Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2824
Başkanlığa Geliş Tarihi 20/04/2020
Teklifin Başlığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile vazife malullerinden vazife malullüğü aylığı almakta iken, çalışmaya başlamaları nedeniyle haklarında uzun vadeli sigorta hükümleri uygulananlar için malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme yapılmasında esas alınacak sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazancın hesaplanmasında, kamu hizmetine başlangıçtan itibaren geçen sürenin esas alınması öngörülmektedir.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 21/04/2020 Komisyonda
Tali Komisyon İÇİŞLERİ KOMİSYONU 21/04/2020 Komisyonda
Tali Komisyon MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU 21/04/2020 Komisyonda
Tali Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 21/04/2020 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Mustafa Hidayet VAHAPOĞLU MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa İlk İmza Sahibi
Esin KARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Konya İlk İmza Sahibi