Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3519
Başkanlığa Geliş Tarihi 02/04/2021
Teklifin Başlığı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılması imkânının; alacaklı amme idarelerinin menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak hâlleri belirlemesi ile para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermesine yetkili kılınmasının; gayrimenkullerin satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma ile satılmasının; gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesine neden olması hâlinde sorumlu olacağı tutarların netleştirilmesinin; malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından işletmelere verildiği anda vergilendirilmesinin; ceza infaz kurumlarında hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup gönderebilmelerinin; zamanaşımı nedeniyle TMSF'ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen alacak ve emanetlerin hak sahiplerinin talepleri hâlinde iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınmasının; hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinin, esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasının; kurumlar vergisi oranının 2021 yılı için %25 ve 2022 yılı için %23 oranında uygulanmasının ve çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasının sağlanması öngörülmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 02/04/2021 12/04/2021 Raporunu Verdi 07/04/2021
Tali Komisyon ADALET KOMİSYONU 02/04/2021 12/04/2021 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 02/04/2021 12/04/2021 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 254


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7316


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Nilgün ÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli İlk İmza Sahibi
Hakan KAHTALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Ahmet ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Rümeysa KADAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Jülide SARIEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Emine Sare AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Mehmet Ali ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Uğur AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
İbrahim AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Hacı ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Sabahat ÖZGÜRSOY ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Yaşar KIRKPINAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Arife POLAT DÜZGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Asuman ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Yavuz SUBAŞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Halil ÖZŞAVLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Derya BAKBAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Hacı TURAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Meliha AKYOL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yalova
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Atilla ÖDÜNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Zeynep GÜL YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet Yavuz DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Muğla
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Murat BAYBATUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Burhan ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Fatih Süleyman DENİZOLGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Sena Nur ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep