Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
(10/108, 155, 156, 157, 158, 159, 160)

 

Kısa adıyla Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu, Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın başkanlığında 15 Mart 2012 tarihinde çalışmalarına başlamış olup, "bilgi toplumu olma yolunda bilişim sektörünün gelişimi ve internet kullanımının başta çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerinde olmak üzere sosyal etkilerinin araştırılmasını" amaçlamıştır. Bu kapsamda, Komisyonumuz çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve konuyla ilgili uzmanların görüş ve önerilerini dinlemiş ve çalışma süresinin sonucunda bu görüş ve önerileri bir rapor halinde TBMM Başkanlığına sunmuştur.

Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Raporu basılıp dağıtılmıştır.

Sıra Sayısı: 381

Rapor Özeti

Duyuru: “Bilgi Toplumunda İnternetin Rolü" Konulu Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Girenlere İlişkin Liste için Tıklayınız.