Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 5
Esas Numarası 2 / 3854
Başkanlığa Geliş Tarihi 01/10/2021
Teklifin Başlığı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi, sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden müstesna tutulması, dördüncü geçici vergilendirme döneminin kaldırılması ile yıllık beyanname verme ve ödeme dönemlerinin bir ay öne çekilmesi, vergi uygulamalarının elektronikleşmesine yönelik gelişmeler çerçevesinde vergilendirme, defter tutma, belge düzenleme, beyan ve bildirimde bulunma, değerleme, ceza ve uzlaşma hükümlerine dair düzenlemeler yapılması, mükelleflerin haklarında yürütülmekte olan vergi incelemesi ile ilgili vergi türünden farklı vergi türü için pişmanlık talepli beyanname verebilmelerinin mümkün hâle gelmesi, idari süreçlerin etkinleştirilmesi ve mükelleflerin ilgili işlemlerden hızlı bir şekilde haberdar olabilmeleri amacıyla vergi dairesi, vergi mahremiyeti, yabancı ülkelerde bulunanlara yapılacak tebligat, ilanen tebligat, düzeltme ve vergi incelemesine yönelik hükümlerde düzenlemeler yapılması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının taraf devletlerce yorumlanmasından ve uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümlenmesine yönelik iç mevzuatımızda düzenlemeler yapılması, özel tüketim vergisi alınan bazı ürünlerde Cumhurbaşkanına tanınan yetkiye ilişkin değişiklik yapılması, motor silindir hacmine ve özel tüketim vergisi matrahına göre farklı oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirlenmesi, nakdî sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için uygulanacak indirim oranının %75 olarak belirlenmesi, kurumlarca yapılan yatırım harcamaları dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarlarının bazı vergi borçlarından mahsup edilmesine imkân tanınması öngörülmektedir
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 01/10/2021 08/10/2021 Raporunu Verdi 06/10/2021
Tali Komisyon ADALET KOMİSYONU 01/10/2021 08/10/2021 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 280


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7338


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Uğur AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa İlk İmza Sahibi
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Cemal BEKLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Fuat KÖKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Muhammet Müfit AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Erol KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Sermin BALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Murat BAYBATUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Hüseyin YAYMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Nevzat CEYLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Vedat DEMİRÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İmran KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Mehmet Ali CEVHERİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Hüseyin ŞANVERDİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Ahmet ÇOLAKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Ahmet AKAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Halil ÖZŞAVLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Arife POLAT DÜZGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
İbrahim AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Ahmet AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Hamdi UÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
İsmail TAMER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Jülide SARIEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Mehmet Ali ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Veysel EROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Yavuz ERGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Salim ÇİVİTCİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Lütfiye Selva ÇAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Yılmaz TUNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bartın
Metin BULUT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Hacı Bayram TÜRKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Fatih Süleyman DENİZOLGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Burhan ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Recep UNCUOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
İsmail GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Ahmet Hamdi ÇAMLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Cemal ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Sena Nur ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya