Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 5
Esas Numarası 2 / 3863
Başkanlığa Geliş Tarihi 07/10/2021
Teklifin Başlığı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; kooperatif ortaklıklarına girmek için yapılan başvuruların bir ay içinde sonuçlandırılması; kooperatiflerin ortaklık pay değerinin Bakanlıkça artırılabilmesi; sigortacılık faaliyetlerinde bulunacak kooperatifler için ortağın taahhüt edebileceği pay adedi sınırının kaldırılması; yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporlarının ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilmesine imkan sağlanması; genel kurul toplantılarının birleştirilme süresinin üç yıldan iki yıla indirilmesi ve genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi; kooperatif ortaklıklarına, kooperatif bilgi sistemi üzerinden genel kurula katılma hakkını haiz ortaklıkları gösterir listeye erişim yetkisi tanınması; belirlenecek kooperatiflerin, yönetim kurulu üyeleri ve yedeklerine eğitim programını tamamlama zorunluluğunun getirilmesi; kooperatifin işlem ve hesaplarını tetkik eden denetçilerin seçilmelerine ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi ve belirlenecek kooperatifler ve üst kuruluşlarına dış denetim yaptırılma zorunluluğunun getirilmesi; kooperatifler ile üst kuruluşlarına genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce ilgili Bakanlıktan temsilci talebinde bulunma zorunluluğu getirilmesi; ortaklarının çoğunluğu kadınlardan veya engellilerden oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatiflerin tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmaması; Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulacak Kooperatif Bilgi Sisteminin niteliği ve kapsamının belirlenmesi ile ortaklar listesinin bilgi sisteminden alınacağına ve elektronik genel kurul yapabileceğine, yönetim ve denetim kurulu üyelerine yönelik eğitim şartına, üst üste iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapanların tekrar seçilmelerine ilişkin dönem sınırı getirilmesine ve belirlenecek kooperatiflerin zorunlu dış denetime tabi tutulacağına ilişkin hükümlerin Tarım Kredi Kooperatiflerini de kapsaması öngörülmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 08/10/2021 18/10/2021 Raporunu Verdi 15/10/2021
Tali Komisyon TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU 08/10/2021 18/10/2021 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 283


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7339


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya İlk İmza Sahibi
Oya ERONAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Semra KAPLAN KIVIRCIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Cemal TAŞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bitlis
Kemal ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Selim YAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bilecik
Ahmet Berat ÇONKAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İbrahim AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Yaşar KIRKPINAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Yasin UĞUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Yakup TAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Ahmet KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Adil ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
İsmail KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Recep UNCUOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Muhammet Müfit AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Yavuz ERGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Bekir Kuvvet ERİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Yavuz SUBAŞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
İmran KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Canan KALSIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Vildan YILMAZ GÜREL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Öznur ÇALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Bülent TÜFENKCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Ahmet Hamdi ÇAMLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Tamer DAĞLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Fahri ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Düzce
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
İsmet YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Mehmet Habib SOLUK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Atilla ÖDÜNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Selami ALTINOK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Halil ÖZŞAVLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Celalettin GÜVENÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Mehmet Ali ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Hacı Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Mehmet Şükrü ERDİNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Orhan KIRCALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Mustafa KENDİRLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırşehir
Emine ZEYBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Lütfiye Selva ÇAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Ceyda ÇETİN ERENLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Çiğdem KONCAGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tekirdağ
Hakan KAHTALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Ahmet ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Yusuf Ziya YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Çiğdem ERDOĞAN ATABEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Pakize Mutlu AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Arzu AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Cemal BEKLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Sena Nur ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Ravza KAVAKCI KAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul