Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

 

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, İstanbul Milletvekili Sayın Nimet BAŞ'ın başkanlığında 2 Mayıs 2012 tarihinde başladığı çalışmalarını, 28 Kasım 2012 tarihi itibariyle tamamlamış olup raporunu TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına sunmuştur.

Komisyon Raporu