Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23 / 4
Esas Numarası 2 / 686
Başkanlığa Geliş Tarihi 21/04/2010
Teklifin Başlığı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin almak kaydıyla zeytin ağaçlarına zarar vermeyecek şekilde teknik önlem almış zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yapılması ve işletilmesi hüküm altına alınmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu HÜKÜMSÜZ


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU 14/05/2010 Komisyonda
Tali Komisyon ÇEVRE KOMİSYONU 14/05/2010 Komisyonda
Tali Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 14/05/2010 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Mehmet Nil HIDIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Muğla İlk İmza Sahibi
Abdurrahman ARICI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Mithat EKİCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Mehmet ERDEM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın