve ülkemize hizmet etmekte hızlı ve aceleci olmanızdır.

Değerli arkadaşlarım, Parlamentomuzda bulunan bütün milletvekillerimize, iki siyasî grubumuzun başta genel başkanlarına ve milletvekillerine, şahsıma gösterdikleri bu teveccühten ve Parlamentoda Meclis Başkanlığı seçiminin zevkli bir yarış haline gelmesini temin etmelerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum.

Yeni yasama yılında, Meclisimizin milletimizin ihtiyaç duyduğu kanunları ertelemeden çıkararak, demokratik gelişme ve barışa katkılarınızı artırarak sürdürmenizi rica eder, hepinize tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunar, sağlık ve mutluluklar dilerim. (AK Parti sıralarından ayakta alkışlar; CHP sıralarından alkışlar)
.....

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.