Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3261
Başkanlığa Geliş Tarihi 16/12/2020
Teklifin Başlığı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin kararlarının uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlenmesi, bu kararlara konu kişi, kuruluş ve organizasyonların malvarlıkları ile BMGK tarafından listelenen deniz ulaşım araçlarının dondurulmasında takip edilecek usul ve esasların belirlenmesi, söz konusu kararların uygulanması kapsamında Denetim ve İşbirliği Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamına serbest avukatların da dahil edilmesi, söz konusu Kanunda yer alan yükümlülüklerin ihlali bakımından caydırıcılığın sağlanması amacıyla idari para cezalarının artırılması, Ticaret Bakanlığına pay defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılma yetkisinin verilmesi, halka açık olmayan anonim şirketlerde pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esaslarını belirleme hususunda Ticaret Bakanlığına yetki verilmesi, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda yer alan 'malvarlığı' tanımının uluslararası alanda kabul görmüş tanımlar ile uyumlu hale getirilmesi, terörizmin finansmanı suçu bakımından kontrollü teslimat koruma tedbirinin uygulanabilmesine imkan verilmesi ve BMGK'nın bazı kararlarının icrası bakımından gerekli olan düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir.Komisyonu'nun kurulması,
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon ADALET KOMİSYONU 16/12/2020 21/12/2020 Raporunu Verdi 19/12/2020
Tali Komisyon İÇİŞLERİ KOMİSYONU 16/12/2020 21/12/2020 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 16/12/2020 21/12/2020 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 247


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7262


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul İlk İmza Sahibi
Bülent TÜFENKCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Ziya ALTUNYALDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ahmet YILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Oğuzhan KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Ahmet ÇOLAKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Salim ÇİVİTCİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Yunus KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kars
Osman Nuri GÜLAÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Muhammet Müfit AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Arife POLAT DÜZGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
İsmail TAMER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Emine YAVUZ GÖZGEÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Hülya NERGİS ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Mihrimah Belma SATIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
Emine ZEYBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Cemal BEKLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Mustafa Levent KARAHOCAGİL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Osman MESTEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Arzu AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
Yakup TAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Mehmet Doğan KUBAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mustafa ATAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
İmran KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Ceyda ÇETİN ERENLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Semra KAPLAN KIVIRCIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Mehmet Cihat SEZAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Mustafa CANBEY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Çiğdem ERDOĞAN ATABEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Canan KALSIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Yusuf Ziya YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Burhan ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
İsmail KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye