Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :19 CİLT : 1 YASAMA YILI : 1
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
3 üncü Birleşim
16.11.1991 Cumartesi
...............
 

TBMM Başkanı seçimi

 
BAŞKAN— Gündemimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi yapılacaktır.

Başkanlık için aday gösterme önergeleri vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanlık Divanına

Biz aşağıda imzaları olan milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için,Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler’i aday gösteriyoruz.

Gereğini saygı ile arz ederiz.

.............
 

BAŞKAN— Diğer önergeyi okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanlığına

19 uncu Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk’u teklif ediyoruz.

Saygılarımızla.

..............
 

BAŞKAN— Diğer önergeyi okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan’ı TBMM Başkanlığına aday gösteriyoruz.

Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz.

.............

 

BAŞKAN— Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir; okutuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan üçüncü tur oylamaya 413 üye katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlardır.

Saygıyla arz olunur.

.............

Hüsamettin Cindoruk (Eskişehir) 286 (DYP ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından alkışlar)

Şevket Kazan (Kocaeli) 55

Vehbi Dinçerler 7

Boş 65

Toplam 413

 

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Eskişehir Milletvekili Sayın Hüsamettin Cindoruk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmesinin,Türkiye’miz için, memleketimiz için , Türkiye Büyük Millet Meclisi için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum; kendisine başarılar diliyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)

 

TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un, Başkan seçilmesi dolayısıyla konuşması

 

BAŞKAN — Sayın Başkan teşekkür etmek için söz istemiştir; kendisine söz veriyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI HÜSAMETTİN CİNDORUK (Eskişehir)— Saygıdeğer Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; yüklediğiniz görev ve sorumluluk, bana onur bağışlamıştır. Güveninizin boşa çıkmayacağını söyleyebilirim.

Millet Meclisimiz, Kurtuluş Savaşını yönetmiş, bu bağımsız cumhuriyetimizi kurmuştur; gazidir, kahramandır; demokrasiyi yeşertmiştir, demokrattır; darbelerle kapatılmıştır, yaralıdır; ne var ki, 71 yıldır ayaktadır, millet ümididir, dayanıklıdır.

Şimdi, kalıcı demokrasiyi ve sürekli millî egemenliği, iç barışı, toplumsal uzlaşmayı sağlama günü gelmiştir. 19 uncu Dönem, gerçek demokrasinin Meclisi olacaktır. (DYP ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)

Saygıdeğer milletvekilleri, bir Meclis Başkanı için, demokrasi, millîmisak, cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinde tarafsız olmak mümkün değildir. Başkanlık görevini ise, gerçek demokrasinin keyfini ve hoşgörüsünü birlikte yaşayacağımız ölçülerde, tarafsızca yürüteceğim.

Meclisimizde sadece çatışma ve tartışmaların değil, sıradağlar gibi sürüp gidecek toplumsal uzlaşmaların gerçekleşeceğine inanıyorum. (Alkışlar)

Bu toplantıları bugüne dek kendisine pek yaraşır biçimde yürüten Sayın Geçici Başkan Septioğlu’na, Geçici Divan üyelerine, bana oy veren-oy vermeyen bütün üyelere teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum.

Allah yardımcımız olsun. («Bravo» sesleri, alkışlar)

..............

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.