BAĞLANTILAR

Bölgesel ve Uluslararası Parlamenter Kuruluşlar 

Geçici Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi

Birleşmiş Milletler

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği Konseyi

Parlamentolar Arası Birlik

NATO Parlamenter Asamblesi

Latin Amerikan Parlamentosu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi