Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3490
Başkanlığa Geliş Tarihi 18/03/2021
Teklifin Başlığı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile lisanslı harita kadastro mühendislik büroları tarafından yerine getirilebilecek kadastro teknik hizmetlerinin kapsamının belirlenmesi; harita kadastro mühendislik bürolarının lisans alabilme şartlarının yeniden düzenlenmesi; lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının, lisanslı mühendisin talep ettiği ilçede kurulması ve kurulduğu ilçenin bağlı olduğu il genelinde yetkili olabilmesinin düzenlenmesi; lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında mühendis veya meslek alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen unvanlarından en az üç personel ve herhâlde en az bir mühendis çalıştırılmasının zorunlu olması; büroların faaliyetlerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevlendireceği denetime yetkili bir personel tarafından yapılması; 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun kapsamına giren işlem başvurularının Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce belirlenen yöntemlerle yapılması; lisanslı mühendislerin disiplin suçu teşkil eden fiil ve hâlleri ile bunlara verilecek disiplin cezalarının belirlenmesi; lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının il genelinde yetkili olabilmeleri ve yetkili oldukları il dâhilinde lisanslı büro kurulmamış ilçelerde şube veya irtibat bürosu açabilmeleri; lisanslı mühendislere verilebilecek idari para cezasının üst limitinin artırılması ve bu cezalara karşı idare mahkemelerinde dava açılabilmesi; daha önce sınava girip büro açmaya hak kazanarak lisanslı büro faaliyetlerini yürütmek üzere Devlet memurluğundan istifa edenlerin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmaları hâlinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarına atanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU 18/03/2021 29/03/2021 Raporunu Verdi 23/03/2021
Tali Komisyon ADALET KOMİSYONU 18/03/2021 29/03/2021 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 253


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7317


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli İlk İmza Sahibi
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Osman BOYRAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Recep UNCUOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Baki ŞİMŞEK MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Mersin
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Semra KAPLAN KIVIRCIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Çiğdem ERDOĞAN ATABEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Selman ÖZBOYACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Ahmet KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Çiğdem KONCAGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tekirdağ
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Ahmet Sami CEYLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Mustafa CANBEY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Selim YAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bilecik
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Adnan GÜNNAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Mehmet ALTAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Tamer DAĞLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Cengiz DEMİRKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Metin GÜNDOĞDU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Nevzat ŞATIROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Hamdi UÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Burhan ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Bahar AYVAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Ceyda ÇETİN ERENLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Mehmet Habib SOLUK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Meliha AKYOL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yalova
İsmail TAMER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Canan KALSIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Abdullah DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Gülay SAMANCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Sami ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Orhan KIRCALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Yasin UĞUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Yavuz ERGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Ahmet ÇOLAKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Emrullah İŞLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Bekir Kuvvet ERİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
İrfan KARTAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Bayram ÖZÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Hacı Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
İmran KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Oya ERONAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Mehmet Ali ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Sermin BALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Mehmet Akif YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Murat BAYBATUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Mustafa Levent KARAHOCAGİL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Ahmet Berat ÇONKAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Fatih Süleyman DENİZOLGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Cemal ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Necip NASIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep