Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23 / 4
Esas Numarası 2 / 670
Başkanlığa Geliş Tarihi 15/04/2010
Teklifin Başlığı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, 3213 Sayılı Maden Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen maddeleri ile uygulamada acil çözüm üretilmesi gereken çeşitli maddelerinde ve bazı kanunlarda değişiklik yapılarak yasal boşlukların giderilmesi suretiyle madencilik faaliyetlerinin etkin bir şekilde devamının sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu değişiklikler ile, stratejik önemi haiz radyoaktif minerallerin kimler tarafından arandığına dair istatistiki verilerin tutulması, metalik madenler için tesisleşme ve yer altı işletmecilerine teşvik getirilmesi, madenlerden elde edilen Devlet hakkına ait oranların yeniden belirlenmesi, maden işletmelerinde maden mühendisi yanı sıra diğer teknik personelin zorunlu olarak istihdam edilmesi, zeytinlik alanlardaki doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünde kullanılmak üzere yeni kadrolar ihdas edilmesi öngörülmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 16/04/2010 27/05/2010 Raporunu Verdi 24/05/2010
Tali Komisyon ÇEVRE KOMİSYONU 16/04/2010 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 16/04/2010 27/05/2010 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU 16/04/2010 27/05/2010 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı)


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Mustafa CUMUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon İlk İmza Sahibi
Afif DEMİRKIRAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Siirt İlk İmza Sahibi