Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2875
Başkanlığa Geliş Tarihi 14/05/2020
Teklifin Başlığı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; muafiyet rejiminin hukuki belirliliğinin, "kendi kendine değerlendirme" yönteminin ve Rekabet Kurumunun yerinde inceleme yetkisinin kapsamının netleştirilmesi, hâkim durum testi yerine Avrupa Birliği Hukukunda uygulanan "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması" testinin getirilmesi, rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ile arz miktarının kısıtlanması gibi ihlaller hariç olmak üzere, Kurulca belirlenecek pazar payı ve ciro gibi eşikleri aşmayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma konusu yapılmaması, taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin Türk Rekabet Hukuku mevzuatına ve uygulamasına kazandırılması, Rekabet Kurumunun ilişkili olduğu Bakanlığın adının yapılan değişiklikle uyum sağlaması, Kurumun personel kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin temel kuralların açıkça düzenlenmesi ile bunlara ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması, Kurumda görevli başkan yardımcısı sayısının üçe çıkarılması, Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104'üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasının mümkün kılınması ve 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 45'inci maddesinde yer alan bütün sürelerin, haklı gerekçeler sunulması hâlinde Kurul kararı ile bir katına kadar uzatılabilmesine imkân tanınması amaçlanmaktadır.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 15/05/2020 08/06/2020 Raporunu Verdi 02/06/2020
Tali Komisyon ADALET KOMİSYONU 15/05/2020 08/06/2020 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 15/05/2020 08/06/2020 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 215


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7246


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Bülent TÜFENKCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya İlk İmza Sahibi
Ziya ALTUNYALDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Emrullah İŞLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet Ali ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
İsmail Emrah KARAYEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Fuat KÖKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Selman ÖZBOYACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
İsmail GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Metin ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kastamonu
Öznur ÇALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Salim ÇİVİTCİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
Atilla ÖDÜNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ahmet KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Rümeysa KADAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Zafer IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Selim YAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bilecik
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Metin BULUT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Mustafa SAVAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Abdullah DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Adnan GÜNNAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Yavuz ERGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Hamdi UÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Zeynep GÜL YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Ahmet ÇOLAKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Serap YAŞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Hacı Bayram TÜRKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Mehmet Uğur GÖKGÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Halil ETYEMEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Metin GÜNDOĞDU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Orhan KIRCALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Kemal ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Eyüp ÖZSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Serkan BAYRAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ergün TAŞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Ceyda ÇETİN ERENLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Halil ÖZŞAVLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Ahmet AKAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Cengiz DEMİRKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Ziver ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Batman
Sabri ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Osman ÖREN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Siirt
Rizgin BİRLİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şırnak
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Ravza KAVAKCI KAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Semra KAPLAN KIVIRCIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Nilgün ÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
İbrahim AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Erol KAVUNCU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Ahmet Berat ÇONKAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Mustafa AÇIKGÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Çiğdem KARAASLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Hülya NERGİS ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Derya BAKBAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Ahmet UZER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Hacı Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mustafa Hilmi DÜLGER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kilis
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Muhammet Müfit AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Hacı ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Tamer DAĞLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Hacı TURAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Hüseyin YAYMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Mehmet Ali CEVHERİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Osman MESTEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
İsmail KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Abdulkadir ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Mustafa KÖSE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Necip NASIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Yaşar KIRKPINAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Mustafa KENDİRLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırşehir
Arife POLAT DÜZGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Şahin TİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Selami ALTINOK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Fatma AKSAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Edirne
Asuman ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
İffet POLAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Muhammet BALTA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Recep ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
Sena Nur ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep