Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2512
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2020
Teklifin Başlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; mülkiyet hakkının doğurduğu sonuçlar çerçevesinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek, idarelerce imar mevzuatının net olarak anlaşılmasını sağlamak, kaçak yapılaşmayı engellemek ve cezalar ile caydırıcılığı sağlamak ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nda düzenlemeler yapılması ve planların sayısal verilerinin coğrafi altyapısı üzerinden toplanması sayesinde, plan verilerinin erişilebilirliğinin artması, kontrollü ve doğru şekilde izleme ve arşivleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi; imar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için ivedi yargılama usulünün uygulanması; kıyıların çakıllık ve kumluk karakter gösterdiği alanlarda kıyıdan mevcut haliyle yararlanmak mümkün iken kıyının doğal yapısını bozacak nitelikte rekreatif amaçlı iskelelerin yapımının engellenmesi; fiil-yaptırım dengesi gözetilerek görevini mevzuata uygun yerine getirmeyen sorumlulara ilişkin uygulanacak idari müeyyidelerin yeniden düzenlenmesi amacı ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da düzenlemeler yapılması; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak 1934 yılında kurulan Yüksek Fen Kurulu'nun tecrübesinden faydalanarak yapım ve yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması; haksız rekabetin ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 5543 sayılı İskân Kanunu'nda değişiklik yapılarak iskan çalışmaları açısından İçişleri Bakanlığının yetkilendirilmesi ve İskân Kanunu kapsamında yardım alanların kapsamının genişletilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin kamu kurum-kuruluşları, üniversiteler, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmasına ilişkin esasların belirlenmesi öngörülmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU 13/01/2020 22/01/2020 Raporunu Verdi 16/01/2020
Tali Komisyon ADALET KOMİSYONU 13/01/2020 22/01/2020 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 13/01/2020 22/01/2020 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 161


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7221


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul İlk İmza Sahibi
Atilla ÖDÜNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Necip NASIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
Hulusi ŞENTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Adil ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Husret DİNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hakkari
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Recep UNCUOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Emine YAVUZ GÖZGEÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Yusuf Ziya YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Bekir Kuvvet ERİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
İffet POLAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Burhan ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Ebubekir BAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Rizgin BİRLİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şırnak
Cengiz DEMİRKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Osman ÖREN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Siirt
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Şeyhmus DİNÇEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Yavuz SUBAŞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Mustafa KENDİRLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırşehir
Ahmet Salih DAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kilis
Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Meliha AKYOL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yalova
Ravza KAVAKCI KAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Yusuf BEYAZIT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Emine ZEYBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Yelda EROL GÖKCAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Muğla
Pakize Mutlu AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Ahmet KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Veysel EROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Derya BAKBAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Erol KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Sabahat ÖZGÜRSOY ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Semra KAPLAN KIVIRCIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Selman ÖZBOYACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Yavuz ERGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Mustafa Levent KARAHOCAGİL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Rıza POSACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Mustafa CANBEY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Nilgün ÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Sabri ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Osman BOYRAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Eyüp ÖZSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
İsmail Emrah KARAYEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
İsmet YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Mehmet Habib SOLUK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Vildan YILMAZ GÜREL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep