Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :19 CİLT : 39 YASAMA YILI :3
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
2 nci Birleşim
14.9.1993 Salı

...............

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

 

BAŞKAN— Sayın üyeler, gündemimize göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapacağız.

Başkanlık için aday gösterme önergeleri vardır; okutuyorum:
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Eskişehir Milletvekili Sayın Hüsamettin Cindoruk aday gösterilmiştir.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

...........

İkinci önergeyi okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

19 uncu Dönem 2 nci Devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan’ı aday olarak arz ve teklif ederiz.

............
 

BAŞKAN— Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Karaman Milletvekili Sayın Osman Sevimli’yi aday gösteriyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

...........

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan birinci tur oylamaya 419 üye katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlardır.

Saygıyla arz olunur.

.............

Hüsamettin Cindoruk 301 (DYP sıralarından alkışlar)

Şevket Kazan 45 (RP sıralarından alkışlar)

Osman Sevimli 17 (MHP sıralarından alkışlar)

Boş 50

İptal 6

Toplam 419

 

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Eskişehir Milletvekili Sayın Hüsamettin Cindoruk, birinci tur oylamada Anayasanın istediği üçte iki çoğunluğu sağlamış ve 301 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiş bulunmaktadır. (Alkışlar)

Kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim. (Alkışlar)
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un Başkan seçilmesi dolayısıyla yaptığı teşekkür konuşması
 

BAŞKAN— Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir.

Buyurun efendim.
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI HÜSAMETTİN CİNDORUK (Eskişehir)— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şükranlarımı sunuyorum. Bu sonuç, aynı zamanda bir güvenoyudur. Bunun bilincindeyim, değerini biliyorum.

Birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum.

Sağolun. (Alkışlar)

.............

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.