Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3697
Başkanlığa Geliş Tarihi 18/06/2021
Teklifin Başlığı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, idarenin işlem veya eylemleriyle ilgili başvuruların idarece cevaplanmadığı takdirde reddedilmiş sayılması için geçmesi gereken sürenin altmış günden otuz güne düşürülmesi, idari yargı mercilerinin nihai kararlarının gerekçesiyle birlikte en geç otuz gün içinde yazılması; kasten öldürme, yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi hâllerinin suçun nitelikli hâlleri arasına alınması, zorla getirme kararları, iddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihinin elektronik iletişim araçlarıyla da bildirilebilmesi, ifadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişinin Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilmesi, tutuklama kararının verilebilmesinin koşulu olan kuvvetli şüphenin somut delillere dayanması gerekliliğine ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi, tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren delillerin somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilmesi, konutu terk etmeme yükümlülüğü altında geçen her iki günün, cezanın mahsubunda bir gün olarak dikkate alınması, adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekli olup olmadığı hususunun soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargı mercilerince belirli aralıklarla incelenmesinin zorunlu hale getirilmesi, şüphelilerin adli kontrol altında geçirebileceği azami sürelerin belirlenmesi, beraat kararı verilmesi halinde tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi, iddianamelerde yüklenen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilmemesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon ADALET KOMİSYONU 18/06/2021 28/06/2021 Raporunu Verdi
Tali Komisyon KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU 18/06/2021 28/06/2021 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 274


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7331


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Yusuf BEYAZIT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat İlk İmza Sahibi
Numan KURTULMUŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul İlk İmza Sahibi
Fatih ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Hayati YAZICI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Rize
Erkan KANDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mustafa CANBEY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Özlem ZENGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
İshak GAZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Ali İhsan YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Leyla ŞAHİN USTA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ergün TAŞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Pakize Mutlu AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Ziver ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Batman
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Adil ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Emrullah İŞLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Bekir Kuvvet ERİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Zafer IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Emine YAVUZ GÖZGEÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Oğuzhan KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Muhammet Müfit AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
İbrahim Halil FIRAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Refik ÖZEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ahmet ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
İsmail Emrah KARAYEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Kadir AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Yavuz SUBAŞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Serap YAŞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Fatma AKSAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Edirne
İbrahim AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Selim YAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bilecik
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Habibe ÖÇAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Çiğdem KONCAGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tekirdağ
Mehmet Doğan KUBAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Hamdi UÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Ahmet ÇOLAKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Bahar AYVAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Cemal BEKLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Sabri ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Gülay SAMANCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Yılmaz TUNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bartın
Feyzi BERDİBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bingöl
Veysel EROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Jülide SARIEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Hüseyin YAYMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Yalçın AKDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Lütfiye Selva ÇAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Mehmet Yavuz DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Muğla
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
İsmail TAMER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Recep UNCUOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Sena Nur ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya