ALİ FUAT CEBESOY

Ali Fuat Cebesoy 10 Eylül 1883'te İstanbul'da doğdu. İki kuşak asker olan bir ailenin çocuğudur. Saint Joseph okulunu bitirdikten sonra Harp Okuluna geçti ve Harp Akademisini de 1905'te bitirerek kurmay subay olarak orduya katıldı. Balkanlarda çete ve eşkıya izledi. Balkan savaşlarında Yanya savunmasında üstün başarılar kazandı. Birinci Dünya savaşında özellikle Sina, Filistin ve Doğu cephelerinde çarpıştı. Gösterdiği üstün başarılar sonucu 1917'de generalliğe yükseltildi. Kurtuluş Savaşının başında Ankara'daki XX. Kolordu Komutanı olarak Atatürk'ü hemen desteklemiş, büyük mücadelenin bütün evrelerinde Önder'in yanında yer almıştır. Batı Cephesindeki Kuvay-ı Milliye'yi örgütlemiş ve önemli başarılar kazanmıştır. Birinci TBMM'ne katılmış ve bir süre Batı Cephesi komutanlığında bulunduktan sonra Moskova Büyükelçiliğine atanmıştır. TBMM'ni tanıyan ilk büyük devlet olan Sovyetler Birliği ile ilişkilerin kurulmasında büyük çaba harcadı. Büyük Zaferden sonra bir süre 2. Ordu komutanlığına getirildi. İkinci TBMM'ne Konya Milletvekili seçildi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucularındandır. Fırka kapatıldıktan sonra gene Atatürk'ün yakın çevresine girmiştir. 1939-1943 yılları arasında bayındırlık, 1943-1946 arasında da ulaştırma bakanlığı yapmıştır. Kazım Karabekir'in vefatı üzerine 30 Ocak 1948'de TBMM başkanlığına seçildi. 1 Kasım'a kadar bu görevde kaldı. Ali Fuat Cebesoy 1950'de Eskişehir, 1957'den 1960'a kadar İstanbul Milletvekilliği yaptı. 1968'de İstanbul'da vefat etti. Cebesoy, Atatürk'ün Harp Okulunda sınıf arkadaşı idi. Arkadaşlıkları hiç sarsılmadan sürdü. Onunla ilgili anılarını ve diğer siyasi anılarını yayınlamıştır.