Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2537
Başkanlığa Geliş Tarihi 17/01/2020
Teklifin Başlığı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; piyasaya arz edilen, hizmete sunulan veya piyasada bulundurulan ürünlerin kamu yararı bakımından tehlike arz etmemesi için gerekli koşullar belirlenmekte, ürünlerin teknik düzenlemesine uygun olması zorunlu hale getirilmekte, teknik düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmekte, ülke menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda, ürünlerin uyması gereken kurallara sınırlama getirmeye ve istisna tanımaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmakta, Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyum alanında yetkili kuruluşlar arasında koordinasyon görevi Ticaret Bakanlığına verilmekte, güvenli ürün tanımlanmakta ve bir ürünün güvenli sayılabilmesi için gerekli koşullar tespit edilmekte, ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, ürün sorumluluğu tazminatı düzenlenmekte, imalatçının yükümlülükleri düzenlenmekte ve kendisine gerektiğinde rahatlıkla ve hızlı bir şekilde ulaşılması amacıyla ürüne, ambalaja ya da ürüne eşlik eden belgeye ismini, ticari unvanını, markasını ve açık adresini koyması hükme bağlanmakta, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte, ürünlerin denetimine ilişkin genel usul ve esaslar düzenlenmekte, yetkili kuruluşların piyasa gözetimi ve denetiminde görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmekte, Kanunda düzenlenen yükümlülüklere aykırılık hallerinde uygulanacak idari para cezaları tespit edilmekte, iktisadi işletmeciyi sorumluluktan kurtaran haller düzenlenmekte, yetkili kuruluşların yaptığı masrafların iktisadi işletmeciye rücu edilmesi ve idari yaptırımlarda yetki/itiraz konuları düzenlenmekte, yetkili kuruluşun kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüğü ifade edilmekte, Kanunun uygulama mevzuatının neler olduğu ve hangi merciler tarafından çıkarılacağı düzenlenmekte ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 20/01/2020 03/02/2020 Raporunu Verdi 29/01/2020
Tali Komisyon AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU 20/01/2020 03/02/2020 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon ÇEVRE KOMİSYONU 20/01/2020 03/02/2020 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 173


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7223


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Hulusi ŞENTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul İlk İmza Sahibi
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Zeynep GÜL YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Hacı ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Fuat KÖKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Ziya ALTUNYALDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Cemal ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Bekir Kuvvet ERİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Mihrimah Belma SATIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mustafa Levent KARAHOCAGİL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Osman Nuri GÜLAÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Şamil AYRIM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Recep ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
İffet POLAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Zafer IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Rümeysa KADAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Cemal BEKLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Cemal TAŞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bitlis
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Yavuz SUBAŞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Adnan GÜNNAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Recep UNCUOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Emine ZEYBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Nilgün ÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Nevzat CEYLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Ahmet Berat ÇONKAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Semra KAPLAN KIVIRCIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Ahmet AKAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Bülent TÜFENKCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Yasin UĞUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Mehmet Uğur GÖKGÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
Selman Oğuzhan ESER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karaman
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Ravza KAVAKCI KAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Orhan KIRCALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Erol KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Asuman ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Kemal ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
İsmail GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Eyüp ÖZSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Feyzi BERDİBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bingöl
Mehmet Cihat SEZAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Tamer DAĞLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
İsmail KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Mustafa KENDİRLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırşehir
Yücel MENEKŞE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
Osman BOYRAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Osman ÖREN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Siirt
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Emrullah İŞLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Ceyda ÇETİN ERENLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Hacı Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Hüseyin ŞANVERDİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Cengiz DEMİRKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Mehmet Habib SOLUK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Zeynep YILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Adil ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Abdullah DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
İshak GAZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Arife POLAT DÜZGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Hacı Osman AKGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Fatma AKSAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Edirne
Halil ETYEMEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ahmet ÇOLAKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Abdulahat ARVAS ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Sena Nur ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Mustafa KÖSE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Şahin TİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Fatih Süleyman DENİZOLGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul