Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2971
Başkanlığa Geliş Tarihi 15/06/2020
Teklifin Başlığı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, borçlu tarafından yazı ile talepte bulunulması şartıyla, hacze konu olacak taşınmaz mallar için tapuda, taşıtlar içinse araç sicil ve tescil veri tabanında amme alacağına ilişkin şerh konularak borçlunun söz konusu malları satması hâlinde, noterler veya tapu müdürlükleri vasıtasıyla, satıştan elde edilen ve devlet bankasına yatırılan bedelden öncelikle amme alacağının ilgili kurumun hesabına tahsil edilmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 18/06/2020 Komisyonda
Tali Komisyon ADALET KOMİSYONU 18/06/2020 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Mustafa Hidayet VAHAPOĞLU MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa İlk İmza Sahibi
Mustafa KALAYCI MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Konya İlk İmza Sahibi
Esin KARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Konya
Mehmet Celal FENDOĞLU MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Malatya
Metin Nurullah SAZAK MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Eskişehir