Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3143
Başkanlığa Geliş Tarihi 15/10/2020
Teklifin Başlığı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; eğitim görevlisi, başasistanlık görevini yapanlar ile uzman tabiplerin özel hizmet tazminatlarının artırılması ve uzman tabip, tabip, diş hekimi, uzman veteriner hekim, veteriner hekim, eczacı, biyolog, tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanların ek gösterge rakamlarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 15/10/2020 Komisyonda
Tali Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 15/10/2020 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Çetin ARIK CUMHURİYET HALK PARTİSİ Kayseri İlk İmza Sahibi