Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
(10/108, 155, 156, 157, 158, 159, 160)

 

Sunum Dosyaları

Tarih Kurum Katılımcı Konu
15.03.2012 - - Komisyon Divanının seçilmesi
20.03.2012 - - Komisyonun çalışma programı ve bu programın uygulanmasında takip edilecek usul
ve esaslar ile Komisyon çalışmaları için davet edilecek kişi ve kurumlar ile uzmanların belirlenmesi.
22.03.2012 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Dr. Tayfun ACARER
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
Fethi ŞİMŞEK
Telekomünikasyon İletişim Başkanı
Osman Nihat ŞEN
TİB Daire Başkanı
Fatih AKPINAR
BTK Daire Başkanı
Mustafa ÖZDEMİR
Bilişim Uzmanı
Ömer BOZ
İletişim Uzmanı

Bilişim sektörü, bilgi toplumu ve internet kullanımının etkileri
27.03.2012 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Y. Müh. Müberra SUNGUR
Sosyal İstatistiki Ar-Ge Projeleri Birimi Yöneticisi
Y. Müh. Ahmet DİKİCİ
Kalite Yönetimi Birimi Yöneticisi V.
Bilişim sektörü, bilgi toplumu ve internet ile ilgili kavramlar
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Osman Nihat ŞEN
TİB Daire Başkanı
Ömer BOZ
İletişim Uzmanı
İsa CANKAR
İletişim Uzmanı
5651 sayılı Kanun çerçevesinde internet aktörlerinin hakları ve yükümlülükleri
28.03.2012 TOBB Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri Meclisi Nuray BAŞAR
Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı
Bilişim sektörü ile ilgili sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri
TOBB Bilgisayar Yazılımı Meclisi Ertan BARUT
Sektör Meclisi Üyesi
TOBB Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü Cahit CEREN
Uzman
Elif MÜFTÜOĞLU BALKAN
Mühendis
29.03.2012 Sayıştay Bilgi İşlem Grup Başkanlığı Ali ÖZEK
Bölüm Başkanı
Mehmet YASAK
Bilgi İşlem Grup Başkanı
Davut ÖZKUL
Uzman Denetçi
Bilişim Sistemleri Denetimi ve Bilişim Uygulamalarının Kontrolü 
02.04.2012 - - 2/4/2012 Tarihine Kadar Gerçekleştirilen Komisyon Çalışmalarının Değerlendirilmesi 
03.04.2012 - Doç. Dr. Mustafa AKGÜL
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 
İnternet, Bilgi Toplumu ve Türkiye (pdf)
- Dr. Attila ÖZGİT
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
İnternet, Güvenlik ve Ar-Ge
04.04.2012 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi 
Uzm. Dr. Ömer ŞENORMANCI
Psikiyatrist
İnternet Bağımlılığı, İnternet Bağımlılığı Vakaları ile Bu Konularla İlgili Sorunlar ve
Çözüm Önerileri 
(Sunum 2)
Ankara Numune E. A. Hastanesi Alkol ve Madde
Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) 
Doç. Dr. İhsan Tuncer OKAY
Psikiyatrist
05.04.2012 Sabahaddin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi Ziyareti   FATİH Projesi Tanıtımı
Pursaklar Aile Yaşam Merkezi Ziyareti   İnternet Kullanımının Aile Yapısı Üzerindeki Etkileri
05.04.2012 Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu Dr.Muhlis AKAR
Kurul Üyesi
Nurettin YÜKSEL
Şube Müdürü
Fikrettin ÖZKAYA
Araştırmacı
Çocukların ve Gençlerin Zararlı İçerikten Korunması ile İlgili Çalışmalar ve Bu Zararlı İçeriklerin Aile Yapısı Üzerindeki Etkileri (pdf2 | pdf3)
- Dr. Ramazan ALTINOK
Başbakanlık e-Devlet Danışma Grubu Bşk.
Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR
TODAİE e-Devlet Müdürü
Türkiye’de İnternetin Aile İçi İlişkilere Etkisi 
10.04.2012 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  Prof. Dr. Davut DURSUN
RTÜK Başkanı
Volkan ÖZTÜRK
RTÜK Başkan Yardımcısı
Çocukların ve gençlerin zararlı içerikten korunması ile ilgili çalışmalar ve bu zararlı
içeriklerin aile yapısı üzerindeki etkileri, ortaya çıkardığı sorunlar ve çözüm önerileri
11.04.2012 Polis Akademisi Başkanlığı  Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK
Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Osman DOLU
Polis Akademisi Öğretim Üyesi
Bilişim, teknoloji ve çocuk: sosyal sorunlar ve çözüm önerileri
12.04.2012 Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele
Dairesi Başkanlığı
Osman AYKAÇ
Daire Başkan Yardımcısı
Bilal ŞEN
Emniyet Amiri
Özgür SAYAR
Emniyet Amiri
Bilişim suçları ve bu suçlara yönelik çalışmalar
17.04.2012 - Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay BELEN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Bilgi ve iletişim çağında zihin dönüşümü
18.04.2012 İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Metin BALTAOĞLU
Oda Başkanı
Ayhan BAYRAKÇI
Oda Yönetim Kurulu Üyesi
Füsun NEBİL
Oda Gönüllü Danışmanı
Murat YAVUZKAPLAN
Oda Oyun Sektörü Danışmanı
İnternet kafe esnafının sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile internet kullanımının çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerindeki etkileri  ( Sunum 2 ) | ( Sunum 3 ) | ( pdf )
Ankara İnternet Kafeciler Odası Önder KAPLAN
Oda Başkanı
Hilal AKDOĞAN
Oda Genel Sekreteri
Tayfun YÜKSEL
Oda Basın Danışmanı
- "Code Flu"
Bilgisayar Korsanı
Bilgisayar korsanlarının kabiliyetleri ve müdahalelerinin sınırları 
TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı Dr. Zeki ÇİFTÇİ
Bilgi İşlem Başkan Vekili
Hakan YILDIRIM
Bilgi İşlem Başkan Yardımcısı
İhsan ÖZGEN
Bilgi İşlem Başkan Yardımcısı
Tanju YAZGANARIKAN
Sistem Analisti
Ali Onur MALKOÇ
Bilgisayar Mühendisi
Ş. Banu İLKTAN
Elektronik Mühendisi
Ekrem BAŞAR
Güvenlik Yöneticisi/Tekniker
TBMM’nin bilişim uygulamaları hakkındaki sunumu 
TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığı Aykan KURTTEKİN
25.04.2012 Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu Mevlüt DİNÇ
Federasyon Başkanı 
Dijital Oyunlar ve Oyunların Etkileri
TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Erkin FINDIK
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
Bilişim Sektöründe yaşanan problemler ve çözüm önerileri
26.04.2012 Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Cüneyd DÜZYOL
Müsteşar Yardımcısı
Emin Sadık AYDIN
Daire Başkanı
Özhan YILMAZ
Uzman
Hakan YERLİKAYA
Uzman Yardımcısı
Fatih GÜRCAN
Uzman Yardımcısı
Abdullah YÜREKTÜRK
Uzman Yardımcısı 
e-Dönüşüm projesi ile bilgi toplumu olma yolundaki çalışmalar
ve internet kullanımındaki risklerin azaltılması ve fırsatların artırılması 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Atila ÇELİK
Haberleşme Genel Müdürü
Erol YANAR
Strateji Geliştirme Başkanlığı Genel Müdürü
Lütfi AYDIN
Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet GÜNER
Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı
Nejdet GÖKKAYA
Bilgi İşlem Dairesi Şube Müdürü
Rıza YILDIRIM
Uzman
Berrin KAHRAMAN
Mühendis
İhsan CİHAN
Araştırmacı
Murat Tansel DURMUŞ
Mühendis
Mustafa Murat GENCER
Uzman
e-Dönüşüm projesi ile bilgi toplumu olma yolundaki çalışmalar
ve internet kullanımındaki risklerin azaltılması ve fırsatların artırılması 
02.05.2012 İzlesene.com Ziyareti    
02.05.2012 - Yücel BAĞRIAÇIK
Nil Türkiye Genel Müdürü
Günümüz Dünyasında İnternetin Sunduğu Fırsatlar
Alternatif Bilişim Derneği Ali Rıza KELEŞ
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Melih KIRLIDOĞ
Dernek Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Aslı Telli AYDEMİR
Dernek Temsilcisi
Eser AYGÜL
Dernek Temsilcisi
İnternet İçin Tekno-Sosyal Politika Önerisi
Sunum
İnternet Raporu
Kullanıcı Hakları Bildirgesi
Yeni Anayasa Önerileri
03.05.2012 Türkiye Bilişim Derneği Prof. Dr. Turhan MENTEŞ
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
R. Erdem ERKUL
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi
Aslıhan BOZKURT
Dernek Basın Müşaviri
Türkiye’de ve Dünyada Bilişim Politikaları
08.05.2012 Teknoloji ve Tasarım Merkezi Derneği Taner GÖKALP
Dernek Başkan Yardımcısı
e-Biko Genel Koordinatörü
Mehmet AYDIN
Dernek Bilişim Koordinatörü
Eğitimde Bilişim Kültürü Oluşumu (e-Biko) 8. Uluslararası Bilişim Olimpiyatları
- Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU
Kahramanmaraş Milletvekili
Komisyon Başkanvekili
E-kitap Oluşturma ve "Farklı Bir Bakışla Anayasa Analizi" Adlı E-kitabının Tanıtımı
09.05.2012 İnternet Medyası Temsilcileri Mehmet Bilal ÇOLAK
TRT Yeni Medya Genel Yayın Yönetmeni
Engin SAĞ
Samanyoluhaber.com Genel Yayın Yönetmeni
Online Medya Derneği Başkanı
Mehmet SAKİN
Zaman.com.tr Editörü
Online Medya Derneği Genel Sekreteri
Adnan ERDOĞAN
Yazete.com Editörü
Günseli Özen OCAKOĞLU
Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni
Mustafa BİLEN
Buyuyenturkiye.com Editörü
Yıldız AKTAŞ
Anadolu Ajansı Muhabiri
Atıf ÜNALDI
TBV Bilgi Çağı Editörü
IPTV Derneği Başkanı
Mehmet Yılmaz KÜÇÜK
Türk Telekom Hukuk Direktörü
Ayşe ŞEKER
Türk Telekom Bilişim Hukuku Müdürü
İnternetin Sunduğu Fırsatlar ve Ortaya Çıkardığı Riskler; İnternet Medyasının
Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri
09.05.2012 Bilgi Güvenliği Derneği  Prof. Dr. Mustafa ALKAN
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi
Yıldız BARLAS
Dernek Genel Sekreteri
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Ali YAZICI
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi
Aselsan Kripto Bilgi Güvenliği Müdürü
Siber Güvenlik ve Siber Savaşlar
15.05.2012 İnternet Kurulu Serhat ÖZEREN
Kurul Başkanı
Telekomünikasyon ve Enerji Hiz.
Tüketici Hakları ve Sektörel Arş.
Derneği (TEDER) Y.K. Başkanı
Ayşegül KILIÇ
Kurul Üyesi
İnternet Kurulu ve Güvenli İnternet Alanındaki Çalışmalar
16.05.2012 İnternet Medyası Temsilcileri Hadi ÖZIŞIK
İnternethaber.com
İnternet Medyası Derneği Başkanı
Recep CANPOLAT
İstanbulhaber.com
Davut UÇAR
Haber27.com
Kemal KAMAHLI
Rasthaber.com
Fırat NAMLI
Doğan Yayın Holding Avukatı
Deniz BEYKONT
Tipeez.com
Hanife YAŞAR
Hurriyetaile.com
Halime SÜREK KAHVECİ
Star
Kayhan ÖZTÜK
Finansgundem.com
Adnan YÜCE
Mansethaber.com
Abdullah YÜCE
Enerjihaber.com
TİMED Başkan Yard.
Füsun S. NEBİL
Turk.internet.com
Nezir KARDOĞAN
Memurlar.net
Zeynel ÇAĞLAR
Türk Telekom Pazarlama ve İletişim
Serdar ÖZTÜRK
Türk Telekom Operasyon
Mustafa KOÇ
Türk Telekom Güvenlik
Oruç Koray SELÇUK
Türk Telekom Network
Mehmet Yılmaz KÜÇÜK
Türk Telekom Hukuk Direktörü
Ayşe ŞEKER
Türk Telekom Bilişim Hukuku Müdürü
İnternetin Sunduğu Fırsatlar ve Ortaya Çıkardığı Riskler; İnternet Medyasının
Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri
16.05.2012 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü Veysel ÖZTÜRK
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Grup Başkanı
Haktan DEMİRCİOĞLU
Uzman Psikolojik Danışman
7-19 Yaş Aile Eğitim Programı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü İbrahim TAŞKESTİ
Genel Müdür Yardımcısı
Dursun AYAN
Uzman
İdris DENİZ
Uzman
Aile ve İnternet
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Abdullah ÖZBAY
Çocuk Hakları Daire Başkanı
Aziz SÖĞÜTLÜ
Koruyucu Önleyici Hizmetler Daire Başkanı
Mustafa BİLİR
Araştırmacı-Birim Sorumlusu
İnternetin Sosyal Etkileri
17.05.2012 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Dr. Hayretdin BAHŞİ
BİLGEM UEKAE Müdür Yardımcısı
Siber Güvenlik Çalışmaları
Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme Anonim Şirketi  Nihat OKTAY
Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Yavuz TORUN
Bilişim Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Direktörü
Turulsan TURSUN
Kıdemli Uzman
Türksat Bilişim Hizmetleri ve e-Devlet Kapısı
22.05.2012 Türk Pediatri Kurumu Prof. Dr. Müjgan ALİKAŞİFOĞLU
Kurum Yönetim Kurulu Üyesi
İnternet Kullanımı ve Çocuk-Ergen Sağlığı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Prof. Dr. Tuncay ERGENE
Dernek Genel Başkanı
Hüseyin ŞEN
Dernek Genel Başkan Yardımcısı
İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkisi
23.05.2012 Mutlu Çocuklar Derneği Talat KIYMAZ
Dernek Genel Sekreteri
Dr. Mehmet Akif OCAK
Dernek Danışmanı
Türkiye'de İnternet Kullanım Trendleri
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilciliği  Sema HOSTA
UNICEF Türkiye İletişim Müdürü
Emel ÖZDORA
UNICEF Türkiye İletişim Asistanı
Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik
24.05.2012 Türkiye Bilişim Vakfı Av. Yasin BECENİ
Vakıf Hukuk Danışmanı
Aydın KOLAT
Vakıf Ankara Temsilcisi
Bilişim Sektörü İle İlgili Fırsatlar, Riskler Ve Çözüm Önerileri
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Leyla KESER BERBER
Enstitü Direktörü
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
25.05.2012 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi Ziyareti
  İnternet Bağımlılığı ve Tedavi Olanakları
Ttnet Ziyareti   Ttnet ve Bilişim Sektörü
Microsoft Türkiye Ziyareti   Vizyon 2023'e Endeksli Faaliyet Raporu
Google Türkiye Ziyareti   İnternet Dünyasındaki Gelişmeler ile Çocuk Güvenliği
Turkcell Ziyareti   Turkcell ve Bilişim Sektörü
26.05.2012 Bilişim ve İnternet Çalıştayı   Bilişim Sektöründe yaşanan problemler ve çözüm önerileri, internetin sunduğu fırsatlar ve ortaya çıkardığı riskler
27.05.2012
28.05.2012 İçerik Sağlayıcısı Şirketler ile Elektronik Ticaret Firmalarının Temsilcileri Erdem YURDANUR
Maçkolik.com
Tarkan ONAR
Maçkolik.com
İlkan GÖKYILMAZ
Sporx.com
Melih ÖDEMİŞ
Yemeksepeti.com
Ersan ÖZER
Uzmantv.com
Başak PÜRÜT
Eksisozluk.com
Sedat KAPANOĞLU
Ekşisözlük.com
Orkun TEKİN
Reklamz.com
Uğur ŞEKER
DBI
Şenel ŞAHİN
Zapkolik.com
Burak HATİPOĞLU
Grupfoni.com
Arda KUTSAL
Webrazzi.com
Hakan ORHUN
ETID
Oktay YILMAZ
Acunn.com
Atilla YURTSEVEN
HandyCafe
Emre KURTTEPELİ
Mynet.com
Ali Servet EYÜBOĞLU
Mekanist.net
Gökhan AHİ
Hukukcu.com
Çağlar EROL
Enuygun.com
Haluk ELÇİ
Yatırımcı
Emine AYDIN
Çiçeksepeti.com
Birol KABAKOĞLU
Taşıt.com
Barış DOĞAN
Coolshark.com
İnternette Türkçe İçerik, Elektronik Ticaret, problemler ve çözüm önerileri
Vodafone Türkiye Ziyareti   Vodafone ve Bilişim Sektörü
Avea Ziyareti   Avea Tanıtım, Ar-ge ve Güvenli İnternet
Yandex Türkiye Ziyareti   Yandex: Faaliyetler ve Vizyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü MOBESE Merkezi Ziyareti   MOBESE Tanıtım ve Bilişim Suçları
29.05.2012 Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Dr. Mustafa TAŞKIN
Daire Başkanı
Metin ÇOKMUTLU
Tetkik Hâkimi
Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı ile Ulusal Bilgi Güvenliği Kanun Tasarısı çalışmaları 
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Dr. Nurdan OKUR
Genel Müdür
Mustafa SABİT
Tetkik Hâkimi
Siber Suç Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar 
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mesut ORTA
Daire Başkanı
Yüksel ÇAKIR
Tetkik Hâkimi
Uluslararası Yargı Ağı Projesi (UYAP)’a ilişkin çalışmalar ile söz konusu projenin ülkemize katkıları, bu proje ile ilgili problemler ve çözüm önerileri
30.05.2012 Maliye Bakanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK
Strateji Geliştirme Başkanı
İsmail ERASLAN
Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Güner DEMİREL
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Mahmut VAROL
Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Kemalettin KOLUTEK
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Daire Başkanı
Atilla ÇAKIR
Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye Uzmanı
Bilişim teknolojileri ile internetin maliye ve gelir politikaları üzerindeki etkisi, internetin ekonomiye etkisi, elektronik ticaret, internet aracılığıyla işlenen suçlar, bilişim teknolojilerinin mali suçlar üzerindeki etkisi ve bu konulara ilişkin fırsatlar, riskler ve çözüm önerileri 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ahmet Türkay VARLI
Bilgi Yönetimi Daire Başkanı
Muhammed CERİT
Bilgi Yönetimi Dairesi Başuzman
Bankacılık Sektöründe Bilişim ve Teknoloji Alanındaki Çalışmalarımız
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ömer ÖZTÜRK
Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü
Bilişim teknolojilerinin ekonomiye etkileri ve bu konuya ilişkin fırsatlar, riskler ve çözüm önerileri
31.05.2012 Türkiye İstatistik Kurumu Bünyamin EMİROSMAN
Sektörel İstatistikleri Daire Başkanı
Ayhan DOĞAN
Sektörel İstatistikleri Daire Başkanlığı
Takım Sorumlusu
Hüseyin KILIÇ
Nüfus ve Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı
İstatistikçi
Bilgi Toplumu İstatistikleri
Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ
Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üniversitelerde bilişim teknolojileri eğitimi, internet kullanımının sosyal etkilerine ilişkin çalışmalar ile bu konulara ilişkin fırsatlar, riskler ve çözüm önerileri
06.06.2012 Başbakanlık A. Ramazan ALTINOK
e-Devlet Danışma Grubu Başkanı
Mustafa AFYONLUOĞLU
e-Devlet Danışma Grubu Üyesi
Ertuğrul AKIN
e-Devlet Danışma Grubu Üyesi
E-Devlet: Kavram ve Genel Sorunlar
Çağrı Merkezleri Derneği Demet KOÇKAL
Dernek Operasyon Yönetmeni
Çağrı Merkezi Sektörü
07.06.2012 Facebook Inc Richard ALLAN
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Politika Direktörü
Av. Yasin BECENİ
Hukuk Danışmanı
Av. Elif KAVUŞTURAN
Hukuk Danışmanı
Facebook and Safety
12.06.2012 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Binali YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
M. Habib SOLUK
Müsteşar
Erol YANAR
Strateji Geliştirme Başkanı
Atila ÇELİK
Haberleşme Genel Müdürü
Deniz YANIK
BTK Başkan Yardımcısı
İlktan EHİL
Uzman
Zafer ULUĞ
Uzman
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Bilişim Konusundaki Çalışmaları 
13.06.2012 ODTÜ Teknokent Ziyareti Mustafa İhsan KIZILTAŞ
Genel Müdür
Zeynep ŞAHİN
Kurumsal İletişim Sorumlusu
Teknokentlerin Durumu, Karşılaştığı Problemler
13.06.2012 - Yrd. Doç. Dr. Erdal AKDEVE
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı
Bilişim Sektörü İnovasyon Kapasitesi ve Politika Önerileri
14.06.2012 - Emre ÇALIŞKAN
European Youth Press Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile İlişkiler Koordinatörü
Sosyal Medyanın Toplumsal Hareketler Üzerindeki Etkisi ile Arap Baharı

 

Sunum dosyalarına, ilgili toplantı konusunun üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.