Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2945
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/06/2020
Teklifin Başlığı Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; 2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerinde meydana gelen depremlerden zarar gören vatandaşların olası mağduriyetlerinin giderilmesi, yurt dışında bulunan vatandaşların kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışmaları hâlinde çalışanların aylıklarının kesilmemesi, ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin limitinin 2020 yılı için 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 1'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde beşine kadar artırılması, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki sözleşmelerin şeklinin düzenlenmesi, abonelik sözleşmelerinin yazılı usul yanında, elektronik yöntemler ile akdedilmesine ve benzer şekilde elektronik ortamda feshedilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi, karşılıksız çek düzenlenmesi suçundan mahkûm olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin düzenleme kapsamında çek bedelinin ödenmeyen kısmının ödenmesine ilişkin tanınan sürenin 3 aydan 1 yıla çıkarılması; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşmelerin şeklinin düzenlenmesi, yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ve ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara yönelik cezaya ilişkin uygulamanın 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmesi, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezanın ise bir yıl ertelenmesi, KİT'ler ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sisteminin oluşturulması ve istihdam edilen iç denetçilerin mali ve sosyal hakları ile harcırahlarının bakanlık iç denetçilerine denk olması amaçlanmaktadır.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 05/06/2020 15/06/2020 Raporunu Verdi 10/06/2020
Tali Komisyon ADALET KOMİSYONU 05/06/2020 15/06/2020 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 05/06/2020 15/06/2020 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 217


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7247


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
İbrahim AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum İlk İmza Sahibi
Uğur AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa İlk İmza Sahibi
Hacı Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Bayram ÖZÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Fatih ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Zafer IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Recep ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Bekir Kuvvet ERİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Ahmet KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Abdullah DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Ahmet ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Osman Aşkın BAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Rize
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet ÇOLAKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Hamdi UÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Eyüp ÖZSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Serkan BAYRAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Cengiz DEMİRKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Mehmet Cihat SEZAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Hacı ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Şahin TİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Mustafa SAVAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Bahar AYVAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Habibe ÖÇAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Rıza POSACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Yavuz ERGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Muhammed Fatih TOPRAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
İbrahim Halil FIRAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Halil ETYEMEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Yakup TAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Zeynep GÜL YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Ahmet AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Nilgün ÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Veysel EROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Semra KAPLAN KIVIRCIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Atilla ÖDÜNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Celalettin GÜVENÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Ravza KAVAKCI KAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Asuman ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Fatma AKSAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Edirne
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Kadir AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Zafer SIRAKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Sena Nur ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet Mehdi EKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Metin BULUT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ