Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3133
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/10/2020
Teklifin Başlığı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; Türkiye Çevre Ajansının kurulması, Ajansa verilecek kamu ayrıcalıklarının düzenlenmesi, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik ilkelere; sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ile plastik içerikli ambalajların azaltılması ilkelerinin eklenmesi, çevreye etkisi olabilecek faaliyetlerin tümü açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanması, atık su altyapı sorumlusu olarak sayılanlardan en az ikisinin bir araya gelerek atık su altyapı kooperatifi kurabilmeleri, atık üreticilerinin atıklarının yönetimini atık yönetim sorumlusu olarak yetki verilmiş firmalar aracılığıyla da yerine getirebilmesine imkan sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırıldıktan sonra atık işleme tesislerine verilebilmesinin zorunlu olması, tehlikeli kimyasalların üretimi, satışı, depolanması, taşınması ile atıkların toplanması, taşınması ve depolanmasından, atık üreticisiyle atık yönetim sorumlusunun müteselsilen sorumlu olması, gerekli çevre izin ve lisansı almayan tesislerin faaliyetlerinin durdurulması, plastik poşetlere ilişkin yükümlülükler ile geri kazanım ve depozito uygulamalarına ilişkin düzenlemelere aykırı davranılması halinde uygulanacak idari yaptırımların belirlenmesi, çevre etiketi sisteminin oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, atık motor yağlarının toplama miktarının artırılması, takibinin sağlanması ve yasa dışı kullanımının önlenmesi amacıyla motor yağı değişimi yapılan noktaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi, Karayolları Trafik Kanununda yer alan bisiklet yolu tanımının yeniden yapılması, bisiklet yollarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter kullanabilmek için 15 yaşını bitirme şartının getirilmesi, güvenli olarak bisiklet kullanımlarının teşvik edilmesine yönelik altyapı çalışmalarının planlanması amaçlanmaktadır.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon ÇEVRE KOMİSYONU 12/10/2020 20/10/2020 Raporunu Verdi 15/10/2020
Tali Komisyon İÇİŞLERİ KOMİSYONU 12/10/2020 20/10/2020 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 12/10/2020 20/10/2020 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 232


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7261


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Selman ÖZBOYACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya İlk İmza Sahibi
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep İlk İmza Sahibi
Mustafa CANBEY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Muhammet Müfit AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yalova
İsmail KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Feyzi BERDİBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bingöl
Metin GÜNDOĞDU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Murat BAYBATUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Osman ÖREN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Siirt
Ahmet KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
İsmail TAMER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Lütfiye Selva ÇAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Atilla ÖDÜNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Çiğdem KARAASLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Sabahat ÖZGÜRSOY ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Selim YAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bilecik
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Hacı Osman AKGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Kadir AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Osman Nuri GÜLAÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Rümeysa KADAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Yasin UĞUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Refik ÖZEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Abdullah DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Ahmet ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Çiğdem ERDOĞAN ATABEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Ahmet AKAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Halil ÖZŞAVLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Müslüm YÜKSEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Derya BAKBAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Öznur ÇALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Gülay SAMANCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Arife POLAT DÜZGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Emine YAVUZ GÖZGEÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Vildan YILMAZ GÜREL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ahmet Berat ÇONKAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Hacı Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep