Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3199
Başkanlığa Geliş Tarihi 16/11/2020
Teklifin Başlığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; Türkiye'de koronavirüs salgınının başladığı tarihten salgın ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirlerin kaldırılmasına kadar geçecek süre boyunca bu hastalığa yakalanan sağlık çalışanlarının meslek hastalığına tutulmuş sayılmaları ve bu kapsamdaki haklardan yararlandırılmaları amaçlanmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 17/11/2020 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Mehmet Ruştu TİRYAKİ HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ Batman İlk İmza Sahibi