Meclis Haber Dergisi
Başlık Sayfa
GRUP BAŞKANVEKİLLERİ YASAMA YILINI DEĞERLENDİRDİ 1,37:40
19 UNCU DÖNEM 1 İNCİ YASAMA YILINDA GELEN ÖNERGELERİN SONUCU 10
19 UNCU DÖNEMDE KABUL EDİLEN MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ 10
19 UNCU DÖNEMDE VERİLEN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNDEN KABUL EDİLİP KOMİSYON KURULANLAR 11
ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUNLAR DÖNEM : 19 12
1992 MAYIS, HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA ÇIKAN KANUNLAR 13:16
GENEL KURUL (GÜNDEM DIŞI) 17:23
19. DÖNEM 1. YASAMA YILI SONA ERDİ, HÜSAMETTİN CİNDORUK: ”EN ÖNEMLİ SORUN DEMOKRATİKLEŞME” 1:9
KOMİSYONLAR 24:27,40
1992 MAYIS, HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA MECLİS BAŞKANLIĞI`NA GELEN TASARI, TEKLİF VE ÖNERGELER 28:36
19. DÖNEM 1. YASAMA YILI SONUNDA MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI 40