Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3112
Başkanlığa Geliş Tarihi 30/09/2020
Teklifin Başlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan 'Bakanlık' ve 'Kuluçka Merkezi' tanımlarının yeniden düzenlenmesi ve 'Kuluçka Girişimcisi', 'AR-GE Binası', 'Atölye' ile 'Stajyer' tanımlarının Kanuna eklenmesi, başvuruları değerlendirmek üzere Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün başkanlığında toplanan Denetim Kurulunun söz konusu Bakanlığın temsilcisi başkanlığında da toplanabilmesi ve Maliye Bakanlığının adının Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmesi, bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirketin esas sözleşmesi ile bu sözleşenin değişikliklerinde Bakanlık izni aranması, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi tarafından kuluçka merkezi açılabilmesi ve söz konusu yönetici şirket ile Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde bulunan firmalar için iş yeri açma ve çalışma ruhsatının Bakanlık il müdürlüklerince verilmesi, bölgelere Ar-Ge binası ve atölye inşası ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılıma yönelik desteklerin verilebilmesi, desteklenecek program alanlarından mezunların AR-GE personeli statüsünde olmadan da yönetici şirketlerde istihdam edilebilmesi, özel sektörün ayıracağı kaynaklarla sermayeye dayalı mekanizmaların kurulması, söz konusu Kanunda yer alan teşviklerin sürelerinin uzatılması, esnek çalışma saatlerine uyumlu olarak bölgede yer alan işletmelerde çalışan personellerin Bölge dışında geçirdikleri sürelerin de gelir vergisi stopajı kapsamında değerlendirilmesi, Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması uygulamasının geçerlilik süresinin uzatılması, şikayet ve itirazen şikayet başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin Kamu İhale Kurumuna verilmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 01/10/2020 12/10/2020 Raporunu Verdi 06/10/2020
Tali Komisyon ADALET KOMİSYONU 01/10/2020 12/10/2020 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 229


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7263


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Fuat KÖKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun İlk İmza Sahibi
Bülent TÜFENKCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Ziya ALTUNYALDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mustafa Levent KARAHOCAGİL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Ahmet ÇOLAKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Zafer IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Hamdi UÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Salim ÇİVİTCİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Murat BAYBATUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Vildan YILMAZ GÜREL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
İsmail TAMER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Sermin BALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Osman Nuri GÜLAÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Emrullah İŞLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Emine YAVUZ GÖZGEÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Hüseyin YAYMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Arife POLAT DÜZGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Zeynep YILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
İsmail KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Ahmet KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Nevzat CEYLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Mehmet Ali ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Atilla ÖDÜNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Habibe ÖÇAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Şenel YEDİYILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Cemal ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Nilgün ÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Yasin UĞUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
İmran KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Öznur ÇALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Necip NASIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir