Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) katılımcı ülkeleri tarafından 1991 yılında kurulan AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİT PA), 1992 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. AGİT PA’nın Uluslararası Sekretaryası, Danimarka'nın başkenti Kopenhag şehrindedir. Asamblenin çalışma dilleri İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca, İspanyolca ve İtalyancadır.

AGİT’e üye 57 ülkenin AGİT PA İçtüzüğünde belirtilen sayıda üye ile temsil edildiği AGİT PA’da toplam 323 milletvekili bulunmaktadır. AGİT PA üyesi olmayan ve İşbirliği Ortağı statüsüne sahip olan ülkeler de toplantıları izleyebilmektedir. 

AGİT PA yılda 3 defa toplanmaktadır. AGİT PA üyesi milletvekillerinin tamamının katıldığı bu toplantılardan yaz aylarında düzenlenen Genel Kurul ile Sonbahar Toplantıları her defasında farklı üye ülkelerin ev sahipliğinde düzenlenirken, Kış Toplantıları AGİT'in merkezi olan Viyana'da toplanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, AGİT PA’da 8 Milletvekili ile temsil edilmektedir. TBMM 27. Yasama Döneminde AGİT PA Türk Grubunun Başkanlığını Erzurum Milletvekili Selami ALTINOK yürütmektedir.