Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3607
Başkanlığa Geliş Tarihi 10/05/2021
Teklifin Başlığı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamına alınması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan hususların yeniden düzenlenmesi, orta vadeli mali plan ve orta vadeli program belgelerinin orta vadeli program adı altında tek bir belge olacak şekilde düzenlenmesi, küçük ölçekli işletmelerin istihdam oluşturma gücünü desteklemek için bu işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerinin Hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 30/6/2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülmesine olanak tanınması, finansal sistemin izlenmesinde yönetsel eşgüdümü sağlamak amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin, görev ve yetkilerinin gözden geçirilerek daha etkin ve saydam bir kurumsal yapı oluşturulacak şekilde Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılması; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hâlinde iki ayrı bakanlık olarak yeniden teşkilatlandırılmasına bağlı geçiş düzenlemelerinin yapılması ve ekonomik alanda iyileştirmeler içeren bir dizi düzenlemenin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 10/05/2021 18/05/2021 Raporunu Verdi 18/05/2021
Tali Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 10/05/2021 18/05/2021 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 10/05/2021 18/05/2021 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 262


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7319


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
İsmail GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak İlk İmza Sahibi
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Harun KARACAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Eskişehir
Recep ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet Ali ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Bahar AYVAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Çiğdem KONCAGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tekirdağ
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Kemal ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
İsmail TAMER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Hacı Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Sabri ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Sami ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Mehmet Yavuz DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Muğla
Cemal ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Cemal BEKLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Muhammet Müfit AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Mehmet Ali CEVHERİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Niyazi GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karabük
İbrahim AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Halil ETYEMEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Osman ÖREN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Siirt
Bekir Kuvvet ERİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Rizgin BİRLİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şırnak
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Selim YAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bilecik
Mehmet Doğan KUBAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İrfan KARTAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Şamil AYRIM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Cengiz DEMİRKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Ergün TAŞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Hülya NERGİS ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Yavuz SUBAŞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Yusuf Ziya YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Serkan BAYRAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Lütfiye Selva ÇAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Ceyda ÇETİN ERENLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Metin ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kastamonu
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Erol KAVUNCU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Adil ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Orhan KIRCALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Mustafa ESGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Kadir AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Fatih Süleyman DENİZOLGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul