Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi

SELAMİ ALTINOK

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı

ERZURUM Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 62 16 +90 (312) 420 62 17
Faks : +90 (312) 420 23 82
E-Posta : selami.altinok@tbmm.gov.tr

MEHMET SAİT KİRAZOĞLU

Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi
(10 / 77, 372, 491, 534, 693, 817, 868, 992, 1004, 1018, 1150, 1170, 1221, 1305.... ) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi
Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

GAZİANTEP Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 60 20 +90 (312) 420 60 21
Faks : +90 (312) 420 26 18
E-Posta : mehmetsait.kirazoglu@tbmm.gov.tr

AHMET ARSLAN

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

KARS Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 60 66 +90 (312) 420 60 67
Faks : +90 (312) 420 23 17
E-Posta : ahmet.arslan@tbmm.gov.tr

YUSUF BAŞER

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

YOZGAT Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 57 08 +90 (312) 420 57 09
Faks : +90 (312) 420 21 55
E-Posta : yusuf.baser@tbmm.gov.tr

TEKİN BİNGÖL

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

ANKARA Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 56 76 +90 (312) 420 56 77
Faks : +90 (312) 420 25 04
E-Posta : tekin.bingol@tbmm.gov.tr

GÜRSEL TEKİN

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

İSTANBUL Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 63 90 +90 (312) 420 63 91
Faks : +90 (312) 420 24 57
E-Posta : gursel.tekin@tbmm.gov.tr

HİŞYAR ÖZSOY

Dışişleri Komisyonu Üyesi
NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Üyesi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi

DİYARBAKIR Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 62 94 +90 (312) 420 62 95
Faks : +90 (312) 420 24 16
E-Posta :

KAMİL AYDIN

Dışişleri Komisyonu Üyesi
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanvekili
NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi

ERZURUM Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 64 12 +90 (312) 420 64 13
Faks : +90 (312) 420 24 67
E-Posta : kamil.aydin@tbmm.gov.tr