Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 5
Esas Numarası 2 / 3911
Başkanlığa Geliş Tarihi 02/11/2021
Teklifin Başlığı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; icra işlemlerine ilişkin açık artırmanın daha önce mezat salonlarında yapılan bölümü de dahil olmak üzere bütünüyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, haczedilen taşınır malların satış isteme sürelerinin taşınmazlarda olduğu gibi bir yıl olması, hacizli malların kıymet takdiri ile satış giderlerinin tarifeyle belirlenmesi, hacizli mallarla ilgili satış talebiyle birlikte tarifeyle belirlenecek giderin ödenmesinin zorunlu olması, giderin yatırılmaması halinde satış talebinin vaki olmamış sayılması, sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılmasının zorunlu olması, borçlunun haczedilen malını rızaen satmasına imkan verilmesi, çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam veya tedbir kararlarının icra sisteminin dışına çıkartılması ve bu işlemlerin Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince, taraflara mali bir küflet yüklenmeksizin yerine getirilmesi, çocuğun velayet hakkına sahip anne veya babanın kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerini yerine getirmemesi halinde ve çocuğun menfaatine aykırı olmamak şartıyla velayet sahibinin değiştirilebilmesi, çocukla ilişki kurulmasıyla ilgili ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler, bu teslim emrini engelleyenler ve kendisine teslim edilen çocuğu ilam veya tedbir kararında belirtilen sürenin bitiminde belirlenen yere getirmeyenlerin disiplin hapsi ile cezalandırılması öngörülmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon ADALET KOMİSYONU 02/11/2021 08/11/2021 Raporunu Verdi 08/11/2021
Tali Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 02/11/2021 08/11/2021 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 02/11/2021 08/11/2021 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 285


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7343


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat İlk İmza Sahibi
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul İlk İmza Sahibi
Şahin TİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Şamil AYRIM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Ahmet TAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Hakan KAHTALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Hüseyin YAYMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Hacı Bayram TÜRKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Mustafa AÇIKGÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
Oya ERONAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Selman Oğuzhan ESER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karaman
İsmail TAMER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Yusuf Ziya YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Cemal BEKLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Ahmet Salih DAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kilis
Arzu AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
Osman ÖREN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Siirt
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
Fehmi KÜPÇÜ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
Arife POLAT DÜZGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Ravza KAVAKCI KAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Recep UNCUOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Burhan ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Lütfiye Selva ÇAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Ceyda ÇETİN ERENLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Çiğdem KONCAGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tekirdağ
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Fatih Süleyman DENİZOLGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mustafa ATAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet Hamdi ÇAMLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Husret DİNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hakkari
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Serap YAŞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Sena Nur ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin