Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2985
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/06/2020
Teklifin Başlığı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; belirlenen zaman aralığında perakende alkollü içki satış yasağının ihlaline ilişkin düzenlenen idari para cezası miktarının artırılması, sulama kooperatifleri ile ilgili iş ve işlemlerde Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili kılınması, şeker piyasası faaliyetlerine yönelik şirket ve fabrikalar dışında kalan ve şeker piyasasında faaliyet göstererek şekeri ham madde olarak kullanan, ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişilere yönelik denetim yapılabilmesi, tütün mamulleri ve alkolün yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi ile alkol üretimi ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde gerçekleştirilmesi, tarım arazilerinin tarımsal amaçlı projelerde veya tarım dışı amaçlı kullanımlarda verilen izinlerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin denetimlerin hızlı bir şekilde yapılması ve denetim sırasında ihlal tespit edilmesi hâlinde caydırıcılığı artırmak amacıyla tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere durumun şerh edilmesi ve ayrıca aykırılığın ilk kez tespit edilmesi durumunda 1.000 TL'den az olmamak üzere bozulan arazinin her bir m²'si için idari para cezası uygulanması, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) tarla içi sulama sistemi desteklemelerine yönelik yetkilerinin DSİ'nin de bağlı bulunduğu ve tüm tarımsal desteklemeyle ilgili yetkiye sahip olan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek merkezden yürütülmesi, makaron ve yaprak sigara kâğıdının kayıt dışılığı ve vergi kaybını önlemek amacıyla 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına alınması, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa 'Yanıltıcı yayın' kavramının eklenmesi ve toplum sağlığını korumaya ilişkin tedbirlerin alınması hususunda yaptırımların getirilmesi öngörülmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU 24/06/2020 06/07/2020 Raporunu Verdi 01/07/2020
Tali Komisyon ADALET KOMİSYONU 24/06/2020 06/07/2020 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 221


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7255


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın İlk İmza Sahibi
Nevzat CEYLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Şeyhmus DİNÇEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
Nazım MAVİŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sinop
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Abdullah DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Selim YAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bilecik
Bahar AYVAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Emrullah İŞLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Ceyda ÇETİN ERENLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Sabahat ÖZGÜRSOY ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Çiğdem KONCAGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tekirdağ
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet Berat ÇONKAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Kemal ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Tuba VURAL ÇOKAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Tamer DAĞLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Mustafa AÇIKGÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
Salim ÇİVİTCİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
İsmail GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Sermin BALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Zafer IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Halil ETYEMEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Halil ÖZCAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Yılmaz TUNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bartın
Bekir Kuvvet ERİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
İsmail KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Cengiz DEMİRKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ahmet AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Bayram ÖZÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
İbrahim Halil FIRAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Yakup TAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Yasin UĞUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Halil ÖZŞAVLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Ahmet AKAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Murat BAYBATUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İmran KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Fatma AKSAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Edirne
Rıza POSACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Sena Nur ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Kadir AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Emine Sare AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep