KAZIM ÖZALP


Kâzım Özalp Köprülü'de (Yugoslavya) 1880 yılında doğdu. Askerlik mesleğine girdi ve 1905'de Kurmay subayı olarak ordu saflarına katıldı. Çeşitli askeri görevlerde bulundu. Balkan çetecileriyle çarpıştı. 31 Mart ayaklanmasını (13 Nisan 1909) bastıran Hareket Ordusunda çalıştı. 1911 yılına kadar Balkanlarda çetecilerle uğraşmayı sürdürdü. Balkan savaşlarının hemen bütün cephelerinde çarpıştı. Birinci Dünya Savaşında sürekli olarak Doğu Anadolu'da bulundu ve büyük başarılar kazandı.1917'de Kafkas Tümenleri komutanlığına getirildi. Trabzon ile Batum'u Ruslardan geri aldı. Yunanlıların İzmir'i işgalleri sırasında izinli olarak orada bulunuyordu, İşgal üzerine gizlice Balıkesir'e giderek 61. Tümen komutanlığını üzerine aldı. Kurtuluş savaşını başlatan ilk askerlerdendir. Bu hareketlerinden dolayı İstanbul Hükümetince askerlikten çıkarıldı ve idama mahkum edildi. Kâzım Özalp Balıkesir ve yöresinde Kuvay-ı Milliye örgütünü kurdu. TBMM'ne Balıkesir milletvekili olarak katıldı. Milletvekilliği sırasında Batı Anadolu'da çeşitli cephelerde komutanlık yaptı. Sakarya Savaşındaki başarıları nedeniyle rütbesi generalliğe yükseltildi ve Milli Savunma Bakanlığına getirildi. Büyük taarruzdan sonra orgeneralliğe yükseldi. İkinci TBMM'ne de seçildi ve Ali Fethi Bey'in 22 Kasım 1924'te başbakanlığa getirilmesi üzerine 26 Kasım 1924'te TBMM başkanlığına seçildi. 1 Mart 1935'te VII. İnönü Hükümetinde tekrar Milli Savunma Bakanı oluncaya kadar TBMM başkanlığını sürdürdü. 1943'te Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu başkanlığına getirildi. 1950'de Van Milletvekili seçildi. 1954'te siyasetten çekildi. 1968'de Ankara'da vefat etti.