Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3254
Başkanlığa Geliş Tarihi 10/12/2020
Teklifin Başlığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, salgın nedeni ile sigorta primleri yatırılmayan kadın sigortalıların, doğum yaptıkları tarihten önceki son 1 yılda toplam 90 gün sigorta primi ödenmiş olması veya kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteğinden yararlandırılmış olması şartıyla analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlandırılmaları amaçlanmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 11/12/2020 Komisyonda
Tali Komisyon KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU 11/12/2020 Komisyonda
Tali Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 11/12/2020 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Züleyha GÜLÜM HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ İstanbul İlk İmza Sahibi