Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23 / 3
Esas Numarası 2 / 490
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/07/2009
Teklifin Başlığı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin almak kaydıyla zeytin ağaçlarına zarar vermeyecek şekilde teknik önlem almış zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri haricinde tesis yapılamayacağı ve işletilemeyeceği hüküm altına alınmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu HÜKÜMSÜZ


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU 04/08/2009 Komisyonda
Tali Komisyon ÇEVRE KOMİSYONU 04/08/2009 20/01/2010 Raporunu Verdi
Tali Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 04/08/2009 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Soner AKSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya İlk İmza Sahibi
Vahit KİRİŞCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Nazmi Haluk ÖZDALGA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara