ALİ FETHİ OKYAR

Ali Fethi Okyar 1880'de Pirlepe'de (Yugoslavya) doğdu. Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile Harbiye'yi 1903'de bitirdi. Çeşitli askeri görevlerde bulundu. İtalyanların Trablusgarp'ı işgali üzerine oraya gidip mücadeleye atılanlardan biri de Ali Fethi Okyar'dır. Trablusgarp'dan dönünce Manastır mebusluğuna seçildi. (10 Ocak 1912). Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması üzerine tekrar askerlik mesleğine döndü. Kısa bir süre sonra ordudan ayrılarak Sofya Elçiliğine atandı. (1912). Bir yıl sonra İstanbul Mebusu seçildi.1917'de Dahiliye Nazırlığına (İçişleri bakanlığına) atandı. Birinci TBMM'ne İstanbul Mebusu olarak katıldı. İçişleri Bakanlığına getirildi. İkinci TBMM'ne de girdi. Atatürk'ün cumhurbaşkanlığına seçilmesi üzerine TBMM, Fethi Okyar'ı başkan seçti. 22 Kasım 1924'te başbakanlığa getirildi ve Meclis başkanlığından ayrıldı. 4 Mart 1925'e kadar başbakanlık görevinde bulundu. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra aynı yıl Paris Büyükelçiliğine atandı. Beş yıl sonra bu görevi bırakarak, bazı arkadaşlarıyla birlikte Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu. Bilinen olaylar nedeniyle bu partiyi kapattı ve 1934'te Londra Büyükelçiliğine atandı. 1939-1942 yıllan arasında gene milletvekili seçildi ve bir süre de Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. Daha sonra siyasetten çekildi. 1943 yılında İstanbul'da vefat etti.