Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi

ŞAMİL AYRIM

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı

İSTANBUL Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 59 96 +90 (312) 420 59 97
Faks : +90 (312) 420 22 85
E-Posta : samil.ayrim@tbmm.gov.tr

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ

Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi
(10 / 96, 234, 409, 501, 698, 1743, 1747, 1912, 2187, 2203, 2303, 2353, 2389, 2477, 2673, 2675, 2697...) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

ADANA Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 58 92 +90 (312) 420 58 93
Faks : +90 (312) 420 22 39
E-Posta : mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr

MUSTAFA ESGİN

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

BURSA Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 64 50 +90 (312) 420 64 51
Faks : +90 (312) 420 25 23
E-Posta :

ERKAN AYDIN

İçişleri Komisyonu Üyesi
(10 / 361, 405, 406, 407, 410) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

BURSA Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 61 88 +90 (312) 420 61 89
Faks : +90 (312) 420 23 69
E-Posta : erkan.aydin@tbmm.gov.tr

ÇETİN ARIK

Milli Savunma Komisyonu Üyesi
(10 / 242, 349, 392, 394, 397, 401) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

KAYSERİ Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 58 30 +90 (312) 420 58 31
Faks : +90 (312) 420 22 13
E-Posta : cetin.arik@tbmm.gov.tr

MAHMUT CELADET GAYDALI

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi
Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Üyesi

BİTLİS Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 58 60 +90 (312) 420 58 61
Faks : +90 (312) 420 22 26
E-Posta : MahmutCeladet.GAYDALI@tbmm.gov.tr

İSMAİL ÖZDEMİR

Dışişleri Komisyonu Üyesi
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

KAYSERİ Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 63 54 +90 (312) 420 63 55
Faks : +90 (312) 420 25 98
E-Posta : ismailozdemir@tbmm.gov.tr